Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Radoň, Bořivoj

Radoň, Bořivoj

     
Příjmení:
Surname:
Radoň
Jméno:
Given Name:
Bořivoj
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
Kontradmirál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.01.1867 Praha, Čechy, Rakousko-Uhersko
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.02.1953 Praha, Československá republika
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Kapitán Pancéřového křižníku S.M.S. Sankt Georg
Velitel námořního letectva Rakouska-Uherska (See-fliegerkorps)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vlastní poznámky
https://www.valka.cz/topic/view/88051#575290
URL : https://www.valka.cz/Radon-Borivoj-t88051#353087Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kontreadmiral Bořivoj Radoň
* 1867, Praha, Čechy
+ 1954, Praha, Čechy


Námořní důstojník K. u K. Kriegsmarine


Narodil se v roce 1867 v Praze, k námořnictvu vstoupil v roce 1886 ve svých 19 letech. V roce 1915 měl hodnost Linienschiffskapitän (kapitán řadové lodě). Byl kapitánem na pancéřovém křižníku S.M.S. Sankt Georg.


Dne 18. dubna 1917 vzniklo samostatné velitelstvi námořního letectva (Kommando des See-fliegerkorps). Bořivoj Radoň byl jmenován velitelem a v průběhu služby jako velitel námořního letectva byl povýšen do hodnosti Kontreadmiral (kontradmirál).


Občas se účastňoval bojových akcí jako letecký pozorovatel. Často konal inspekce na leteckých základnách při Jaderském moři, k přepravě používal většinou letadlo s pilotem.


Dne 8. května 1918 byl odvolán z funkce a povolán do Vídně kde se stal přednostou námořní sekce.


Po válce začal postupně ztrácet zrak až nakonec zcela oslepl v roce 1947 natrvalo. Zemřel v roce 1953 v Praze.


Zdroje:
www.militaria.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/SMS_Sankt_Georg
Češi v 1. světové válce - 3. díl, Libor Nedorost, ISBN 978-80-7277-327-5
Vlastní poznámky

Radoň, Bořivoj - SHS Sankt Georg

SHS Sankt Georg
URL : https://www.valka.cz/Radon-Borivoj-t88051#326621Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kontreadmiral Bořivoj Radoň


Zdroje:
www.militaria.cz
URL : https://www.valka.cz/Radon-Borivoj-t88051#326622Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážení,
během úklidu svého archivu jsem nalezl pár zajímavostí o Bořivoji Radoňovi, které zde předkládám:


- domovská příslušnost: Maleč u Chotěboře,
- narozen: 18. ledna 1867 v ulici Truhlářské na Novém Městě, Praha,
- zemřel: 26. února 1953 v pečovatelském domě v ulici Vodňanského, Praha 6,
- pohřeb: 04. března 1953 v režii Obce bývalých námořníků - revolucionářů,
- uložen na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově, hrob č.3, řada 11, oddělení D, od roku 1965 si tento hrob pronajala jiná rodina.


Publikační činnost
- cestopis: Přes tři oceány (1939 a 1948),
- manuskript: Námořník vzpomíná (v pozůstalosti jeho manželky, údajně nenalezen).


Zdroje
Kontaktování a rozhovory s pamětníky v ulici Vodňanského, rok 2008.
Korespondence s Hřbitovní správou Malvazinky z let 2008-2009.
Rozhovory s neteří Bořivoje Radoně a Maryši Šárecké-Radoňové v letech 2007-2009.
Zpráva matrikářky Městské části Praha 6, datovaná: 2008.04.09, 09:43.
Radoň, Bořivoj - V roce 1948 při příležitosti udělení pamětní stříbrnou medaili Národního odboje na Jadranu 1914-1918: 1 - Bořivoj Radoň (1867), 2 - Maryša Radoňová-Šárecká (1890), 3 - Vojtěch, bratr Josefa Holuba (1885), 4 - Tomáš Nitka (1890), 5 - ?, 6 - František Ťápal (1894), 7 - Kavalírova dcera (A jako Anna ?), 8 - Smejkal - František Smékal (1887) ?, 9 - Alois Kilberger (1894), 10 - Josef Kovařík (1889).

V roce 1948 při příležitosti udělení pamětní stříbrnou medaili Národního odboje na Jadranu 1914-1918: 1 - Bořivoj Radoň (1867), 2 - Maryša Radoňová-Šárecká (1890), 3 - Vojtěch, bratr Josefa Holuba (1885), 4 - Tomáš Nitka (1890), 5 - ?, 6 - František Ťápal (1894), 7 - Kavalírova dcera (A jako Anna ?), 8 - Smejkal - František Smékal (1887) ?, 9 - Alois Kilberger (1894), 10 - Josef Kovařík (1889).
Radoň, Bořivoj - Čestná stráž členů Obce bývalých námořníků - revolucionářů při pohřbu Bořivoje Radoně 4. března 1953.

Čestná stráž členů Obce bývalých námořníků - revolucionářů při pohřbu Bořivoje Radoně 4. března 1953.
Radoň, Bořivoj - Pohřeb Bořivoje Radoně 4. března 1953.

Pohřeb Bořivoje Radoně 4. března 1953.
Radoň, Bořivoj - Informace o dokončení pamětí.

Informace o dokončení pamětí.
URL : https://www.valka.cz/Radon-Borivoj-t88051#575290Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážení,
je zajímavé, že československá strana Bořivoji Radoňovi hodnost kontradmirála neuznala s odůvodněním, že jeho poslední povýšení bylo vykonáno cizí mocností až po vzniku Rčs. Finanční správa Ministerstva národní obrany jej evidovala od roku 1919 jako vysloužilého plukovníka (Linienschiffskapitän).


Poznámky
- rakouskouherští důstojníci mohli vstoupit do národních armád díky císařskému výnosu č.746 ze dne 01.11.1918,
- přesto BR setrval v císařských službách až do 31.12.1918,
- povýšen do hodnosti Kontreadmital 01.11.1918,
- penzionován k 01.01.1919 v 52 letech, po 33 letech služby,
- díky válce obdržel zápočet přes 41 odsloužených let.
- v Rčs pobýval od konce roku 1919.


Zdroje
Verordnungsblatt für S. M. Kriegs - Marine 51. Stück, 11.11.1918
Vojenský historický archiv, personalie, složka: Bořivoj Radoň
Vojenský historický archiv, fond Námořníci, karton 8
Radoň, Bořivoj - Cisařské rozhodnutí č.746.

Cisařské rozhodnutí č.746.
URL : https://www.valka.cz/Radon-Borivoj-t88051#575343Version : 0
MOD