Main Menu
User Menu

Military history website

Pozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón (ES-M)

     
Název:
Name:
Pozuelo de Alarcón
Originální název:
Original Name:
Pozuelo de Alarcón
Další názvy:
Other Names:
hist. - Pozuelo de Aravaca
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°26'23.00"N 03°48'53.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1208
Vojenské objekty:
Military Objects:

základňa gen. Cavalcanti
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
?
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
10.07.1965-27.09.2002
14. lehký obrněný jezdecký pluk "Villaviciosa"
14th Light Armored Cavalry Regiment "Villaviciosa"
DD.MM.1971-DD.MM.1981
Pluk stálých sítí a speciálních spojovacích služeb "Capitán Sevillano"
Permanent Networks and Special Transmission Services Regiment "Capitán Sevillano"
13.01.1977-DD.MM.RRRR
1. pěší pluk "Inmemorial del Rey"
1st Infantry Regiment "Inmemorial del Rey"
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Dělostřelecká sekce pěšího praporu "Guardia Vieja de Castilla"
Artillery Section of the Infantry Battalion "Guardia Vieja de Castilla"
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Pěší prapor "Guardia Vieja de Castilla"
Infantry Battalion "Guardia Vieja de Castilla"
DD.MM.1981-01.05.1988
Pluk spojení stálých sítí velení a speciálních spojovacích služeb "Capitán Sevillano"
Transmissions of the Territorial Network of Command and Special Services Regiment "Capitán Sevillano"
01.05.1988-01.07.2005
22. pluk strategického spojení
22nd Strategic Transmissions Regiment
01.05.1988-01.11.2006
Velitelství spojovacího vojska
Signal Command
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Analytické a vyhodnocovací oddělení CIFAS
Analysis and Evaluation Department CIFAS
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Kontrarozvědná a bezpečnostní sekce
Counterintelligence and Security Section
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Koordinační sekce získavácích prostředků
Coordination Section Acquiring Tools
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Oddělení plánů a doktriny CIFAS
Planning and Doctrine Departement of the CIFAS
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Oddělení technické podpory CIFAS
Technial Support Department CIFAS
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Operační oddělení CIFAS
Operations Department CIFAS
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Plánovací sekce
Planning Section
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Prvek správy zpravodajských požadavků
Management Cell of Intelligence Requirements
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce doktriny
Doctrine Section
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce zahraniční spolupráce
International cooperation section
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekretariát plánů a doktriny
Planning and Doctrine Secretariate
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekretariát zpravodajskéo střediska ozbrojených sil
Secretariate of the Intelligence Center of the Armed Forces
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Situační centrum
Situations Center
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Zpravodajské středisko ozbrojených sil
Intelligence Center of the Armed Forces
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Ředitelství zpravodajského střediska ozbrojených sil
HQ of the Intelligence Center of the Armed Forces
25.06.2004-DD.MM.2012
Velení operací štábu obrany
Operations HQ of the Defence Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Velitelství bezpečnosti a služeb MOPS
Security and Services HQ of the MOPS
DD.12.2004-DD.MM.RRRR
1. zdravotní skupina
1st Medical Group
01.07.2005-DD.MM.RRRR
22. spojovací pluk
22nd Signal Regiment
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Prapor podpory spojení VII/22
7th Signal Support Battalion
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Spojovací prapor I/22
1st Signal Battalion
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Spojovací prapor II/22
2nd Signal Battalion
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Velitelství a štáb 22. spojovacího pluku
Headquarters and Staff of the 22nd Signal Regiment
DD.12.2005-DD.MM.RRRR
Jednotka zdravotní logistické podpory
Medical Logistic Support Unit
DD.12.2005-DD.MM.RRRR
Zdravotní brigáda
Medical Brigade
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Centrum specifických operací
Specific Operations Center
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Odbor informačních a telekomunikačních systémů
Department of of Information Systems and Telecommunications
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Odbor síťových operací
Department of Network Operations
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Odbor technické pomoci
Department of Technical Support
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce architektury a interoperability
Architecture and Interoperability Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce ekonomických záležitostí
Economic Affairs Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce kybernetické ochrany
Cyber Defense Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce simulací a aplikací
Applications and Simulation Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce služeb a infrastruktury
Support and Infrastructure Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce síťových operací
Network Operations Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce technické pomoci
Technical Support Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekretariát odboru informačních a telekomunikačních systémů
Secretary of the Department of Information Systems and Telecommunications
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekretariát odboru síťových operací
Secretary of the Department of Network Operations
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekretariát odboru technické pomoci
Secretary of the Department of Technical Support
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Technický sekretariát
Technical Secretary
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství spojovacího vojska
Signal Command
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Vydavatelská sekce
Publications Section
DD.MM.2012-DD.10.2014
Koordinační prvek speciálních operací
Coordinations Element of Special Operations
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Jednotka bezpečnosti MCCE
Security Unit MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory informačních systémů a telekomunikací MCCE
Information Systems and Telecommunications Support Unit
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Koordinační sekce štábu MCCE
Coordination Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Operační sekce štábu MCCE
Operations Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Operační síly kyberprostoru
Cyberspace Operations Force
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Personální a administrativní jednotka
Personnel and Administration Unit
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Plánovací sekce štábu MCCE
Planning Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Sekce přípravy štábu MCCE
Section of Preparation of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Sekce spolupráce a reprezentace štábu MCCE
Cooperation and Representation Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Sekce zpravodajství a bezpečnosti štábu MCCE
Cyber Intelligence and Security Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Sekratariát společného velení kyberprostoru
Secreatariate of the Joint Command of Cyberspace
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Skupina obrany MCCE
Defense Group MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Skupina reakce MCCE
Reaction Group MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Skupina využití MCCE
Explotation Group MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Společné velení kyberprostoru
Joint Command of Cyberspace
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Technická skupina MCCE
Technical Group MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství operací MCCE
Operations Command MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství společného velení kyberprostoru
HQ of the Joint Command of Cyberspace
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství správy a služeb MCCE
Administration and Services MCCE HQ
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství systémů kybernetické obrany
HQ of Cyber Defense Systems
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství telekomunikací a elektronického boje
HQ of Telecommunications and Electronic Warfare
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Štáb společného velení kyberprostoru
Staff of the Joint Command of Cyberspace
DD.10.2014-DD.MM.RRRR
Společné velení zvláštních operací
Joint Command of Special Operations
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zabezpečovací jednotka základny "Cavalcanti"
Services Unit of the Base "Cavalcanti"
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.pozuelodealarcon.es
es.wikipedia.org/wiki/Pozuelo_de_Alarcón
URL : https://www.valka.cz/Pozuelo-de-Alarcon-t93400#349642Version : 0
MOD