11. dobrovolnická divize tankových granátníků SS Nordland [1943-1945]

11th SS Volunteers Tank Grenadier Division Nordland
11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland
     
Název:
Name:
11. dobrovolnická divize tankových granátníků SS Nordland 11th SS Volunteers Tank Grenadier Division Nordland
Originální název:
Original Name:
11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.07.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Divize tankových granátníků SS 11 (germánská) 11th SS Tank Grenadier Division (Germanic)
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.08.1943-DD.12.1943 Velitelství záložního vojska
DD.12.1943-DD.01.1944 Skupina armád Sever
DD.01.1944-DD.02.1944 III. tankový sbor SS (germánský)
DD.02.1944-DD.04.1944 Armádní oddíl Narva
DD.04.1944-DD.10.1944 III. tankový sbor SS (germánský)
DD.10.1944-DD.11.1944 Skupina armád Sever
DD.11.1944-DD.04.1945 III. tankový sbor SS (germánský)
DD.04.1945-DD.05.1945 3. tanková armáda
DD.05.1945-08.05.1945 ?
DD.08.1943-DD.12.1943 Replacement Army Command
DD.12.1943-DD.01.1944 Army Group North
DD.01.1944-DD.02.1944 III SS Tank Corps (Germanic)
DD.02.1944-DD.04.1944 Army Detachment Narva
DD.04.1944-DD.10.1944 III SS Tank Corps (Germanic)
DD.10.1944-DD.11.1944 Army Group North
DD.11.1944-DD.04.1945 III SS Tank Corps (Germanic)
DD.04.1945-DD.05.1945 3rd Tank Army
DD.05.1945-08.05.1945 ?
Dislokace:
Deployed:
DD.07.1943-20.08.1943 Grafenwöhr, Vojenský výcvikový prostor Grafenwöhr /

Velitel:
Commander:
DD.07.1943-27.07.1944 Scholz, Fritz von(SS-Gruppenführer und Generalleutenant der Waffen-SS)
27.07.1944-25.04.1945 Ziegler, Joachim (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
25.04.1945-08.05.1945 Krukenberg, Gustav (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.07.1943-DD.MM.1944 Vollard-Bockelberg, Helmut von (SS Obersturmbannführer)
DD.MM.1944-01.07.1944 Weitzdörfer, Rüdiger (SS Sturmbannführer)
DD.11.1944-DD.03.1945 Bock und Polach, Erich von (SS Obersturmbannführer)
DD.03.1945-DD.05.1945 Wienczek, Herbert (SS Obersturmbannführer)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.1943-08.05.1945 Divizní jednotky SS 11
DD.MM.1943-08.05.1945 SS Division Units 11
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.1943-08.05.1945 Nordland
DD.MM.1943-08.05.1945 Nordland
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.axishistory.com
https://nordland.us/Unit_History.html
URL : https://www.valka.cz/11-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Nordland-1943-1945-t90#468365 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland


Jak je vidět z obrázku divizní znak této jednotky je nápadně podobný znaku 5. tankové divize SS Wiking. Jediné dva rozdíly tak spočívají v tom, že jednak je kříž lemován kruhem a za druhé, že štít znaku má jiný tvar.
URL : https://www.valka.cz/11-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Nordland-1943-1945-t90#207174 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Struktura:
Stab der Division
SS-Panzergrenadier Regiment 23 (SS-Grenadier Regiment 2) Norge [aka Nordland?]
SS-Panzergrenadier Regiment 24 (SS-Grenadier Regiment 1) Danmark
SS-Panzer Abteilung 11 Herman von Salza
SS-Panzer Artillerie Regiment 11
SS-Stürmgeschutz Abteilung 11
SS-Panzerjäger Abteilung 11
SS-Nachrichtung Abteilung 11
SS-Pionier Battalion 11
SS-Nachrichtung Abteilung Truppen 11
SS-Nachschub Truppen 11 SS-Aufklärungs-Abteilung 11 (3. rota byla pro velký počet Švédů známá jako "Swedenzug")
SS-Instandsetzungs Abteilung 11
SS-Flak-Abteilung 11
SS-Wirtschafts Abteilung 11
SS-Kriegsberichter-Zug 11
SS-Feldgendarmerie-Trupp 11
SS-Feldersatz-Battalion 11
SS-Bewährungs-Kompanie 11
SS-Sanitäts-Abteilung 11
SS-Werfer-Battalion 521 - as part of III SS-Panzer Corps
SS-Jäger-Regiment 11
URL : https://www.valka.cz/11-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Nordland-1943-1945-t90#1160 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11. grnátnická divize Nordland byla takovou internacionální jednotkou SS. Základ jejícho mužstva tvořily norský a dánský pluk, byla tu i početná jednotka Finů, průzkumná četa z Vlámů, Holanďanů, Švédů a Švýcarů, od roku 1945 pak i malá skupina Francouzů a Angličanů. Asi čtvrtinu mužstva tvořili říšští Němci a přes 30% etničtí Němci z Rumunska a Maďarska.
URL : https://www.valka.cz/11-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Nordland-1943-1945-t90#1316 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Krátce po výcviku divize dva měsíce bojovala s partyzány v Jugoslávii. Ale před Vánoceni 1943 byla již u Leningradu.

od dubna do července se divize Nordland zúčastnila obranných bojů v Estonsku. S ostatními podobnými jednotkami se pokoušela v tzv. bitvě evropských oddílů SS u Narvy udržet lini mezi Ladožským jezerem a Finskem a zabránit tak sovětské armádě v cestě do Pobaltí. V lednu 1945 se ocitla v obklíčení v Kurlandsku a jen část jejích vojáků se podařilo evakuovat lodí do Gdaňska. Přílišš si nepomohli - v dubnu je převezli do Berlína, kde se pod Krukengbergovým velením zúčastnily bojů o letiště Tempelhof.
URL : https://www.valka.cz/11-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Nordland-1943-1945-t90#1317 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Límcové výložky divize

Zdroj: http://fremd.sweb.cz/o3.htm
URL : https://www.valka.cz/11-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Nordland-1943-1945-t90#332359 Version : 0
     
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
8. 1943
formovanie

veliteľstvo záloh - BdE
Nemecko
9.-11. 1943
formovanie vo veliteľstve záloh - BdE
2. Pz. Armee
F
Chorvátsko
12. 1943
presun

Nord

1. 1944
III. Pz. SS
18. Armee
Nord
Leningrad (teraz Petrohrad, Rusko)
2. 1944
LIV.
18. Armee
Nord
Leningrad
3. 1944

Armee-Abt. Narwa
Nord
Narva (Estónsko)
4.-9. 1944
III. Pz. SS
Armee-Abt. Narwa
Nord
Narva
10. 1944
záloha

Nord
polostrov Kurland
11. 1944 - 1. 1945
III. Pz. SS
18. Armee
Nord
polostrov Kurland
2. 1945
III. Pz. SS
11. Armee
Weichsel
Pomoransko
3. 1945
III. Pz. SS
3. Pz. Armee
Weichsel
Pomoransko
4. 1945
záloha
3. Pz. Armee
Weichsel
rieka Odra
5. 1945
LIV.


Berlín (Nemecko)
URL : https://www.valka.cz/11-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Nordland-1943-1945-t90#340367 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more