Main Menu
User Menu

Military history website

Kňažikovský, Ivan Bazilevič

Kňažikovský, Ivan Bazilevič

     
Příjmení:
Surname:
Kňažikovský
Jméno:
Given Name:
Ivan Bazilevič
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
štábní kapitán letectva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.05.1891 Kirjevka /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.10.1930 Kbely /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
polní pilot letec, velitel letky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
vynikající letec - akrobat zemřel při letecké nehodě
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Kvalifikační listina (VÚA Praha)
URL : https://www.valka.cz/Knazikovsky-Ivan-Bazilevic-t88790#330745Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Kňažikovský
Jméno:
Given Name:
Ivan Bazilevič
Jméno v originále:
Original Name:
-
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.10.1925 nadporučík letectva
01.05.1926 kapitán letectva
01.04.1929 štábní kapitán letectva
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1924-DD.05.1925 Velitel : Letka 34
DD.05.1925-DD.05.1926 Velitel : Letka 32
DD.05.1926-DD.07.1926 Velitel : Letka 34
DD.05.1926-DD.11.1926 Velitel : Letka 32
DD.09.1926-DD.11.1926 Velitel : Letka 36
DD.01.1927-DD.04.1927 Velitel : Letka 36
DD.01.1927-DD.11.1927 Velitel : Letka 32
DD.03.1928-DD.MM.1929 Velitel : Letka 32

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
Narodený ako Kňažikovskij.
Zdroje:
Sources:
Kvalifikační listina (VÚA Praha)
URL : https://www.valka.cz/Knazikovsky-Ivan-Bazilevic-t88790#576844Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stručný přehled služby a funkce v čs. letectvu
(z Prvopisu kvalifikační listiny)


Zkušební dobu absolvoval od 1. března do 4. srpna 1923 u LP 1 (letecká rota 2) v Praze v přiznané hodnosti poručík.
Od 25.08. do 15.09.1923 absolvoval v učilišti v Chebu kurs pilotů jednosedadlových letadel,
od 01.01.1925 jmenován polním pilotem letcem
21.09.1923 zařazen k LP 1 jako mladší důstojník pilot Letecké roty 34 (LP 1)
24.01.1924 převzal agendu technického důstojníka Letecké roty 34
01.11.1924 – 31.05.1925 : velitel Letky 34 (LP 1) ve Kbelích
01.06.1925 – 18.10.1926: velitel Letky 32 (LP 1) ve Kbelích
09.10.1926 – 31.12.1926 v autokursu pro důstojníky letectva
01.01.1927 – xx.11.1927: velitel Letky 32 (LP 1) ve Kbelích
02.11.1927 - 29.2.1928: kurs velitelů letek
01.03.1928 – 30.04.1928: velitel Letky 32 (LP 1) ve Kbelích,
01.05.1928 – 30.09.1928: velitel Letky 36 (LP 1) ve Kbelích
01.10.1928 – 30.09.1929: velitel Letky 32 (LP 1) v Chebu
01.10.1929 ustanoven velitelem Letky 41 (LP 4) letky ve KbelíchPovýšen do hodnosti:
28.10.1925 - nadporučík letectva ;
01.05.1926 - kapitán letectva;
01.04.1929 - štábní kapitán letectva;


11. 10. 1930 – „zemřel při výkonu letecké služby“


Zdroj: Prvopis kvalifikační listiny - VÚA Praha
URL : https://www.valka.cz/Knazikovsky-Ivan-Bazilevic-t88790#330717Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V období 1910 – 1914 studoval techniku ve Varšavě a v Kijevě. V r. 1914 se přihlásil jako dobrovolník k letectvu jako letecký pozorovatel, v r. 1915 absolvoval pilotní výcvik a v r. 1916 se stává polním pilotem. Při bojových operacích proti Rakousko-Uhersku a Německu nalétal 123 hodin – v závěru velel XXIX. Leteckému oddílu Gardového sboru Severní ruské armády. Vyznamenán 7 řády (Sv. Stanislava; Sv. Anny; Sv. Jiří) a křížem Sv. Jiří IV. stupně. Od 12. února 1918 se stává příslušníkem Děnikinovy a Wrangelovy armády a během bojů v jejich řadách nad Severním Kavkazem a Krymem nalétal 25 hodin a 55 minut bojových letů. 1. listopadu 1920 byl evakuován z Krymu do Cařihradu. (Dosažená hodnost poručík).
Přes Jugoslávii se dostal do Československa, které se stalo novým domovem pro mnoho ruských a ukrajinských emigrantů. V Praze se Ivan B. Kňažikovký (tak znělo počeštěle jeho příjmení), přihlásil ČVUT, ale táhlo ho to více k létání.
V r. 1922 podal žádost o přijetí do čs. armády a 19. února byl dle dekretu presidenta republiky přijat do čs. branné moci.
Průběh jeho služby je popsán v předcházející části.


Poslední záznam v jeho Kvalifikační listině až příliš stručně uzavírá službu pilota, který se vypracoval na skutečného mistra akrobacie a s výjimkou štábního kapitána Františka Malkovského se mu mohl jen těžko někdo z tehdejších stíhacích pilotů rovnat.


Měl za sebou celou řadu úspěšných vystoupení na leteckých závodech a soutě-žích doma i v zahraničí. Jeho leteckou dráhu provázela i jistá dávka štěstí. S nadějí v r. 1925 “přesedl“ ze SPADu do tehdy nových Avií B-17. Už 7. března 1925 doplatil na závadu palivové a olejové instalace letounu B-17.1 a poblíž Kbelského letiště u Vinoře musel nouzově, ale bez zranění přistát. Již po necelém měsíci – 2. dubna 1925 při letu z Prahy do Chebu musel řešit “neobvyklou situaci za letu“ opět. Jeho Avii B-17.11 vysadil motor a nouzově přistál na poli u Hertošic. Druhý den motor na místě opravil mechanik z Chebu a poručík Kňažikovský odstartoval k pokračování v letu k původnímu cíli. Ve výšce 150 m mu motor opět vysadil a při tak malé výšce neměl příliš času k výběru vhodného terénu pro nouzové přistání. Výsledkem bylo přistání do měkké hlíny, do které se podvozek zabořil, utrhl a letadlo se převrátilo, při čemž se pilot zranil. Toho odvezli do Karlovarské nemocnice, letoun zrušili. Po vyléčení se, již v hodnosti nadporučík letectva mohl začít zdokonalovat na nových Aviích B-21. Postupně se vypracoval na mistra letecké akrobacie. V srpnu 1927 se zúčastnil s Avii B-21.38 mítinku v Curychu a při návratu z Alpského letu 20. srpna havaroval při nouzovém přistání v blízkosti letiště. Letoun se převrátil a poškodil. Oba se do vlasti museli vrátit vlakem.

Avia B-21.132 byla stejně červeno/stříbrná jako B-21.96 Malkovského, ale NEMĚLA provedeny pevnostní úpravy nosného systému – zesílení výstužných protilan a spojení jejich kování na horní části trupu.11. října 1930 startoval krátce po ránu škpt. Kňažikovský k nácviku volné akrobacie. V 9 hod. 35 min při obráceném loopingu nad Kbelským letištěm se při vybírání a pokusu o stoupavý let náhle sklopily nosné plochy do zadu a v zápětí roztříštily ocasní plochy. Motor prorazil střechu kuchyňského bloku a letadlo spolu s pilotem dopadlo za budovu na zem.
Pilot mrtev...


Zdroj: "KRÁLOVÉ VZDUCHU a jejich pokračovatelé" - Svět křídel Cheb 2009
www.idnes.cz/technet/vojenstvi
Kňažikovský, Ivan Bazilevič - Ivan Bazilevič Kňažikovský před Avií B-21.114, se kterou rovněž létal.
Zdroj: sbírka Jana Kašeho a Petra Lukeše

Ivan Bazilevič Kňažikovský před Avií B-21.114, se kterou rovněž létal.
Zdroj: sbírka Jana Kašeho a Petra Lukeše

URL : https://www.valka.cz/Knazikovsky-Ivan-Bazilevic-t88790#330720Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tragická smrt škpt. Ing. Ivana Bazileviče Kňažovického měla “pokračování“ i v tehdejším senátu. Svědčí o tom dokument, zveřejněný na internetových stránkách senátu: www.senat.cz
396/12 (původní znění). (tisk 299/7). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Böhra a soudruhů stran leteckého neštěstí v sobotu dne 11. října 1930 na vojenském letišti ve Kbelích

„Každý vojenský stihací pilot musí ovládati letoun ve všech možných polohách, aby byl dostatečně vycvičen k boji. Souhrn potřebných obratů k dokonalému ovládání letounu nazývá se ne dosti přiléhavým jménem “letecká akrobacie“. Tato jest součástí výcviku stihacích pilotů všech armád.


Ministerstvo národní obrany nikdy provádění tohoto výcviku nezakázalo. Byla toliko zakázána letecká akrobacie před veřejností u příležitostí různých leteckých dnů a podobně, při nichž se často stávalo, že vojenští letci dávali se publikem strhnouti k přestupkům proti bezpečnosti tím, že nezachovávali předepsanou výši letu pro tato cvičení stanovenou.
Štábní kapitán Kňažikovský uvedený zákaz nepřekročil. Konal cvičení v předepsané výši a bez účasti veřejnosti. Bylo zjištěno, že létal ve výši 800 m a nikoli ve výši 200 – 300 m, jak se tvrdí v interpelaci. Letoun, na kterém štábní kapitán létal, byl normální válečný stihací letoun seriové výroby, který menšími adaptacemi byl přizpůsoben k létání v obrácené poloze. Účelem těchto adaptací bylo získání zkušeností pro tento zvláštní druh letu, který se dnes provádí ve všech armádách. Ministerstvo národní obrany povoluje podobné pokusy zvláště vynikajícím stihacím pilotům na jejich zvláštní žádost, aby nezůstali ve výcviku pod světovou úrovní. Zkušenosti těchto vynikajících pilotů jsou pak podkladem k zdokonalení výcviku ostatních vojenských pilotů.


V uvedeném smyslu byla ihned po neštěstí vydána úřední zpráva ze dne 11. října 1930. Pokud týče vlastní příčiny neštěstí bylo zjištěno:
„Štábní kapitán Kňažikovský dělal obrácený looping *), který jak již uvedeno, patří mezi nejtěžší letecké výkony. Ihned po provedeném obráceném loopingu přešel do toneau, kterýmžto abnormálním namáháním draku povstala porucha nosného systému, který se roztrhl. Při pádu chtěl se štábní kapitán Kňažikovský zachrániti seskokem padákem, poněvadž však měl svoje vlastní kombinované upevnění v sedle, aby v obrácené poloze z letounu nevypadl, podařilo se mu vyprostiti se jen částečně, takže nemohl z letounu seskočiti a zachrániti se. Při pádu letounu na kasárenskou budovu byl lehce zraněn vojín náhradní letky leteckého pluku 1 Miloš Kudrna, kterému byla padajícím zdivem způso-bena tržná rána“.


V Praze, dne 15. ledna 1931. Ministr národní obrany: Dr Viškovský v.r.


Zdroj: KRÁLOVÉ VZDUCHU a jejich pokračovatelé - Svět křídel Cheb 2009
URL : https://www.valka.cz/Knazikovsky-Ivan-Bazilevic-t88790#330752Version : 0