Main Menu
User Menu

Military history website

Řád Sv. Michala a Sv. Jiří

Order of St Michael and St George

Rad svätého Michala a svätého Juraja

Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George

     
Název:
Name:
Řád Sv. Michala a Sv. Jiří
Název v originále:
Original Name:
Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.04.1818
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
- rytíř velkokříže (GCMG)
- rytíř komandér (KCMG / DCMG)
- člen (CMG)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#350799Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - rytíř velkokříže (1. třída)
Název v originále:
Original Name:
Order of St Michael and St George - Knight Grand Cross (1st Class)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.04.1818
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
GCMG
Zdroje:
Sources:
Peter Duckers: British Military Medals, 2010
Edward C. Joslin: British Awards & Medals, 1974URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#385890Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - rytíř komandér (2. třída)
Název v originále:
Original Name:
Order of St Michael and St George - Knight Commander (2nd Class)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.04.1818
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
KCMG / DCMG
Zdroje:
Sources:
Peter Duckers: British Military Medals, 2010
Edward C. Joslin: British Awards & Medals, 1974URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#385892Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - člen (3. třída)
Název v originále:
Original Name:
Order of St Michael and St George - Companion (3rd Class)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.04.1818
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
CMG
Zdroje:
Sources:
Peter Duckers: British Military Medals, 2010
Edward C. Joslin: British Awards & Medals, 1974URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#385895Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V Měřičkově sbírce, která je deponována v Národním muzeu v Praze, se nachází krásný exemplář anglického řádu, který pan generál Kadlec obdržel v roce 1918 ještě v Rusku. Jde o:
Anglický záslužný řád Svatého Michala a Svatého Jiří
/Most distinguished Order of St.Michael and St.George-Companion-C.M.G.)
Tento velmi významný řád, jak zní překlad anglického názvu, byl založen dne 27.dubna roku 1818 tehdejším anglickým princem regentem Jiřím, potomním králem Jiřím IV.(1762-1820-1830). Tato anglická řádová dekorace, kterou gen. Kadlec obdržel je nošena na náhrdelní stuze, jako je tomu u komandérského stupně.


II.třída tohoto vznešeného řádu byla udělená i ruskému generálovi A.Brusilovi. V roce 1943 přešel tento řád do sbírky Václava Měřičky a v současné době je uložen v Národním muzeu v Praze (sbírka Měřičkova).
Velkokřížem řádu byl vyznamenán první prezident ČSR Tomáš G. Masaryk. Jeho osobní řád můžeme vidět ve VHÚ v Praze na Žižkově.
Literatura:
V.Měřička: Klasické anglické řády a vyznamenání
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#309551Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V roce 1917 byla 3. třída řádu změněna z náprsního odznaku na odznak zavěšený na nákrční stuze. V příloze je obrázek starého odznaku. Dále je přiložen obrázek uniformy vysokého důstojníka, Generálmajora Sira Johna Raynsford Longleyho, KCMG, CB, který prošel oběma světovýma válkama.
Prameny:
www.queensroyalsurreys.org.uk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#385897Version : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - rytíř velkokříže (1. třída)
Order of St Michael and St George - Knight Grand Cross
Order of St Michael and St George - Knight Grand Cross (1st Class)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#626134Version : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - rytíř komandér (2. třída)
Order of St Michael and St George - Knight Commander (2nd Class)
Order of St Michael and St George - Knight Commander (2nd Class)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#415076Version : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - člen (3. třída)
Order of St Michael and St George - Companion (3rd Class)
Order of St Michael and St George - Companion (3rd Class)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#415079Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nesedí český názov s origo názvom u 1. triedy. A bolo b ymožné doplniť do tabuliek aj kódy GCMG, KCMG/DCMG a CMG?
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#664671Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podívám se na to.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#664674Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tak jsem to trochu poladil. Postnominální písmena (Post-nominal letters) jsou uvedena v přehledové tabulce a potom ještě v poznámce každé detailní tabulky.
Jinak jsem ke své hrůze zjistil, že i zde zasáhlo šílenství multi- kulti. V centrálním medailonu je zobrazen Sv. Michal jak zašlapává satana. Samozřejmě Michal byl vždy bílý a satan, jak jinak, černý. No tak od roku 2011 je i satan bílý. A vláda Jamaicy zakázala tento řád nosit MadMadMad.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#664702Version : 0
MOD