Pawlikowski, Stefan

     
Příjmení:
Surname:
Pawlikowski Pawlikowski
Jméno:
Given Name:
Stefan Stefan
Jméno v originále:
Original Name:
Stefan Pawlikowski
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál in memoriam Brigade General in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.10.1886 Kozlov /
11.10.1886 Kozlov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.05.1943 Meuvaines /
15.05.1943 Meuvaines /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Stíhací brigády - Commander of Pursuit Brigade
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Cynk, Jerzy B.: Polskie Siły Powietrzne w wojnie, tom I 1939-1943, AJ-Press, Gdańsk 2001
Cynk, Jerzy B.: Polskie Siły Powietrzne w wojnie, tom II 1943-1945, AJ-Press, Gdańsk 2002
Gretzyngier, Robert, Matusiak, Wojtek, Wójcik, Waldemar, Zieliński, Józef: Ku czci poległych lotników 1939-1945, Altair, Warszawa 2006
Zieliński, Józef, Wójcik, Waldemar: Lotnicy-Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, tom I – Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
Centralne Archiwum Wojskowe, commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pawlikowski-Stefan-t84702#726941 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Pawlikowski Pawlikowski
Jméno:
Given Name:
Stefan Stefan
Jméno v originále:
Original Name:
Stefan Pawlikowski
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.05.1916-DD.MM.RRRR Vyšší technická škola, Moskva
DD.05.1916-DD.MM.RRRR Higher Technical School, Moscow
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1917 Letecká technická škola inž. Žukovského
01.03.1917-DD.MM.1917 Letecká škola stíhací pilotáže, Avord
31.08.1922-DD.MM.RRRR Vyšší pilotní škola, Grudziądz
DD.MM.RRRR-DD.MM.1917 Aviation Technical School
01.03.1917-DD.MM.1917 Aviation School of Fighter Piloting, Avord
31.08.1922-DD.MM.RRRR Higher pilot school, Grudziądz
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.02.1919 podporučík
05.02.1921 poručík
08.06.1922 kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.1940 Kapitán skupiny
01.01.1964 brigádní generál in memoriam
01.02.1919 2nd Lieutenant
05.02.1921 Lieutenant
08.06.1922 Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
DD.MM.RRRR Colonel
DD.MM.1940 Group Captain
01.01.1964 Brigade General in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
01.07.1918-DD.MM.RRRR 96. letka Spad
10.05.1919-DD.MM.RRRR 56. letka Spad
08.04.1920-DD.MM.RRRR 19. stíhací letka
02.05.1927-DD.MM.RRRR Velitel: 7. letka, Letecký pluk 1
DD.02.1926-DD.06.1926 Letecký pluk 2
11.06.1926-DD.MM.1927 Velitel: Stíhací peruť III/1
08.03.1929-DD.MM.RRRR Velitel: 122. stíhací letce
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel: Stíhací peruť III/3
DD.MM.1933-DD.MM.RRRR Velitel: Stíhací peruť IV/1
DD.MM.RRRR-DD.08.1938 Zástupce velitele: Letecký pluk 1
DD.08.1938-DD.08.1939 Velitel: Letecký pluk 1
22.12.1939-DD.05.1940 Středisko výcviku letectva, Lyon-Bron
23.05.1940-DD.MM.RRRR Stíhací skupina I/145
06.11.1940-DD.MM.RRRR styčný důstojník, Velitelství stíhacího letectva
01.07.1918-DD.MM.RRRR 96th Squadron Span
10.05.1919-DD.MM.RRRR 56th Squadron Span
08.04.1920-DD.MM.RRRR 19th Pursuit Squadron
02.05.1927-DD.MM.RRRR Commander: 7th Squadron, 1st Air Regiment
DD.02.1926-DD.06.1926 2nd Air Regiment
11.06.1926-DD.MM.1927 Commander: III/1 Fighter Wing
08.03.1929-DD.MM.RRRR Commander: 122nd Fighter Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Commander: III/3 Fighter Wing
DD.MM.1933-DD.MM.RRRR Commander: IV/1 Fighter Wing
DD.MM.RRRR-DD.08.1938 Deputy Commander: Letecký pluk 1
DD.08.1938-DD.08.1939 Commander: 1st Air Regiment
22.12.1939-DD.05.1940 Air Force Training Center, Lyon-Bron
23.05.1940-DD.MM.RRRR Groupe de Chasse I/145
06.11.1940-DD.MM.RRRR Liaison Officer, Fighter Command
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Cynk, Jerzy B.: Polskie Siły Powietrzne w wojnie, tom I 1939-1943, AJ-Press, Gdańsk 2001
Cynk, Jerzy B.: Polskie Siły Powietrzne w wojnie, tom II 1943-1945, AJ-Press, Gdańsk 2002
Gretzyngier, Robert, Matusiak, Wojtek, Wójcik, Waldemar, Zieliński, Józef: Ku czci poległych lotników 1939-1945, Altair, Warszawa 2006
Zieliński, Józef, Wójcik, Waldemar: Lotnicy-Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, tom I – Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
Centralne Archiwum Wojskowe, commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pawlikowski-Stefan-t84702#726959 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pawlikowski, Stefan
- brigádní generál;
- pilot polského letectva.


Mládí


Narodil se 11. října 1886 v Kozlově u Minska. 1. srpna 1914 nastoupil vojenskou službu v ruské carské armádě. V květnu 1916 se stal posluchačem Vyšší technické školy v Moskvě, kterou nakonec změnil na Leteckou technickou školu ing. Žukovského.


V 1. sv. válce


V roce 1917, po absolvování Letecké technické školy, byl odeslán k dalšímu zdokonalení do francouzské letecké školy stíhací pilotáže v Avordu, kam dorazil 1. března 1917. 1. července 1917 získal status stíhacího pilota a už 28. července přežil těžkou leteckou nehodu. Po osmiměsíčním pobytu v nemocnicích a následné rekonvalescenci byl 1. července 1918 zařazen v hodnosti adjutant k francouzské letce SPA 96 létající na stíhačkách Spad. 15. listopadu 1918 byl přeřazen do zálohy letectva polského vojska ve Francii a 1. února 1919 byl povýšen do první důstojnické hodnosti - podporučík.


V polském letectvu


8. května 1919 se vrátil už do samostatného Polska a 10. května byl zařazen jako zalétávací pilot k 59. letce Spadů. 8. dubna 1920 byl převelen k 19. stíhací letce a 15. dubna s ní odešel na frontu do polsko-sovětské války.


Na frontě


14. května 1920 svedl svůj první letecký souboj. Kolem 9. hodiny ráno vystartoval na Spadu S.VII C1 č. 14 proti sovětským strojům pohybujícím se v blízkosti letiště. Nepřítele dostihl nad městem Borisov ve výšce 1900 m. Pod jeho palbou se sovětský pilot v poškozeném Spadu rozhodl k nouzovému přistání v neutrální zóně mezi liniemi. Pouze nedostatek munice v Pawlikowského kulometu zabránil konečnému zničení Spadu pilotovaného Nikolajem Petrovem.

O čtyři dny později, při svém šestém bojovém letu, zaútočil nad železniční stanicí Nača na pozorovací balón, který z výšky 1000 metrů prováděl pozorování činnosti polské 2. brigády. Po třech útocích balón zasáhl a zničil palbou při použití zápalné munice.


20. května 1920 svůj výkon zopakoval a sestřelil společně s kadetem pilotem Turowskim další nepřátelský pozorovací balón.


28. května 1920 nahlásil společně s kadetem Guttmejerem sestřel sovětského stroje, ale jeho pilot Jekatov přistál na svém letišti, i když letadlo bylo v takovém technickém stavu, že muselo být odepsáno.


29. května nad sovětským letištěm v obci Slavoje vyprovokoval ke startu a následnému souboji jedno nepřátelské letadlo, které poškodil.

V polsko-sovětské válce provedl celkem 27 bojových vzletů a za svou bojovou činnost byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.


Po válce


5. února 1921 byl povýšen do hodnosti poručíka a v rámci demobilizace byl 1. března 1921 přeřazen jako tovární zalétávací pilot. Od října 1921 do dubna 1922 létal na letecké lince Varšava – Paříž.

15. dubna 1922 se vrátil do řad vojenského letectva, 8. června byl povýšen do hodnosti kapitána a 31. srpna nastoupil ke studiu na Vyšší pilotní škole v Grudziondzi. Po jejím úspěšném absolvování se 2. května 1924 stal velitelem 7. letky u Leteckého pluku 1 ve Varšavě.


Mezi lednem a červnem 1926 sloužil v Leteckém pluku 2 v Krakově. 7. června 1926 se vrátil do Varšavy a už 11. června byl jmenován velitelem Stíhací perutě III/1. V roce 1927 byl odsouzen k vězení za zabití při obraně důstojnické cti. 30 června 1928 byl z vězení propuštěn a znovu odvelen do Krakova, kde od 8. března 1929 velel 122. stíhací letce.

Jeho cesta pokračovala k Leteckému pluku 3 do Poznaně, kde se stal velitelem Stíhací perutě III/3.


V dubnu (?) 1933 se vrátil do Varšavy a ujal se velení Stíhací perutě IV/1 a později, už jako podplukovník, se stal zástupcem velitele Leteckého pluku 1. V této funkci setrval do srpna 1938, kdy byl jmenován jeho velitelem. Zároveň se stal velitelem Stíhacího uskupení, nově vzniklého tělesa stíhacího letectva, které se mělo stát v případě války stíhací ochranou vzdušného prostoru nad Varšavou. Společně s majorem Wyrwickim organizoval přípravy nezbytné k tomuto účelu.


Za 2. sv. války


Po ukončení mobilizace ve dnech 24.-26. srpna 1939 byl Letecký pluk 1 zrušen a Pawlikowski se stal velitelem Stíhací brigády, se kterou absolvoval bojovou cestu od Varšavy až po její evakuaci do Rumunska. V tomto těžkém období si vysloužil uznání svých nadřízených, což mu pomohlo v pozdějším průběhu služby v exilu.

Z Rumunska se dostal do Francie koncem roku 1939 a 19. prosince dorazil do Lyonu, kde 22. prosince převzal velení nad polským Střediskem výcviku letectva v Lyon-Bron. Krajně napjaté vztahy z francouzským velitelem letecké základny v Lyon-Bron, který si nárokoval velení rovněž nad polským střediskem, vyústily v polovině května 1940 v jeho rezignaci. 23. května se připojil k 1. polské varšavské stíhací peruti I/145 jako poradce.

Po prohrané francouzské kampani byl společně s většinou polských pilotů evakuován do Anglie. Tam už v anglické hodnosti Wing Commander (služební číslo P-0587) převzal velení nad polským školícím střediskem letectva v Blackpool. Od 6. listopadu 1940 plnil funkci styčného důstojníka při velitelství Fighter Command. V tomto období byl povýšen do anglické hodnosti Group Captain, která odpovídala jeho polské plukovnické hodnosti.


Občas prováděl operační lety v rámci jednotlivých polských perutí. Mezi jinými se v sestavě 306. stíhací perutě objevil dne 19. srpna 1942 nad Dieppe při operaci „Jubilee“, 21. ledna 1943 se zúčastnil operace „Rodeo 156“.

Let v operaci „Circus 297“ byl jeho posledním. 15. května 1943 se v kokpitu Supermarine Spitfire Mk.IX sériového čísla LZ990 označeného PK-M vydal společně s piloty 303., 315., a 316. stíhací perutě jako horní ochrana celého leteckého svazu nad území Francie, kde byl sestřelen a padl v troskách svého stroje. Polské zdroje uvádějí, že jeho přemožitelem se stal v 17.10 hodin u obce Conteville kapitán Erich Rudorffer ze Stab II./JG 2. Je pohřben na hřbitově Meandaines v Normandii.


Epilog


1. ledna 1964 byl povýšen in memoriam do hodnosti brigádního generála.


Za svou bohatou leteckou kariéru byl vyznamenán řadou polských i zahraničních vyznamenání:
Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari č. 3226 za účast v polsko-sovětské válce 1919-1920
Rytířským křížem Řádu Polonia restituta
Polním pilotním odznakem č. 34
Krzyżem Walecznych
francouzským Rytířským křížem Řádu Čestné Legie
francouzským Válečným křížem
britským Řádem Britského Impéria (OBE)
rumunským Důstojnickým křížem Řádu Rumunské korunyPoužitá literatura:
Cynk, Jerzy B.: Polskie Siły Powietrzne w wojnie, tom I 1939-1943, AJ-Press, Gdańsk 2001
Cynk, Jerzy B.: Polskie Siły Powietrzne w wojnie, tom II 1943-1945, AJ-Press, Gdańsk 2002
Gretzyngier, Robert, Matusiak, Wojtek, Wójcik, Waldemar, Zieliński, Józef: Ku czci poległych lotników 1939-1945, Altair, Warszawa 2006
Zieliński, Józef, Wójcik, Waldemar: Lotnicy-Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, tom I – Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920


Foto převzato z: www.mysliwcy.pl

Pawlikowski, Stefan - Zde v hodnosti majora
Centralne Archiwum Wojskowe, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81963829

Zde v hodnosti majora
Centralne Archiwum Wojskowe, commons.wikimedia.org

Pawlikowski, Stefan - Odznak polního pilota 1928.
Pablo000, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4952553

Odznak polního pilota 1928.
Pablo000, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Pawlikowski-Stefan-t84702#311931 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more