Main Menu
User Menu

Military history website

Medaile Za dobytí Královce

Medal for Capture of Koenigsberg

Medaila Za dobytie Königsbergu

Медаль За взятие Кенигсберга

     
Název:
Name:
Medaile Za dobytí Královce
Název v originále:
Original Name:
Медаль За взятие Кенигсберга
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.06.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1991
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Kralovce-t83394#459157Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Za dobytí Královce
Název v originále:
Original Name:
Медаль За взятие Кенигсберга
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.06.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1991
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Kralovce-t83394#459158Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Medaile Za dobytí Královce
(Медаль за взяте Кенигсберга)


Byla zřízena výnosem prezidia Nejvýššího sovětu SSSR z 9.června 1945.


Byla určena pro příslušníky Rudé armády kteří se bezprostředně zůčastnili dobytí Královce a dále pro organizátory této bojové operace.
Celkem bylo do roku 1987 uděleno 760 000 těchto medailí.
Nosí se na levé straně stejnokroje za medailí Za dobytí Budapešti.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Kralovce-t83394#147168Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Doklad nositele medaile na jméno Vladimír Nikitič Morskov.


Zdroj: pages.marsu.ru
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Kralovce-t83394#340365Version : 0
Název
Name
Medaile Za dobytí Královce
Medal for Capture of Koenigsberg
Медаль За взятие Кенигсберга
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Kralovce-t83394#561567Version : 0
MOD