Main Menu
User Menu

Military history website

Medaile Za dobytí Berlína

Medal for Capture of Berlin

Medaila Za dobytie Berlína

Медаль За взятие Берлина

     
Název:
Name:
Medaile Za dobytí Berlína
Název v originále:
Original Name:
Медаль За взятие Берлина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.06.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Berlina-t82731#459161Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Za dobytí Berlína
Název v originále:
Original Name:
Медаль За взятие Берлина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.06.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Berlina-t82731#459162Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Medaile Za dobytí Berlína
(Медаль за взятие Берлина)


Byla zřízena výnosem prezidia Nejvýššího sovětu SSSR z 9.června 1945.


Byla určena pro příslušníky SA kteří se bezprostředně zůčastnili dobytí Berlína ve dnech 22.4 - 2.5 1945.
Celkem bylo uděleno 1.100.000 těchto medailí.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Berlina-t82731#147184Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Doklad držitele medaile z roku 1945.

Zdroj: https://mondvor.narod.ru/MVzBerlin.html
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Berlina-t82731#340371Version : 0
Název
Name
Medaile Za dobytí Berlína
Medal for Capture of Berlin
Медаль За взятие Берлина
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Berlina-t82731#526459Version : 0
MOD