Hodnosti - obecné informace

The rank system in the land army (army, Heer) of the Habsburg Monarchy developed from the very beginning of the Danube Confederation - from the time of the mercenary armies of the sixteenth century. During the long Thirty Years' War, the system became so established that it could be adopted when the standing army was formed in 1649. Between 1649 and 1918 a number of changes took place. Some ranks disappeared over time, others were added. Not infrequently the rank designation had its origin in the designation of the office held. There were also situations where a certain rank was replaced by another on paper, but the original one still existed alongside the new one for some time.


Rank designations fell into several groups. The designation Soldiers (Soldaten) included all ranks from private to field marshal. The batch designation (Charge) included the ranks from private to field marshal, not including privates. The rank category Men (Mannschaft) officially included the ranks Private and Lance Corporal. In some cases, non-commissioned officers were also included in this designation.


The category of non-commissioned officers included first the ranks from vice-dean to chevalier, later from corporal to ensign (this rank originally belonged to the category of officers, but after its reintroduction it was the highest non-commissioned officer rank).


Officers were divided into two categories, which are usually translated into English as junior and senior officers. In German they were referred to as Oberoffiziere and Stabsoffiziere. A literal translation (superior officers, senior officers, chief officers, or staff officers) would not be without problems and could be misleading. Indeed, staff officers as a rank category could easily be confused with staff officers, who could also be lieutenants or centurions. The terms superior officer and senior officer have not caught on, and the term senior officers is used in Czech for major, lieutenant colonel and colonel, whereas in the Austro-Hungarian system it was used for lieutenant and centurion/knight ranks. Within the category of junior officers, lieutenant ranks were referred to as subaltern officers.


The category of generals included ranks from major general to field marshal. In the case of general ranks, the other two ranks cannot be omitted. Firstly, Lieutenant General, which was the designation for Deputy Commander-in-Chief. This rank was superior to all the ranks mentioned so far, including field marshals (in many other European armies, by contrast, a lieutenant general is a two- or three-star general). The commander-in-chief was then referred to as generalissimo or other similar term. Since the commander-in-chief was the sovereign, it was a rank delegated to someone who in practice performed that function for him. In essence, it was a designation of function rather than rank.
URL : https://www.valka.cz/Hodnosti-obecne-informace-t88128#326854 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tělesné gardy
Tělesné gardy byly součástí panovnického dvora a byly u nich zavedeny zcela odlišné hodnosti. Podrobnosti jsou nebo budou uvedeny v textech o jednotlivých tělesných gardách.


Císař
Císař nosil buď stejnokroj polního maršála, nebo stejnokroj plukovníka některého z útvarů, jehož byl majitelem.


Generál pěchoty x polní zbrojmistr
Hodnost generála pěchoty byla zavedena až v roce 1908. Do té doby byla hodnost polního zbrojmistra používána i u pěchoty.


Generálplukovník
Hodnost generálplukovník byla zavedena v roce 1915.


Třídy u setníků a rytmistrů
Hodnost setníka byla v roce 1849 rozdělena na dvě třídy (II. a I. třída). Hodnost rytmistra se již od roku 1769 dělila na druhé a první rytmistry. V roce 1852 došlo k přeznačení obou rytmistrů podle tříd stejně jako u setníků. Třídy byly u setníků i rytmistrů zrušeny v roce 1908.


Poručík x podporučík
Hodnost poručíka byla zavedena až na začátku roku 1870, kdy nahradila hodnost podporučík.
URL : https://www.valka.cz/Hodnosti-obecne-informace-t88128#337045 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A - Offiziere des Soldatenstandes (důstojníci ...)
B - Geistliche (duchovní)
C - Auditore (auditoři)
D - Ärzte (lékaři)
E - Truppenrechnungsführer (vojenští účetní)
F - Militärbeamte (vojenští úředníci)
  Militärbeamte mit Portepee (vojenští úředníci s portepee)
     F01 - Militär-Intendantur-Beamte (úředníci vojenské intendantury)
     F02 - Artillerie-Ingenieure (dělostřelečtí inženýři)
     F03 - Militär-Bauingeniuere (vojenští stavební inženýři)
  Militärbeamte ohne Portepee (vojenští úředníci bez portepee)
     F04 - Militär-Rechnungskontrollbeamte (úředníci vojenské účetní kontroly)
     F05 - Beamte des Militär-Tierarzneiinstitutes und der Tierärztlichen Hochschule (úředníci Vojenského zvěrolékařského ústavu a Vysoké školy zvěrolékařské)
     F06 - Militär-Kassenbeamte (vojenští pokladní úředníci)
     F07 - Militär-Verpflegsbeamte ()
     F08 - Artillerie-Zeugsbeamte (dělostřelečtí zbrojní úředníci)
     F09 - Militär-Registraturbeamte (úředníci vojenských spisoven)
     F010 - Militär-Medikamentenbeamte (vojenští lékární úředníci)
     F011 - Militär-Baurechnungsbeamte (vojenští stavební účetní úředníci)
     F012 - Technische Beamte des militärgeographischen Instituts (techničtí úředníci vojenského zeměpisného ústavu)
     F013 - Militärtierärztliche Beamte (vojenští zvěrolékařští úředníci)
     F014 - Technische Beamte des Technischen Militärkomitees (techničtí úředníci Vojenského technického výboru)
     F015 - Militär-Bauwerkführer (vojenští stavbyvedoucí)
     F016 - Technische Beamte der Pionier- und Trainzeugsanstalten
     F017 - Militärlehrer (vojenští vyučující)
     F018 - Militärfechtmeister (vojenští šermířští mistři)
     F019 - Forstbeamte (lesní úředníci)
URL : https://www.valka.cz/Hodnosti-obecne-informace-t88128#337617 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jednoroční dobrovolník (Einjährig Freiwillige)


Stav do roku 1915


Základním rozlišovacím znakem služebního poměru jednoročního dobrovolníka byla 1cm široká páska našitá nad horním okrajem manžety obou rukávů kabátce nebo blůzy. Barva vyložení odpovídala vojenské části, u které nastoupili službu (žluto - černo - žlutá u k.u.k. Herr. a k.k. Landwehr, žluto-červeno-žlutá u k.u. Honved).


Jednoroční dobrovolníci zařazení do školy pro důstojníky v záloze (začátek školy zpravidla 1. října) ) byli po dvou měsících jmenováni do hodnosti titulárního svobodníka (Titular-Gefreiter ) a po ukončení teoretické výuky do hodnosti titulárního desátníka (Titular-Korporal). Po složení důstojnické zkoušky byli jmenováni do hodnosti Reservekadettaspirant (hodnostní odznaky šikovatele – stále s rukávovým označením).


Po absolvování povinné praxe u vojsk byli (opět zpravidla k 1. říjnu) povýšeni do hodnosti Reservekadett (hodnostní odznaky viz obr., již bez rukávové pásky) a –odpovídalo-li tomu jejich hodnocení – k 1. lednu následujícího roku povýšeni do hodnosti Kadett–Offizierstellvertreter (od roku 1908 Fänrich).


Po třech letech v této hodnosti (s úspěšným absolvováním všech předepsaných cvičení a všech dalších kritérií) mohli být jmenováni záložním poručíkem ( Leutnant in der Reserve).


Nevhodným pro zařazení do školy bylo ponecháno označení jednoročního dobrovolníka a mohli být povyšováni až do hodnosti Titular-Zugsführer.


Hodnostní názvy dle zbraně:
Titular-Vormeister u dělostřelectva, Titular- Patrouilleführer u myslivců a jezdectva, Titular-Unterjäger u myslivců


Pozn.
Veškeré zde uvedené časové termíny byly po vypuknutí války značně zkráceny.
URL : https://www.valka.cz/Hodnosti-obecne-informace-t88128#377333 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jednoroční dobrovolník (Einjährig Freiwillige)


Stav v létech 1915-1918


Ke změně označení jednoročních dobrovolníků došlo v roce 1915 (od března) – na výložkách přibyl malý stejnokrojový knoflík, vzoru a barvy odpovídající barvě konkrétního pluku, nebo druhu vojska.


Na plášťovém paroli byl knoflík přišit na opačné straně, než u důstojníků (toto označení na kabátě platilo i pro stav před r. 1915).


Dřívější rukávové označení bylo zachováno v duchu dřívějších předpisových ustanovení.
URL : https://www.valka.cz/Hodnosti-obecne-informace-t88128#377334 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Aspirantské hodnosti c. (a) k. armády


Na konci války Prusko-Rakouské roku 1866 vznikla myšlenka na vytvoření budoucího kvalifikovaného poddůstojnického a důstojnického sboru formou zapojení širší vrstvy vzdělaného obyvatelstva monarchie a dle Pruského vzoru se vytvořila možnost nastoupit do služby titulem jednoročního dobrovolníka. Určitá rozdílná pravidla platila pro pěchotu, jízdu, lékaře, veterináře a námořnictvo. Tento vývoj během světové války jsme si osvětlili v předchozích vstupech a platí pro reservní sbor.


Nyní se pojďme krátce seznámit s vývojem aspirantských hodností u pravidelné R-U armády.


Rozdělujeme insignie u regulérních, službu konajících, kadetů do r. 1891:


Kadet (bez hodnosti) - 13mm široká zlatá borta na výložkách
Kadet - svobodník - 13mm široká zlatá borta s jednou hvězdou na výložkách
Kadet - desátník - 13mm široká zlatá borta s dvěmi hvězdami na výložkách
Kadet - titulární četař - 13mm široká zlatá borta se třemi hvězdami na výložkách


Hodnosti používané i po r. 1891


Kadet - šikovatel / (od r. 1909 přejmenována na kadet) - 13mm široká zlatá borta na výložkách umístěná na 13mm žluté bortě, tři hvězdy překrývají z 1/2 obě borty
Kadet - důstojnický zástupce / (od r. 1909 přejmenována na Fähnrich) - 13mm zlatá borta s jednou stříbrnou hvězdou


Hodnosti patří elévům vojenských akademií a výšších vojenských škol. Nosili je též důstojničtí aspiranti sloužící u jednotek v garnisonách.
Hodnosti - obecné informace - Kadet - desátník dělostřelectva do r. 1891

Kadet - desátník dělostřelectva do r. 1891
URL : https://www.valka.cz/Hodnosti-obecne-informace-t88128#377883 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hodnostní označení chovanců kadetních škol


Příslušníci kadetních škol byly stejně tak jako na akademiích a různých jiných vyšších i nižších vojenských ústavech hodnostně odlišeni.


Čtyři základní druhy kadetek (pěchota, dělostřelectvo, jezdectvo, ženisté) se od sebe odlišovaly egalizační barvou výložek. Co se týče hodnostního systému, odlišovaly se zde kadeti dle výsledků svého studijího snažení počtem prýmků a knoflíků na výložkách. Pro kadetní školy platila zlatá hedvábná stuha. V ženijní kadetní škole stuhá bílá.


Hodnostní označení:


„bei gutem Fortgang“ jeden štráfek umístěný na dolním okraji výložek a sahající cca do 2/3 šíře výložek


„bei sehr gutem Fortgang“ dva štráfky umístěné na dolním okraji výložek a sahající cca do 2/3 šíře výložek


„bei vorzüglichem Fortgang“ dva štráfky umístěné na dolním okraji výložek a sahající cca do 2/3 šíře výložek. Na koncích obou štráfků je umístěno po jednom zlatém knoflíku.
URL : https://www.valka.cz/Hodnosti-obecne-informace-t88128#378434 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more