A7VU Sturmpanzerwagen

     
Název:
Name:
A7VU SturmpanzerwagenA7VU Sturmpanzerwagen
Originální název:
Original Name:
A7VU Sturmpanzerwagen
Kategorie:
Category:
střední tankmedium tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1918-DD.MM.1918 Daimler-Motoren-Gesellschaft, Berlin /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1918-DD.MM.1918
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1918
Osádka:
Crew:
18
Technické údaje:
Technical Data:
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
39800 kg87744 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
8380 mm27 ft 5 ⅞ in
Délka korby:
Hull Length:
? mm?
Celková šířka:
Overall Width:
4690 mm15 ft 4 ⅝ in
Celková výška:
Overall Height:
3200 (3350 ???) mm10 ft 6 in (10 ft 11 ⅞ in ???)
Světlá výška:
Ground Clearance:
200 mm7 ⅞ in
Šířka pásu:
Track Width:
500 mm1 ft 7 ¾ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa? psi
Pancéřování:
Armour:
čelo - 30 mm
boky - 20 mm
zadok a strop - 14 mm
front 30 mm
sides - 20 mm
rear & deck - 14 mm
Pohon:
Propulsion:
Typ:
Type:
2x Daimler 165-204 (vodou chladený zážihový 4-valec) 2x Daimler 165-204 (4 cyl, water cooled, gasoline)
Výkon:
Power:
2x 74 kW při 900 ot/min2x 99.2 bhp at 900 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
3+R3+R
Výkony:
Performance:
Rychlost na silnici:
Road Speed:
16 km/h10 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
4 km/h2.5 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
30-35 km18.6-21.7 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
Svah:
Gradient:
? °? %
Boční náklon:
Side Slope:
? °? %
Překročivost:
Trench Crossing:
? m?
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m?
Brodivost:
Fording Depth:
? m?
Výzbroj:
Armament:
Hlavní:
Main:
2x kanón Maxim-Nordfeldt 1888 L/26,3 kalibru 57 mm 2x cannon Maxim-Nordfeldt 1888 L/26,3 cal. 57 mm
Vedlejší:
Secondary:
4x guľomet MG 08/15 kalibru 7,92 mm 4x machine gun MG 08/15 cal. 7,92 mm
Uživatelské státy:
User States:
--
Poznámka:
Note:
--
Zdroje:
Sources:
FEDOSJEV, S.: Broněkolekcija 6-96: Tanki Kaizera, Moďelist-Konstrukťor Moskva, 1996
http://de.wikipedia.org/wiki/A7V-U
militiahungarorum.extra.hu
http://armor.kiev.ua/Tanks/WWI/kaizer/kaizer4.php
Waffen Revue 5
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#468714 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Úvod


Výroba tohoto prototypu byla reakcí na provedené zkoušky kořistních britských tanků Mark IV. Snahou konstruktérů bylo odstranit malou průchodnost vozidla A7V a velký počet členů osádky.

Technické řešení


Motory s převodovkou se přesunuly do zadní části, dva rychlopalné kanony byly umístěny v bočních sponsonech (podobně jako sekundární výzbroj na tehdejších válečných lodích), kulomety v horní nástavbě.

Pracoviště řidiče a velitele bylo vpředu pod zkosenou přední pancéřovou deskou.

Pásy byly oběžné kolem celého obvodu vozidla, podvozek (jedna strana) se skládal z hnacího (vzadu) a napínacího kola, podpěrných kladek v horní části a 24 pojezdových kol, umístěných ve čtyřech vozících.

Korba byla nýtovaná.

Výroba

Bylo vyrobeno jediné vozidlo, které vzhledem k velké hmotnosti a měrnému výkonu 3,75 kW/t nesplnilo naděje na zvýšení průchodnosti a obratnosti a další vývoj vzhledem k vyčerpanosti německého průmyslu a konci války již nepokračoval.

Zdroj:
FEDOSJEV, S.: Broněkolekcija 6-96: Tanki Kaizera
, Moďelist-Konstrukťor Moskva, 1996
https://de.wikipedia.org/wiki/A7V-U
militiahungarorum.extra.hu
https://armor.kiev.ua/Tanks/WWI/kaizer/kaizer4.php
Joseph Vollmer: Deutsche Kampfwagen, časopis Der Motorwagen, 10.12.1920

A7VU Sturmpanzerwagen - A7VU

A7VU
A7VU Sturmpanzerwagen - Řez tankem A7VU

Řez tankem A7VU
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315909 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

"Der A 7 V-U-Panzerkampfwagen (Bauart Vollmer).
Bei Durchbildung der Konstruktion des A 7 V-Wagens wurde auch die Möglichkeit in den Bereich gezogen, die maschinelle Einrichtung für den versuchsweisen Bau solcher Panzerkampfwagen zu verwenden, bei denen die Gleiskette um den äußeren Panzeraufbau geführt wird. Ein solches Fahrzeug nach Art der englischen Tanks wurde unter der Bezeichnung A 7 V-U-Wagen, wie die Zusammenstellungszeichnung (Abb. 13, 14 und 15) veranschaulicht, hergestellt.


Die Unterschiede gegenüber dem A7V-Wagen erstrecken sich vornehmlich auf die Verschmelzung des Panzergehäuses mit dem Fahrgestell, auf die vordere Hochführung der Gleiskette. Das Längsprofil des Fahrzeuges ist von rhombusartiger Gestaltung. Der Führer- und Kommandantensitz befinden sich nicht über dem Motorschutzgehäuse, sondern an der vorderen Stirnwand des Fahrzeuges. (Abb. 16, 17 und 18.)


Mit zwei 5,7 cm-Schmellfeuergeschützen und drei Maschinengewehren bestückt und bei 20 mm starkem Panzergehäuse, besitzt dieser Panzerkampfwagen ein Betriebsgewicht von 40000 kg. Er überquert Gräben von 3 bis 4 m Breite. Die sonstigen Eigenschaften dieses Fahrzeuges decken sich im allgemeinen mit denjenigen des A 7 V-Wagens."

Zdroj
Joseph Vollmer: Deutsche Kampfwagen, časopis Der Motorwagen, 10.12.1920, str. 645-651, ISSN nemá

Překlad


Obrněné bojové vozidlo A7V-U (design Vollmer). Při vývoji konstrukce vozu A7V se uvažovalo i o využití mechanického zařízení pro experimentální stavbu takových obrněných bojových vozidel, u nichž byl tankový pás veden kolem vnější konstrukce tanku. Takové vozidlo ve stylu anglických tanků bylo vyrobeno pod označením A7V-U-Wagen, jak ukazuje montážní výkres (obr. 13, 14 a 15). Rozdíly oproti vozu A7V se týkají především spojení korby tanku s podvozkem a předního vyvýšení tankového pásu. Podélný profil vozidla má tvar kosočtverce. Sedadla řidiče a velitele nejsou umístěna nad ochranným krytem motoru, ale na přední přepážce vozidla. (Obr. 16, 17 a 18.) Toto obrněné bojové vozidlo, vybavené dvěma 5,7cm rychlopalnými děly a třemi kulomety a 20 mm silným pancéřovým pláštěm, má provozní hmotnost 40 000 kg. Překračuje příkopy o šířce 3 až 4 m. Ostatní vlastnosti tohoto vozidla vesměs odpovídají vlastnostem vozu A7V.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#746763 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vývoj


Několik upřesnění, prototyp nebyl vyroben v roce 1917, v tom roce byl zadán vývoj, prototyp byl dokončen po průtazích až roku 1918 a první jízdní test s ním byl 25. 5. 1918. Bohužel snaha využít komponenty A7V (díly byly z podvozku číslo 524) způsobila, že vozidlo bylo příliš velké a tím i těžší než původní A7V (při stejné délce pojezdových vozíků musí vozidlo s pásem vysunutým vpřed vyjít delší). Bylo ověřeno že se zlepšily některé jízdní parametry (třeba překonávání stupně a podobně), což bylo původně účelem konstrukce a projekt byl 12. 9. 1918 prohlášen za ukončený, vozidlo bylo následně rozebráno. Tvrzení v některých publikacích, že 8 kusů bylo dodáno do SSSR počátkem dvacátých let jsou nepodložená (je to třeba v TBiU).

Řešení výzbroje

Nová výzbroj měla odstranit slabiny předchozí verze. Původní A7V měl hlavní výzbroj, tedy kanon, v přídi, u prvních vozidel to byly kanony Maxim-Nordenfelt, u dalších ruské kanony Sokol obojí stejné ráže, tedy 57 mm. V zádi A7V jsou dva kulomety Maxim, stejně jako na bocích. Úhel odměru byl u děla v A7V 45° což nepokrývalo celou přední polosféru a boční kulomety svou palbou prostor rovněž nepokrývaly, takže v předních směrech byly mrtvé úhly.

Otázkou je, jak byla (respektive měla být) rozmístěna kulometná verze A7V/U, prototyp ji zřetelně nenesl, relevantní zdroje se zmiňují o šesti střílnách pro kulomety v horní nástavbě a dalších 4 v trupu. Není jasné, kolik kulometů a jakých typů měl stroj nést, rozhodně jich vzhledem k počtu osádky nebylo 6 jak se udává, zřetelně se počítalo s tím, že zbraně budou přemisťovány. Když počítáme dva muže pro děla, další dva pro řízení (velitel a řidič) zbývají maximálně tři muži pro střelbu z kulometů. Prototyp ale žádné zbraně tohoto typu neměl a na fotkách jsou pouze uzavíratelné střílny. Pokud by pro dělo byli přiděleni dva muži (jako v A7V), zbývá na kulomety jediný muž. Ve skutečnosti toto zřejmě nikdy nebylo řešeno, protože se nejednalo o bojový stroj, ale zkušební.

Další nesrovnalosti


Nejistá je i světlost vozidla, narazit lze na 40 cm, 20 cm a třeba níže uvedený zdroj, Broněkolekcia - z něhož je popis A7V/U prakticky opsán - se o tomto parametru nezmiňuje.

Pokud jde o písmeno U v názvu, značí "Umlaufende Ketten", tedy oběžný pás, což vystihuje to, že pás je veden kolem celé siluety vozu. S termínem "Umlauffahrwerk" jsem se krom ruských serverů nesetkal a pravděpodobně jde o špatný zpětný překlad (znamenalo by to něco jako "oběžný podvozek" což je spíše nesmyslné - obíhá jen pás).


Zdroj:
SCHNEIDER, Wolfgang; STRASHEIM, Rainer: German tanks in World War I, Schifer Publisching, 1990, ISBN 0-88740-237-2
FEDOSJEV, S.: Broněkolekcija 6-96: Tanki Kaizera, Moďelist-Konstrukťor Moskva, 1996 ISBN neudán, index 73160
ZALOGA, Steven J.: German Panzers 1914 - 18, Osprey, 2006, ISBN 978 1 84176 945 5
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315950 Version : 0
www.ebay.de
Waffen Revue Nr.21, year of issue 1976
A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


A7VU Sturmpanzerwagen -


URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#326136 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název "Umlauffahrwerk" - uvádí také např. http://www.waffenhq.de/panzer/a7v.html nebo http://www.whq-forum.de/cms/165.0.html , nikoliv jen ruské zdroje.
Broněkolekcija 6/96 (strana 19) se o parametru světlost zmiňuje, viz níže.
A7VU Sturmpanzerwagen - Světlost

Světlost
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315958 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

jenže "auf Basis des A7V mit einem Umlauffahrwerk" neznamená název vozidla, ale na základě A7V s oběžným podvozkem (zde ve významu obkružujícím) což je něco jiného. Písmeno U je v prototypu označení pro "Umlaufende Ketten" tedy obkružující nebo obíhající pásy, což je prostě název který byl dán v době vzniku, vymýšlet si nesmysly z toho, že ve větě která je popisem změny, je použito něco co v době vzniku používáno nebylo je stejně nesmyslné jako zakládat podruhé stejné téma na tank Maus.
Broněkolekcia z roku 96 je v podstatě překladem z "German tanks in World War I" která je pro zajímavost uvedena jako poslední v soupisu zdrojů (za ní jsou už časopisy) kde vzali 20cm je otázkou, Některé zdroje uvádí 40 jako u A7V, jiné nic a některé 20, co z toho je správně je silně nejisté. U prvního z uváděných servrů je silně pochybné řada věcí (nejen to co uvádí o písmenu U, třeba to jak vypráví že u Pilsudského armády byl použit A7V v letech 1919-20 proti rusům, to je známý a dávno vyvrácený nesmysl. Osudy všech 20 vyrobených strojů jsou známy a ŽÁDNÝ nesloužil polákům proti rusům.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315961 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vyvracíte mi něco, co jsem nenapsal - !!! použití A7V v Polské armádě !!!. Snažím se z několika zdrojů, pokud jsou v nich různé informace, vybrat ty pravděpodobné. Pokud se zde nějaké zdroje považují za zakázané, tak mě o tom prosím informujte. Děkuji.
Máte nějaký zdroj, že kanon u A7V byl vpředu. Na cca 85% fotografií jede A7V kulomety vpřed.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315963 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Obávám se že neumíte číst, napsal jsem "U prvního z uváděných servrů je silně pochybné řada věcí (nejen to co uvádí o písmenu U, třeba to jak vypráví že u Pilsudského armády byl použit A7V v letech 1919-20 proti rusům, to je známý a dávno vyvrácený nesmysl. Osudy všech 20 vyrobených strojů jsou známy a ŽÁDNÝ nesloužil polákům proti rusům."Ne tedy že jste něco takového psal, ale že věci na tomto servru jsou občas nesmysl. Pokud tedy něco dokládám servrem na netu, kde jsou nesmysly zcela očividné, třeba ty na které ukazuji, asi bych ten servr měl brát s velkou opatrností. Pokud je to jediný zdroj kde se dané písmeno uvádí jako to co píšete (na druhém je to součást věty a s písmenem U v názvu se to neváže) byl bych velmi opatrný v tom tomu věřit.

Po pravdě kde jste viděl fotku kde A7V jede? Na většině fotek stojí, na mnoha je posádka kolem něj, ale to že dozadu míří kulomety na zadním pancíři je popsáno v řadě zdrojů, dokonce i když si vezmete obrázek který je v tématu právě o A7V zde : forum.valka.cz
zjistíte že vaše teorie o výzbroji je s prominutím nesmysl, podle vás by totiž řidič seděli zády ve směru jízdy, protože se dívají stejným směrem jako míří kanon, ono někdy není třeba vymýšlet krkolomné hypotézy kam na statické fotce stroj jede (jestli třeba neodjíždí), ale stačí si přečíst co se píše. Navíc kdybyste opravdu prohlížel fotky, asi byste si všiml že když stojí posádky před svými stroji, tedy při nástupu kdy jsou seřazeni a dostávají rouzkazy, jsou vždy na straně s kanonem, to se dělá dodnes, stojí se před vozidlem, nikoli za ním. To že obecně věřím více knize, která zdroje uvádí, než servru který svá někdy bizarní tvrzení nijak nepodpírá zdroji, můžete brát jako mou libůstku. Nedivte se ale že na pochybná tvrzení budu upozorňovat a samozřejmě zdroji dokládat že jsou pochybná.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315965 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Asi máte pravdu. Zřejmě jsem to špatně pochopil.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315970 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážení,
prostudoval jsem si článek šéfkonstruktéra německých tanků Josepha Vollmera a zjistil jsem, že ani v textu, ani v přiloženém výkrese A7V-U, není uvedena světlá výška (dále SV) vozidla. Jediná kóta se SV: 677 mm, se vztahuje ke dnu sponsonu (výstupek se střílnou na boku trupu).

Po následném přeměřením neokótovaných částí podvozku předpokládám, že nejnižší SV je u zadního hnacího kola a nepřekračuje 200 mm. Naopak uprostřed vozidla SV dosahuje 350 mm.

Autor článku vlastně popisuje vývoj jiného vozidla, ale na závěr přidává tento text:

"Der A 7 V-U-Panzerkampfwagen (Bauart Vollmer).
Bei Durchbildung der Konstruktion des A 7 V-Wagens wurde auch die Möglichkeit in den Bereich gezogen, die maschinelle Einrichtung für den versuchsweisen Bau solcher Panzerkampfwagen zu verwenden, bei denen die Gleiskette um den äußeren Panzeraufbau geführt wird. Ein solches Fahrzeug nach Art der englischen Tanks wurde unter der Bezeichnung A 7 V-U-Wagen, wie die Zusammenstellungszeichnung (Abb. 13, 14 und 15) veranschaulicht, hergestellt.

Die Unterschiede gegenüber dem A7V-Wagen erstrecken sich vornehmlich auf die Verschmelzung des Panzergehäuses mit dem Fahrgestell, auf die vordere Hochführung der Gleiskette. Das Längsprofil des Fahrzeuges ist von rhombusartiger Gestaltung. Der Führer- und Kommandantensitz befinden sich nicht über dem Motorschutzgehäuse, sondern an der vorderen Stirnwand des Fahrzeuges. (Abb. 16, 17 und 18.)

Mit zwei 5,7 cm-Schmellfeuergeschützen und drei Maschinengewehren bestückt und bei 20 mm starkem Panzergehäuse, besitzt dieser Panzerkampfwagen ein Betriebsgewicht von 40000 kg. Er überquert Gräben von 3 bis 4 m Breite. Die sonstigen Eigenschaften dieses Fahrzeuges decken sich im allgemeinen mit denjenigen des A 7 V-Wagens."

Přeložit do našinštiny si to musíte sami, protože já tuto řeč neovládám.


Joseph Vollmer: Deutsche Kampfwagen, časopis Der Motorwagen, 10.12.1920, str. 645-651, ISSN nemá

A7VU Sturmpanzerwagen - Foto via Der Motorwagen, 10.12.1920, str. 649.

Foto via Der Motorwagen, 10.12.1920, str. 649.
A7VU Sturmpanzerwagen - Předpokládané SV tanku A7V-U.

Předpokládané SV tanku A7V-U.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315976 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takže jestli to správně chápu, těch 20 cm je vzadu kde je kryt převodů na hnací kola, zatímco dno je těch 35 cm ?
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315981 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Přesně tak Česťo,
na ukázku přikládám sestavu krytu převodů pohonných kol a upravuji vzhled výše uvedeného detailu.


Joseph Vollmer: Deutsche Kampfwagen, časopis Der Motorwagen, 10.12.1920, str. 648, ISSN nemá

A7VU Sturmpanzerwagen - Pohonná jednotka A7V byla použita i v tanku A7V-U.

Pohonná jednotka A7V byla použita i v tanku A7V-U.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315991 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

No, ne uplně přesně ...

20 cm je nejnižší bod toho krytu,
35 cm je kryt hřídele,
ale dno je ještě o takových 5 cm výš ... ta tlustá vodorovná čára, o kterou se opírají držáky pojezdových kol ...

není to sice dno korby, ale dno rámu podvozku, ale to ne věci nic nemění.

takže někde uváděných 40 cm lze považovat za správný údaj.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#315998 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jo,
tak jsem znova přeměřoval výše uvedené a do opraveného detailu výkresu přidal "Iceho" kótu. Na xeroxové kopii se její rozměr pohybuje mezi 8,6 mm a 8,7 mm. Z toho lze odhadnout rozměr v reálu na 431 mm, nebo 436 mm.


Poznámka
Prosím tyto informace berte pouze jako pracovní, do doby než bude nalezen jiný historicky ověřený výkres.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#316003 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Myslím že je to odpověď na otázku proč se údaje různí, nebo proč raději někde světlost neudávají. Zase víme o kousek víc.
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#316005 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážení kolegové,
vaše diskusní příspěvky, které neřešily náležitosti německého tanku A7V-U jsem přesunul a vytvořil z nich dvě samostatná témata s názvy: Obrysové rozměry vozidel - teorie a praxe a Probití pancíře - teorie a praxe
URL : https://www.valka.cz/A7VU-Sturmpanzerwagen-t85447#316033 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more