San Antonio, Kellyho základna vzdušných sil [1948-1995]

Kelly Air Force Base / Kelly AFB
     
Název:
Name:
Kellyho základna vzdušných sil Kelly Air Force Base
Originální název:
Original Name:
Kelly Air Force Base
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1916-DD.06.1917 South San Antonio Aviation Camp
DD.06.1917-DD.MM.RRRR Camp Kelly
DD.MM.RRRR-DD.01.1948 Kelly Field
Obec:
Municipality:
San Antonio, Texas San Antonio, Texas
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
29°29'03.00"N 98°34'52.00"W
Vznik:
Established:
DD.01.1948 premenovaním a prepodriadením
DD.01.1948 renamed and subordinated
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1995 uzatvorená
DD.MM.1995 closed
Poznámka:
Note:
časť základne (nazvaná Kelly Field Annex) bola aj po uzatvorení naďalej využívaná Lacklandovou základňou vzdušných síl a neskôr Spojenou základnou San Antonio part of base after closed (Kelly Field Annex) used by Lackland Air Force Base and later Joint Base San Antonio
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_Field_Annex
URL : https://www.valka.cz/San-Antonio-Kellyho-zakladna-vzdusnych-sil-1948-1995-t81993#472194 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kelly Air Force Base - letecká základňa v blízkosti mesta San António v Texase. Pôvodný názov základne bol Kelly Field, v januári 1948 bola premenovaná na Kelly Air Force Base. Základňa bola v roku 1995 uzatvorená. Od roku 2001 je základňa pod názvom Kelly Field Annex súčasťou leteckej základne Lackland (Lackland Air Force Base).


Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_Air_Force_Base
URL : https://www.valka.cz/San-Antonio-Kellyho-zakladna-vzdusnych-sil-1948-1995-t81993#300753 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kelly Field (spočiatku aj Camp Kelly)


Vznik: 05.04.1917


Dislokácia: južne od San António, Texas


Zánik: 1948, premenovaním na Kelly AFB


Kelly Field je označenie pre jedno z najväčších výcvikových zariadení americého letectva medzi dvoma svetovými vojnami. V rokoch prebiehajúcej 1. svetovej vojny hľadalo americké letectvo vhodný priestor pre výcvik pilotov. Major Benjamin Foulois v novembri/listopadu 1916 odporučil 700 akrov poľnohospodárskej pôdy v blízkosti vodného zdroja a súčasne v blízkosti hlavnej železnice Missouri-Pacific, iba 7 míľ južne od San Antónia v Texase. Nová letecká základňa, určená pre výcvik pilotov a vytváranie nových letiek vznikla 05.04.1917, deň pred oficiálnym vstupom USA do vojny proti Nemecku. Prvé lietadlá, ktoré na bývalom bavlníkovom poli pristáli boli štvorica výcvikových lietadiel JN-4 Jenny.
Základňa bola pomenovaná po George Edward Maurice Kellym, prvom vojenskom pilotovi USA, ktorý zahynul pri leteckej havárii blízko Fort Houston 01.05.1911. Nebola jediná, okrem nej existovalo ďalších 13 podobných stredísk, ktoré cvičili nových pilotov, mechanikov a navigátorov.


Postupom času sa základňa rozširovala, vznikli nové dráhy (Kelly Number 1 - neskôr premenovaná na Duncan Field a Kelly Number 2). Z Kelly Number 1 sa postupne stalo logistické centrum (zamerané na opravy a zásobovanie), na letisku Kelly Number 2 mala svoju základňu Air Service Advanced Flying School, cvičiaca pilotov, kde absolvovalo výcvik množstvo budúcich slávnych pilotov a veliacich dôstojníkov, medzi nimi aj Charles Lindbergh a Curtis LeMay. Vo februári 1918 vznikla na satelitnom letisku Kelly Field No. 5 ďalšia letecká škola, neskôr nazvaná Brooks Field.
Do konca 1. svetovej vojny sa na Kelly Field vyškolilo okolo 250000 pilotov a ďalších príslušníkov leteckých jednotiek ( z toho 1459 pilotov a 398 leteckých inštruktorov, mesačne základňa školila okolo 2000 mechanikov).


Po skončení 1. svetovej vojny nastal útlm leteckého výcviku, po demobilizácii zostalo množstvo pilotov bez práce a krajina už nepotrebovala také počty školeného personálu. V roku 1921 sa na základňu presunulo letecké opravné stredisko z Dallasu, ktoré po zlúčení so zásobovacími kapacitami základne vytvorili San Antonio Intermediate Air Depot.
V roku 1922 došlo k rapídnemu zníženiu počtu leteckých výcvikových stredísk - zostali zachované iba dve, okrem Kelly Field aj Brooks Field. Na týchto základniach boli vytvorené Air Corps Training Center.


V polovici 20-tych rokov sa od Kelly Field odčlenila Kelly Number 1 - ďalej známa ako Duncan Field (na počesť Lt. Col. Thomasa Duncana, ktorý zahynul pri havárii) a ako Kelly Field bola ďalej označovaná len Kelly Number 2, kde naďalej prebiehal letecký výcvik.


V roku 1931 sa na základni ukončil základný letecký výcvik, ktorý bol premiestnený na na novovytvorenú základňu Randolph Field, severne od San Antonia.


V roku 1938 sa na Kelly Field obnovil pokročilý letecký výcvik a do roku 1942 na základni sa vyškolilo viac ako 6800 pilotov a 1700 inštruktorov.


V júni / červnu 1942 sa na Kelly Field vytvára San Antonio Aviation Cadet Center (SAACC) s úlohou predletového a dôstojníckeho výcviku kadetov. V tomto období dochádza zároveň k opätovnemu zlúčeniu Kelly Field a Duncan Field (pod spoločným názvom Kelly Field), čím vznikol veľký komplex zabezpečujúci výcvik a logistickú podporu v rámci Air Service Command. Základňa zabezpečovala opravy a modifikáciu lietadiel, motorov a ďalšie ho vybavenia širokej škály lietadiel, vrátane B-17, B-25, B-29, P-51 a C-47. Zabezpečovali sa tu tiež revízie a nastavenie zameriavačov, palubných zbraní a elektrického vybavenia lietadiel. Pre nedostatok skladovacích kapacít sa k základni pripojil aj komplex Normoyle Ordnance Depot, ktorý bol známy aj ako East Kelly.


V januári 1948 sa Kelly Field premenovalo na Kelly Air Force Base, v súvislosti s vytvorením United States Air Force.Zdroj: http://www.nps.gov/nr/travel/aviation/kel.htm
www.globalsecurity.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_Air_Force_Base
www.afa.org
URL : https://www.valka.cz/San-Antonio-Kellyho-zakladna-vzdusnych-sil-1948-1995-t81993#239725 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Začiatky základne (bývalé bavlníkové pole) a lietadlá JN-4 pri výcviku pilotov (Air Force Magazine).
San Antonio, Kellyho základna vzdušných sil [1948-1995] - Lietadlá JN-4 na letusku Kelly Field

Lietadlá JN-4 na letusku Kelly Field
URL : https://www.valka.cz/San-Antonio-Kellyho-zakladna-vzdusnych-sil-1948-1995-t81993#239730 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more