Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Ministerstvo obrany Slovenské republiky [1993- ]

Ministry of Defence of Slovak Republic / Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

     
Název:
Name:
Ministerstvo obrany Slovenské republiky
Originální název:
Original Name:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1993-DD.MM.RRRR Vláda Slovenské republiky
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-DD.MM.RRRR Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.01.1993-15.03.1993 ?, ? ( )
16.03.1993-15.03.1994 Andrejčák, Imrich ( )
16.03.1994-13.12.1994 Kanis, Pavol ( )
14.12.1994-29.10.1998 Sitek, Ján ( )
30.10.1998-02.01.2001 Kanis, Pavol ( )
03.01.2001-15.10.2002 Stank, Jozef ( )
16.10.2002-24.09.2003 Šimko, Ivan ( )
24.09.2003-25.10.2003 Kukan, Eduard - poverený ( )
25.10.2003-01.02.2006 Liška, Juraj ( )
01.02.2006-03.07.2006 Fedor, Martin ( )
04.07.2006-30.01.2008 Kašický, František ( )
30.01.2008-08.07.2010 Baška, Jaroslav ( )
08.07.2010-23.11.2011 Galko, Ľubomír ( )
28.11.2011-04.04.2012 Radičová, Iveta - poverená ( )
04.04.2012-22.03.2016 Glváč, Martin ( )
22.03.2016-23.03.2016 Fico, Robert - poverený ( )
23.03.2016-21.03.2020 Gajdoš, Peter ( )
21.03.2020-15.05.2023 Naď, Jaroslav ( )
15.05.2023-DD.MM.RRRR Sklenár, Martin ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1993-01.09.1994 Velitelství Armády Slovenské republiky
01.01.1993-01.01.2013 Vojenské obranné zpravodajství
01.01.1993-31.12.2010 Vojenský obvod Javorina
01.01.1993-DD.MM.RRRR Vojenský obvod Lešť
01.01.1993-DD.MM.RRRR Vojenský obvod Valaškovce
01.01.1993-DD.MM.RRRR Vojenský obvod Záhorie
01.01.1993-01.07.2002 Vojenský výcvikový prostor Lešť
01.01.1993-01.09.1993 Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národního povstání
01.01.1993-01.09.1993 Vysoká vojenská pedagogická škola
01.01.1993-01.09.1993 Vysoká vojenská technická škola
01.09.1993-01.09.2004 Vojenská akademie
01.09.1993-20.11.1996 Vysoká vojenská škola letectva generála Milana Rastislava Štefánika
DD.MM.1993-01.01.2013 Vojenská zpravodajská služba
01.05.1994-DD.MM.RRRR Vojenský historický ústav
01.09.1994-01.07.2002 Generální štáb Armády Slovenské republiky
01.09.1994-DD.MM.RRRR Ústřední vojenská nemocnice Slovenského národního povstání
01.02.1995-01.03.2003 Úřad vojenských duchovních
01.09.1996-01.09.2004 Vojenská letecká akademie
01.01.1997-01.02.2014 Ústav speciálního zdravotnictví a výcviku MO SR Lešť
01.07.2002-DD.MM.RRRR Generální štáb Ozbrojených sil Slovenské republiky
01.01.2003-01.05.2003 Jazykový institut MO SR
01.03.2003-DD.MM.RRRR Ordinariát ozbrojených sil a ozbrojených sborů SR
01.03.2003-15.01.2006 Sekce lidských zdrojů
01.03.2003-01.08.2006 Úřad ekumenické pastorační služby OS SR
01.05.2003-01.10.2004 Sekce vojenského vzdělávání MO SR
01.07.2005-DD.MM.RRRR Ředitelství vojenské policie
DD.MM.2005-DD.MM.RRRR Úřad národního vojenského představitele Slovenské republiky při Nejvyšším velitelství spojeneckých sil v Evropě
01.01.2006-DD.MM.RRRR Posádkové správy budov
01.08.2006-DD.MM.RRRR Ústředí ekumenické pastorační služby OS SR a OZ SR
01.01.2013-DD.MM.RRRR Vojenské zpravodajství
01.03.2013-DD.MM.RRRR Sekce lidských zdrojů
01.02.2014-DD.MM.RRRR Centrum výcviku Lešť
01.01.2016-01.03.2013 Sekce obranné politiky, mezinárodních vztahů a legislatívy
01.01.2016-01.03.2013 Sekce obranného plánovaní a manažmentu zdrojů
DD.MM.2016-DD.MM.RRRR Odbor státní správy ve vojenském letectvu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Centrum služeb - účetnictví a mzdy
DD.MM.RRRR-DD.MM.2016 Úřad vojenského letectva

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_obrany
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-obrany-Slovenske-republiky-1993-t84982#470780Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je jedným z ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ktoré zodpovedá za nasledujúce oblasti:
- riadenie a kontrolu obrany Slovenskej republiky,
- výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- koordináciu činností a kontrolu orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky,
- koordináciu obranného plánovania,
- zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,
- koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou,
- vojenské spravodajstvo,
- civilnú službu.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zabezpečuje správu vojenských obvodov a vojenských lesov.


Na čele ministerstva je minister (prehľad ministrov obrany Slovenska), ktorého na návrh predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident SR.
Bolo zriadené zákonom Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a vzniklo dňa 1. januára 1993. Činnosť ministerstva upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.


Do roku 2000 bolo Ministerstvo obrany SR v Bratislave a Generálny štáb Armády SR v Trenčíne samostatnými celkami. 1. januára 2000 prišlo k zlúčeniu ministerstva obrany a Generálneho štábu Armády SR a vzniklo integrované ministerstvo obrany so sídlom v Bratislave. Ministerstvo reprezentuje vojensko-politickú časť a generálny štáb vojensko-odbornú časť.


Súčasti ozbrojených zložiek SR podliehajúce ministerstvu:
1993-2002 Armáda Slovenskej republiky (prostredníctvom veliteľstva ASR a GŠ ASR)
2002-súč. Ozbrojené sily Slovenskej republiky (prostredníctvom GŠ OS SR)
1993-súč. Vojenská polícia
1993-súč. Vojenská spravodajská služba
1993-súč. Vojenské obranné spravodajstvo
1995-2003 Úrad vojenských duchovných
2003-súč. Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov
2003-súč. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_obrany
www.mosr.sk
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-obrany-Slovenske-republiky-1993-t84982#313477Version : 0
MOD