Main Menu
User Menu

Military history website

Anotace - Grossnick, Roy A.

Dictionary of American Naval Aviation Squadrons vol. I - The History of VA, VAH, VAK, VAL, VAP and VFA Squadrons

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

     
Název knihy:
Name of the book:
Dictionary of American Naval Aviation Squadrons vol. I - The History of VA, VAH, VAK, VAL, VAP and VFA Squadrons
Autor:
Author:
Grossnick, Roy A.
Místo vydaní:
Published in:
Washington, D.C.
Nakladatelství:
Publisher:
Naval Historical Center
Rok vydání:
Year of Publication:
1995
Počet stran :
Pages:
562
ISBN10:
ISBN10:
0–945274–29–7
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Contents
Foreword / ix
Preface / xi
Acknowledgments / xiii


Chapter 1
The Evolution of Aircraft Class and Squadron Designation Systems / 1


Chapter 2
Attack Squadron Histories (VA)VA-1E to VA-873 / 17


Chapter 3
Heavy Attack Squadron Histories (VAH)VAH-8 to VAH-123 / 295


Chapter 4
Tactical Aerial Refueling Squadron Histories (VAK) VAK-208 to VAK-308 / 303


Chapter 5
Light Attack Squadron History (VAL) VAL-4 / 307


Chapter 6
Heavy Photographic Squadron Histories (VAP) VAP-61 to VAP-62 / 309


Chapter 7
Strike Fighter Squadron Histories (VFA) VFA-15 to VFA-305 / 317


Appendix 1 Aircraft Data—Technical Information and Drawings 443


Appendix 2 Aircraft Carrier Listing for CV, CVB, CVA, CVAN, CVN, CVL, and CVE Designations 517


Appendix 3 Carrier Deployments by Year 521


Appendix 4 U.S. Navy Squadron Designations and Abbreviations 537


Appendix 5 How to Trace Squadron Lineage 541


Appendix 6 Lineage Listing for VA, VA(AW), VAH, VA(HM), VAK, VAL, VAP, and VFA Designated Squadrons 543


Appendix 7 Types of Aircraft Listed in Squadron Histories 551


Glossary of Abbreviations and Terms 553


Bibliography 557


Index of Squadron Histories and Aircraft Data 561
Anotace:
Anotation:
-
Recenze:
Review:
Kniha obsahuje dosť veľa informácií, ktoré sú podané bez zbytočných omáčok okolo - spravidla obsahuje dátumy, mená, logá a ku každej jednotke aj stručnú históriu (vrátane predchodcov), znak, veliteľov, používanú výzbroj, súčasť a bojové nasadenie. Jednotlivé kapitoly a prílohy kniuhyx sú voľne k dispozícii na stránke https://www.history.navy.mil/branches/dictvol1.htm
URL : https://www.armedconflicts.com/Dictionary-of-American-Naval-Aviation-Squadrons-vol-I-The-History-of-VA-VAH-VAK-VAL-VAP-and-VFA-Squadrons-t88456#328362Version : 0
MOD