Main Menu
User Menu

Military history website

Řád za statečnost

Order of Courage

Орден Мужества

     
Název:
Name:
Řád za statečnost
Název v originále:
Original Name:
Орден Мужества
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.03.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-statecnost-t92113#627441Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za statečnost
Název v originále:
Original Name:
Орден Мужества
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.03.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-statecnost-t92113#627442Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Řád statečnosti
Order of courage
Tento zajímavý řád byl založen z rozhodnutí prezidenta Ruské federace č. 442 ze dne 2. března 1994 .
Řádem za statečnost se vyznamenávají občané Ruské federace za projevenou odvahu, zmužilost a statečnost s kterou se podíleli na záchraně lidského života, při ochraně veřejného majetku, při požárech, povodních, zemětřeseních, tedy všude tam, kde bez ohledu na nebezpečí a ohrožení na vlastním životě pomáhali chránit životy i majetek lidí .
Tento řád se nosí na levé straně hrudi, hned za řádem Za zásluhy o vlast IV. stupně .
Poznámka :
Řád se v originálu jmenuje řád Za MUŽESTVO což lze přeložit slovem : Statečnost, odvaha, zmužilost, srdnatost, chrabrost. Vzhledem k tomu, že řád je určen všem občanům Ruské federace, tedy nejde o specielní vojenský řád, používáme v překladu " Řád Za statečnost ". V případě, že znáte lepší a přesnější překlad, napište mi prosím SZ, upravíme .
Literatura :
Kolektiv autorů : Vyznamenání nového Ruska, Sankť-Petěrburg. 1997g
Řád  za statečnost - Státní znak Ruské federace

Státní znak Ruské federace
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-statecnost-t92113#344341Version : 0
Název
Name
Řád za statečnost
Order of Courage
Орден Мужества
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-statecnost-t92113#627443Version : 0
MOD