A7VU Sturmpanzerwagen

     
Název:
Name:
A7VU SturmpanzerwagenA7VU Sturmpanzerwagen
Originální název:
Original Name:
A7VU Sturmpanzerwagen
Kategorie:
Category:
střední tankmedium tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1918-DD.MM.1918 Daimler-Motoren-Gesellschaft, Berlin /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1918-DD.MM.1918
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1918
Osádka:
Crew:
18
Technické údaje:
Technical Data:
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
39800 kg87744 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
8380 mm27 ft 5 ⅞ in
Délka korby:
Hull Length:
? mm?
Celková šířka:
Overall Width:
4690 mm15 ft 4 ⅝ in
Celková výška:
Overall Height:
3200 (3350 ???) mm10 ft 6 in (10 ft 11 ⅞ in ???)
Světlá výška:
Ground Clearance:
200 mm7 ⅞ in
Šířka pásu:
Track Width:
500 mm1 ft 7 ¾ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa? psi
Pancéřování:
Armour:
čelo - 30 mm
boky - 20 mm
zadok a strop - 14 mm
front 30 mm
sides - 20 mm
rear & deck - 14 mm
Pohon:
Propulsion:
Typ:
Type:
2x Daimler 165-204 (vodou chladený zážihový 4-valec) 2x Daimler 165-204 (4 cyl, water cooled, gasoline)
Výkon:
Power:
2x 74 kW při 900 ot/min2x 99.2 bhp at 900 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
3+R3+R
Výkony:
Performance:
Rychlost na silnici:
Road Speed:
16 km/h10 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
4 km/h2.5 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
30-35 km18.6-21.7 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
Svah:
Gradient:
? °? %
Boční náklon:
Side Slope:
? °? %
Překročivost:
Trench Crossing:
? m?
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m?
Brodivost:
Fording Depth:
? m?
Výzbroj:
Armament:
Hlavní:
Main:
2x kanón Maxim-Nordfeldt 1888 L/26,3 kalibru 57 mm 2x cannon Maxim-Nordfeldt 1888 L/26,3 cal. 57 mm
Vedlejší:
Secondary:
4x guľomet MG 08/15 kalibru 7,92 mm 4x machine gun MG 08/15 cal. 7,92 mm
Uživatelské státy:
User States:
--
Poznámka:
Note:
--
Zdroje:
Sources:
FEDOSJEV, S.: Broněkolekcija 6-96: Tanki Kaizera, Moďelist-Konstrukťor Moskva, 1996
http://de.wikipedia.org/wiki/A7V-U
militiahungarorum.extra.hu
http://armor.kiev.ua/Tanks/WWI/kaizer/kaizer4.php
Waffen Revue 5
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#468714 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Úvod


Výroba tohoto prototypu byla reakcí na provedené zkoušky kořistních britských tanků Mark IV. Snahou konstruktérů bylo odstranit malou průchodnost vozidla A7V a velký počet členů osádky.

Technické řešení


Motory s převodovkou se přesunuly do zadní části, dva rychlopalné kanony byly umístěny v bočních sponsonech (podobně jako sekundární výzbroj na tehdejších válečných lodích), kulomety v horní nástavbě.

Pracoviště řidiče a velitele bylo vpředu pod zkosenou přední pancéřovou deskou.

Pásy byly oběžné kolem celého obvodu vozidla, podvozek (jedna strana) se skládal z hnacího (vzadu) a napínacího kola, podpěrných kladek v horní části a 24 pojezdových kol, umístěných ve čtyřech vozících.

Korba byla nýtovaná.

Výroba

Bylo vyrobeno jediné vozidlo, které vzhledem k velké hmotnosti a měrnému výkonu 3,75 kW/t nesplnilo naděje na zvýšení průchodnosti a obratnosti a další vývoj vzhledem k vyčerpanosti německého průmyslu a konci války již nepokračoval.

Zdroj:
FEDOSJEV, S.: Broněkolekcija 6-96: Tanki Kaizera
, Moďelist-Konstrukťor Moskva, 1996
https://de.wikipedia.org/wiki/A7V-U
militiahungarorum.extra.hu
https://armor.kiev.ua/Tanks/WWI/kaizer/kaizer4.php
Joseph Vollmer: Deutsche Kampfwagen, časopis Der Motorwagen, 10.12.1920

A7VU Sturmpanzerwagen - A7VU

A7VU
A7VU Sturmpanzerwagen - Řez tankem A7VU

Řez tankem A7VU
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315909 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

"Der A 7 V-U-Panzerkampfwagen (Bauart Vollmer).
Bei Durchbildung der Konstruktion des A 7 V-Wagens wurde auch die Möglichkeit in den Bereich gezogen, die maschinelle Einrichtung für den versuchsweisen Bau solcher Panzerkampfwagen zu verwenden, bei denen die Gleiskette um den äußeren Panzeraufbau geführt wird. Ein solches Fahrzeug nach Art der englischen Tanks wurde unter der Bezeichnung A 7 V-U-Wagen, wie die Zusammenstellungszeichnung (Abb. 13, 14 und 15) veranschaulicht, hergestellt.


Die Unterschiede gegenüber dem A7V-Wagen erstrecken sich vornehmlich auf die Verschmelzung des Panzergehäuses mit dem Fahrgestell, auf die vordere Hochführung der Gleiskette. Das Längsprofil des Fahrzeuges ist von rhombusartiger Gestaltung. Der Führer- und Kommandantensitz befinden sich nicht über dem Motorschutzgehäuse, sondern an der vorderen Stirnwand des Fahrzeuges. (Abb. 16, 17 und 18.)


Mit zwei 5,7 cm-Schmellfeuergeschützen und drei Maschinengewehren bestückt und bei 20 mm starkem Panzergehäuse, besitzt dieser Panzerkampfwagen ein Betriebsgewicht von 40000 kg. Er überquert Gräben von 3 bis 4 m Breite. Die sonstigen Eigenschaften dieses Fahrzeuges decken sich im allgemeinen mit denjenigen des A 7 V-Wagens."

Zdroj
Joseph Vollmer: Deutsche Kampfwagen, časopis Der Motorwagen, 10.12.1920, str. 645-651, ISSN nemá

Překlad


Obrněné bojové vozidlo A7V-U (design Vollmer). Při vývoji konstrukce vozu A7V se uvažovalo i o využití mechanického zařízení pro experimentální stavbu takových obrněných bojových vozidel, u nichž byl tankový pás veden kolem vnější konstrukce tanku. Takové vozidlo ve stylu anglických tanků bylo vyrobeno pod označením A7V-U-Wagen, jak ukazuje montážní výkres (obr. 13, 14 a 15). Rozdíly oproti vozu A7V se týkají především spojení korby tanku s podvozkem a předního vyvýšení tankového pásu. Podélný profil vozidla má tvar kosočtverce. Sedadla řidiče a velitele nejsou umístěna nad ochranným krytem motoru, ale na přední přepážce vozidla. (Obr. 16, 17 a 18.) Toto obrněné bojové vozidlo, vybavené dvěma 5,7cm rychlopalnými děly a třemi kulomety a 20 mm silným pancéřovým pláštěm, má provozní hmotnost 40 000 kg. Překračuje příkopy o šířce 3 až 4 m. Ostatní vlastnosti tohoto vozidla vesměs odpovídají vlastnostem vozu A7V.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#746763 Version : 0

Development


Some clarification, the prototype was not produced in 1917, development was commissioned that year, the prototype was not completed after delays until 1918 and the first driving test with it was on 25 May 1918. Unfortunately, the attempt to use A7V components (parts were from chassis number 524) caused the vehicle to be too large and thus heavier than the original A7V (for the same length of bogies the vehicle must come out longer with the track extended forward). It was verified that some driving characteristics were improved (such as step-over and so on), which was the original purpose of the design, and the project was declared complete on 12 September 1918, the vehicle was subsequently dismantled. Claims in some publications that 8 units were delivered to the USSR in the early 1920s are unsubstantiated (it is in TBiU).

Armament solution

The new armament was intended to eliminate the weaknesses of the previous version. The original A7V had the main armament, i.e. the cannon, in the nose; in the first vehicles these were Maxim-Nordenfelt cannons, in the later ones Russian Sokol cannons both of the same calibre, i.e. 57 mm. There are two Maxim machine guns in the rear of the A7V, as well as on the sides. The aiming angle of the cannon in the A7V was 45° which did not cover the entire front hemisphere, and the side machine guns also did not cover the area with their fire, so there were blind spots in the front directions.

The question is how the machine gun version of the A7V/U was (or should have been) deployed, the prototype clearly did not carry it, relevant sources mention six machine gun magazines in the upper superstructure and another 4 in the hull. It is not clear how many machine guns and what type of machine guns the machine was to carry, certainly not 6 as stated, given the number of crew, it was clearly envisaged that the guns would be relocated. Counting two men for the guns, two more for steering (commander and driver) this leaves a maximum of three men for firing the machine guns. However, the prototype had no guns of this type and the photos only show the lockable gunports. If two men were assigned to the gun (as in the A7V), that leaves only one man for machine guns. In reality, this was probably never addressed as it was not a combat machine, but a test machine.

Other inconsistencies


The vehicle's ground clearance is also uncertain, one can come across 40 cm, 20 cm, and for example the source below, the Bronekolekcia - from which the A7V/U description is practically copied - does not mention this parameter.

As for the letter U in the name, it stands for "Umlaufende Ketten", i.e. the orbital belt, which describes the fact that the belt runs around the entire silhouette of the car. I haven't come across the term "Umlauffahrwerk" except on Russian servers, and it's probably a bad back-translation (it would mean something like "orbiting chassis" which is rather meaningless - it only goes around the belt).


Source:
SCHNEIDER, Wolfgang; STRASHEIM, Rainer: German tanks in World War I, Schifer Publisching, 1990, ISBN 0-88740-237-2
FEDOSJEV, S.German Panzers 1914 - 18, Osprey, 2006, ISBN 978 1 84176 945 5
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315950 Version : 0
www.ebay.de
Waffen Revue Nr.21, year of issue 1976
A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#326136 Version : 0

Diskuse

The name "Umlauffahrwerk" - is also given by e.g. http://www.waffenhq.de/panzer/a7v.html or http://www.whq-forum.de/cms/165.0.html , not just Russian sources.
Bronekolekcija 6/96 (page 19) mentions the lightness parameter, see below.
A7VU Sturmpanzerwagen - Světlost

Světlost
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315958 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

jenže "auf Basis des A7V mit einem Umlauffahrwerk" neznamená název vozidla, ale na základě A7V s oběžným podvozkem (zde ve významu obkružujícím) což je něco jiného. Písmeno U je v prototypu označení pro "Umlaufende Ketten" tedy obkružující nebo obíhající pásy, což je prostě název který byl dán v době vzniku, vymýšlet si nesmysly z toho, že ve větě která je popisem změny, je použito něco co v době vzniku používáno nebylo je stejně nesmyslné jako zakládat podruhé stejné téma na tank Maus.
Broněkolekcia z roku 96 je v podstatě překladem z "German tanks in World War I" která je pro zajímavost uvedena jako poslední v soupisu zdrojů (za ní jsou už časopisy) kde vzali 20cm je otázkou, Některé zdroje uvádí 40 jako u A7V, jiné nic a některé 20, co z toho je správně je silně nejisté. U prvního z uváděných servrů je silně pochybné řada věcí (nejen to co uvádí o písmenu U, třeba to jak vypráví že u Pilsudského armády byl použit A7V v letech 1919-20 proti rusům, to je známý a dávno vyvrácený nesmysl. Osudy všech 20 vyrobených strojů jsou známy a ŽÁDNÝ nesloužil polákům proti rusům.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315961 Version : 0
You are refuting something I didn't write - !!! the use of A7V in the Polish army !!!. I'm trying to choose the probable ones from several sources, if there are different information in them. If any sources are considered forbidden here, please inform me about it. Thank you.
Do you have any source that the cannon in A7V was at the front. In about 85% of the photos, the A7V guns go forward.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315963 Version : 0
I'm afraid you can't read, I wrote "There are a number of things that are highly questionable about the first of the servers mentioned (not only what it says about the letter U, for example how it says that the A7V was used by Pilsudski's army in 1919-20 against the Russians, this is a well-known and long refuted nonsense. The fates of all 20 machines produced are known and NONE served the Poles against the Russians. "Not that you wrote anything like that, but that things on this server are sometimes nonsense. So if I am proving something with a server on the net where the nonsense is quite obvious, like the ones I am pointing to, I should probably take that server with a grain of salt. If that's the only source where the letter in question is listed as what you're writing (on the other it's part of a sentence, and with the U in the name it doesn't bind) I'd be very cautious about believing it.

In fact where did you see a photo of where A7V is running? In most of the photos it is stationary, many show the crew around it, but the fact that the rear machine guns on the rear armour are pointed backwards is described in many sources, even if you take the picture which is in the thread just about the A7V here : forum.valka.cz
you'll find that your theory about armament is, excuse me, nonsense, because according to you the driver would be sitting with his back in the direction of travel, because they are looking in the same direction as the cannon is pointing, it is sometimes not necessary to come up with convoluted hypotheses about where the machine is going in the static photo (if it is not leaving), but just read what is written. Moreover, if you really looked at the photos, you would probably notice that when the crews are standing in front of their machines, i.e. when they are lined up and given their turn signals, they are always on the side with the cannon, this is still done today, standing in front of the vehicle, not behind it. You can take it as a favour of mine that I generally trust a book that cites sources more than a server who does not back up his sometimes bizarre claims with sources. But don't be surprised that I will point out dubious claims and, of course, prove with sources that they are dubious.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315965 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Asi máte pravdu. Zřejmě jsem to špatně pochopil.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315970 Version : 0
Vážení,
prostudoval jsem si článek šéfkonstruktéra německých tanků Josepha Vollmera a zjistil jsem, že ani v textu, ani v přiloženém výkrese A7V-U, není uvedena světlá výška (dále SV) vozidla. Jediná kóta se SV: 677 mm, se vztahuje ke dnu sponsonu (výstupek se střílnou na boku trupu).

Po následném přeměřením neokótovaných částí podvozku předpokládám, že nejnižšší SV je u zadního hnacího kola a nepřekračuje 200 mm. Naopak uprostřed vozidla SV dosahuje 350 mm.

Autor článku vlastně popisuje vývoj jiného vozidla, ale na závěr přidává tento text:

"Der A 7 V-U-Panzerkampfwagen (Bauart Vollmer).
When developing the design of the A 7 V vehicle, the possibility of using the mechanical equipment for the experimental construction of such armored combat vehicles, in which the track is guided around the outer armored superstructure, was also considered. Such a vehicle in the style of the English tanks was produced under the designation A 7 V-U-Wagen, as illustrated in the assembly drawing (Figs. 13, 14 and 15).

The differences compared to the A7V wagon mainly relate to the fusion of the tank body with the chassis and the front elevation of the track. The longitudinal profile of the vehicle has a rhombus-like design. The driver's and commander's seats are not located above the engine protection housing, but on the front bulkhead of the vehicle. (Fig. 16, 17 and 18.)

Equipped with two 5.7 cm small arms guns and three machine guns and with a 20 mm thick armored housing, this armored fighting vehicle has an operating weight of 40,000 kg. It can cross trenches 3 to 4 m wide. The other characteristics of this vehicle are generally the same as those of the A 7 V-Wagen."

Přeložit do našinštiny si to musíte sami, protože já tuto řeč neovládám.


Joseph Vollmer: Deutsche Kampfwagen, časopis Der Motorwagen, 10.12.1920, str. 645-651, ISSN nemá

A7VU Sturmpanzerwagen - Foto via Der Motorwagen, 10.12.1920, str. 649.

Foto via Der Motorwagen, 10.12.1920, str. 649.
A7VU Sturmpanzerwagen - Předpokládané SV tanku A7V-U.

Předpokládané SV tanku A7V-U.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315976 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takže jestli to správně chápu, těch 20 cm je vzadu kde je kryt převodů na hnací kola, zatímco dno je těch 35 cm ?
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315981 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Přesně tak Česťo,
na ukázku přikládám sestavu krytu převodů pohonných kol a upravuji vzhled výše uvedeného detailu.


Joseph Vollmer: Deutsche Kampfwagen, časopis Der Motorwagen, 10.12.1920, str. 648, ISSN nemá

A7VU Sturmpanzerwagen - Pohonná jednotka A7V byla použita i v tanku A7V-U.

Pohonná jednotka A7V byla použita i v tanku A7V-U.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315991 Version : 0
Well, not exactly...

20 cm is the lowest point of the cover,
35 cm is the shaft cover,
but the bottom is still about 5 cm higher ... that thick horizontal line that the running wheel brackets rest on ...

it's not the bottom of the hull, it's the bottom of the chassis frame, but that doesn't change anything.

so the 40 cm quoted somewhere can be taken as the correct figure.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315998 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jo,
tak jsem znova přeměřoval výše uvedené a do opraveného detailu výkresu přidal "Iceho" kótu. Na xeroxové kopii se její rozměr pohybuje mezi 8,6 mm a 8,7 mm. Z toho lze odhadnout rozměr v reálu na 431 mm, nebo 436 mm.


Poznámka
Prosím tyto informace berte pouze jako pracovní, do doby než bude nalezen jiný historicky ověřený výkres.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#316003 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Myslím že je to odpověď na otázku proč se údaje různí, nebo proč raději někde světlost neudávají. Zase víme o kousek víc.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#316005 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážení kolegové,
vaše diskusní příspěvky, které neřešily náležitosti německého tanku A7V-U jsem přesunul a vytvořil z nich dvě samostatná témata s názvy: Obrysové rozměry vozidel - teorie a praxe a Probití pancíře - teorie a praxe
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#316033 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more