Main Menu
User Menu

Military history website

Mil Mi-8 [Kód NATO: Hip]

Přehledové fórum

Mil Mi-8

Overview version: (označenie for lomítkom is or - spravidla exportné, or alternatívne označenie of pure vrtuľníka)

Prototype:
Miles V-8 Hip-And (Мил В-8) -the first prototype
Miles-8A (Мил В-8АП) -second prototype
Mil V-8AT (Мил В-8AT) - the third prototype of the
Miles IN-8AP (Мил В-8АП) - štvrtý prototype
Mil Mi-8S (Мил Ми-8C) - prototype rýchlostného vrtuľníka, nemýliť so salónnou verziou
Mil Mi-18 (Мил Ми-18) - modernizácia vrtuľníka Mi-8MT

Výsadkovo-transportné version of the mk:
Mil Mi-8T Hip-C (Мил Ми-8Т)
Mil Mi-8TV sera. 1968 (Мил Ми-8ТВ обр. 1968)
Mil Mi-8TV sera. 1974 (Мил Ми-8ТВ обр. 1974)
Mil Mi-8AT (Мил Ми-8АТ)
Mil Mi-8TG (Мил Ми-8ТГ)
Mil Mi-8MT (Мил Ми-8MT) / Mi-17 Hip-H (Мил Ми-17)
Mil Mi-8AMT (Мил Ми-8AMT) / Mil Mi-171 (Мил Ми-171)

Transportno-combat version of the mk
Mil Mi-8PPV (Мил Ми-8ППВ)
Mil Mi-8BV (Мил Ми-8БВ)
Mil Mi-8MTVO (Мил Ми-8MTBO)
Mil Mi-8AMTŠ (Мил Ми-8AМTШ) / Mil Mi-171Š (Мил Ми-171Ш)
Mil Mi-8TVK Hip-E (Мил Ми-8TBK) / Mil Mi-8TB (Мил Ми-8TБ)
Mil Mi-8TBK (Мил Ми-8TБK)

Pasažierske version of the mk:
Mil Mi-8P (Мил Ми-8П)
Mil Mi-8PA (Мил Ми-8ПА)
Mil Mi-8M (Мил Ми-8М)

Salónne version of the mk:
Mil Mi-8S (Мил Ми-8C)
Mil Mi-8PS-7 (Мил Ми-8ПC-7)
Mil Mi-8PS-9 (Мил Ми-8ПC-9)
Mil Mi-8PS-11 (Мил Ми-8ПC-11)

Mil Mi-8APS (Мил Ми-8АПС)
Mil Mi-8AP-2 (Мил Ми-8АП-2)
Mil Mi-8AP-4 (Мил Ми-8АП-4)
Mil Mi-8TP (Мил Ми-8ТП)
Mil Mi-8S-1 (Мил Ми-8C-1)
Mil Mi-8S-2 (Мил Ми-8C-2)
Mil Mi-8MD (Мил Ми-8МД)
Mil Mi-8MS (Мил Ми-8MC)
Mil Mi-8MSO (Мил Ми-8MCO)
Mil Mi-8MSD (Мил Ми-8МCД)
Mil Mi-8MO (Мил Ми-8MO)

Veliteľské stanovištia (air miesta velenia):
Mil Mi-8VKP (Мил Ми-8ВКП) / Mil Mi-8VzPU (Мил Ми-8ВзПУ)
Mil Mi-8IV Hip-G (Мил Ми-8ИB)/ Mil Mi-9 Ivolga (Мил Ми-9) (Mil Mi-9 in letectve ČSĽA, ACR)
Mil Mi-19 (Мил Ми-19)
Mil Mi-19R (Мил Ми-19P)

Viacúčelové (univerzálne) version of the mk:
Mil Mi-8MTV-1 (Мил Ми-8МТВ-1) / Mil Mi-17-1V (Мил Ми-17-1B)
Mil Mi-8MTV-2 (Мил Ми-8МТВ-2)
Mil Mi-8MTV-3 (Мил Ми-8МТВ-3) / Mil Mi-172 (Мил Ми-172)
Mil Mi-8MTV-5 (Мил Ми-8МТВ-5) / Mil Mi-17MD (Мил Ми-17МД)

version of the mk, the town will probably neexistujú:
Mil Mi-8 Hip-B - takáto version probably doesn't even exist, it is the general označenie
Mil Mi-8VPK Hip-D - Russian resources and even výrobca takýto vrtuľník nepoznajú. Probably there has been change in poradia letters and ide o type I-8VKP.


Sources:

www.military.cz
www.vrtulnik.cz
www.wikipedie.org

Edited, added and to skupín rozdelil Buko1 30.12.2006.
URL : https://www.armedconflicts.com/Prehledove-forum-t935#176810Version : 0
[b:33d203e19d]version of the mk pre vedenie REB - carrier rušiacich aparatúr[/b:33d203e19d]

Mil Mi-8SMV Hip-J ([i:33d203e19d]Мил Ми-8СМВ[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8PP ([i:33d203e19d]Мил Ми-8ПП[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8PPA Hip-To ([i:33d203e19d]Мил Ми-8ППA[/i:33d203e19d]) (Mil Mi-8PPA in letectve ČSĽA / ACR)
Mil Mi-8MTI ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТИ[/i:33d203e19d]) / Mil Mi-13 ([i:33d203e19d]Мил Ми-13[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTP ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТП[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTPB ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТПБ[/i:33d203e19d]) / Mi-17PP ([i:33d203e19d]Ми-17ПП[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTPI ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТПИ[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTPŠ ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТПШ[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTD ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТД[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTS ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТС[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTR1 ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТР1[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTR2 ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТР2[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTU ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТУ[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTŠ1 ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТШ1[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTŠ2 ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТШ2[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTŠ3 ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТШ3[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTV ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТВ[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTJa ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТЯ[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MT-1S ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТ-1С[/i:33d203e19d])

[b:33d203e19d]Prieskumné version of the mk pre delostrelectvo[/b:33d203e19d]:
Mil Mi-8TG ([i:33d203e19d]Мил Ми-8TГ[/i:33d203e19d]) / Mil Mi-8TARK ([i:33d203e19d]Мил Ми-8TAPK[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8K (a[i:33d203e19d]Мил Ми-8K[/i:33d203e19d])

[b:33d203e19d]Prieskumné and fotoprieskumné version of the mk[/b:33d203e19d]:
Mil Mi-8R ([i:33d203e19d]Мил Ми-8P[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8GR ([i:33d203e19d]Мил Ми-8ГP[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTA ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТА[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTKO ([i:33d203e19d]Мил Ми-8MTKO[/i:33d203e19d]) / Mi-17N ([i:33d203e19d]Мил Ми-17Н[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTF ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТФ[/i:33d203e19d])

[b:33d203e19d]version of the mk radiačného prieskumu[/b:33d203e19d]:
Mil Mi-8VD ([i:33d203e19d]Мил Ми-8ВД[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTS ([i:33d203e19d]Мил Ми-8MTC[/i:33d203e19d])
Mil Mi-8MTT ([i:33d203e19d]Мил Ми-8МТТ[/i:33d203e19d])

[size=9:33d203e19d][i:33d203e19d][color=red:33d203e19d]Source[/color:33d203e19d]: In. R. Michejev - Me-8 - 40 rokov - years normálny, ISBN 5-94384-006-0, Polygon Press, 2001 (originally in ruštine)
https://www.temadnya.ru/spravka/25aug2003/3034.html [/i:33d203e19d][/size:33d203e19d].
URL : https://www.armedconflicts.com/Prehledove-forum-t935#196248Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zdravotnické verze:
Mi-8MB (Ми-8МБ) – varianta Mi-8T určená k transportu obětí jaderného výbuchu, s malým operačním sálem. 1973, malá série.
Mi-8MTB (Ми-8MTБ) – sanitní varianta Mi-8MT. 1978.
Mi-8MTM (Ми-8МТМ) - sanitní varianta Mi-8MT. Malé množství.
Mi-8MTV-3G (Ми-8MTБ-3Г) - sanitní varianta Mi-8MT-3.
Mi-8MTVM (Ми-8МТВМ) - sanitní varianta Mi-8MTV-1.

Záchranné a hlídkové verze:
Mi-8PS (Ми-8ПС) – námořní záchranná varianta Mi-8T s palubním jeřábem, 1976.
Mi-8SP (Ми-8СП) – varianta Mi-8T pro pátrání po kosmických návratových modulech vybavený hákem z Mi-6, kterým mohl modul odtáhnout po hladině. 1977, 2 kusy.
Mi-8SPA (Ми-8СПA) – modernizace Mi-8SP s motory TV2-117AG.
Mi-8KP (Ми-8КП) – velitelské stanoviště pro řízení pátrání po návratových modulech vybavené kumonikačním systémem Sajgak. 1978, 1 kus?
Mi-8MTD (Ми-8МТД) - záchranná varianta Mi-8MT. 1979.
Mi-8MN (Ми-8МН) - varianta Mi-8MT pro pátrání po návratových modulech a vyzvedávání kosmonautů.
Mi-8MTN (Ми-8МТН) – varianta Mi-8MT pro vyzvedávání kosmonautů, s vybavením pro lékařskou péči. 1979.
Mi-8MTT (Ми-8МТТ) - varianta Mi-8MT pro pátrání po návratových modulech a vyzvedávání kosmonautů.
Mi-8MTJu (Ми-8МТЮ) - varianta Mi-8MT pro pátrání po návratových modulech na hladině moře s radarem JuR-40 Zvězdočka v přídi. 1 konverze.
Mi-8MTVMPS (Ми-8МТВМПС) / Mi-8MPS (Ми-8МПС) – varianta Mi-8MTV-3 pro pátrání po návratových modulech a havarovaných letadlech s radarem JuR-40.1.
Mi-8MTV Arktičeskij (Ми-8МТВ Арктический) - hlídková varianta Mi-8MT pro činnost pohraničních vojsk v arktických oblastech.
Mi-8MTVA-2 (Ми-8МТВА-2) - hlídková varianta Mi-8MT pro činnost pohraničních vojsk v arktických oblastech.
Mi-8MA (Ми-8МА) – 1. použití označení, záchranná varianta Mi- pro činnost v arktických oblastech.
Mi-8MA (Ми-8МА) – 2. použití označení, hlídková varianta Mi-8MT k ostraze hranic a ekonomicky využitelných oblastí pobřeží a oceánů. 1990.
Mi-8MA-1 Arktika (Ми-8МА Арктика) – hlídková varianta Mi-8MT pro činnost pohraničních vojsk v arktických oblastech.
Mi-8MTV-5-1PR Moskit (Ми-8МТВ-5-1ПР Москит) - hlídková varianta Mi-8MTV-5-1 pro Federální službu ochrany. 2012, 2 ks.

Ženijní verze:
Mi-8AV (Ми-8АВ) / Mi-8VSM (Ми-8ВСМ) konverze Mi-8T a Mi-8MT pro kladení min pomocí zařízení VMR-1 nebo VMR-2 v nákladové kabině. 1975, armádou označení nepoužíváno.
Mi-8AD (Ми-8АД) – konverze Mi-8T a Mi-8MT pro kladení min pomocí kontejnerů VSM-1. 1978, armádou označení nepoužíváno.
Mi-8BT (Ми-8БТ) – varianta Mi-8T pro zneškodňování námořních min pro odminování Suezského průplavu. 1974, 5 konverzí.

Verze logistické podpory, podpůrné:
Mi-8TZ (Ми-8ТЗ) – varianta Mi-8T pro doplňování paliva na frontě. 1977, neznámé množství.
Mi-8TEČ-24 (Ми-8ТЭЧ-24) - mobilní diagnostická a opravárenská dílna pro Mi-24. 1977, 1 prototyp.
Mi-8MTL (Ми-8МТЛ) - první použití označení, varianta Mi-8MT pro vytváření kouřové clony na bojišti se zadýmovacími kontejnery Ljunet.
Mi-8MTF (Ми-8МТФ) - druhé použití označení, varianta Mi-8MT pro vytváření kouřové clony na bojišti se zadýmovacími kontejnery Flamingo.

Zdroje:
V. R. Michejev - Mi-8 - 40 rokov - let normálny, ISBN 5-94384-006-0, Polygon Press 2001 (originál v ruštine)
https://ruslet.webnode.cz/
https://www.temadnya.ru/spravka/25aug2003/3034.html
URL : https://www.armedconflicts.com/Prehledove-forum-t935#196336Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Verze označené Mi-17/Mi-171/Mi-172:
Mi-17 (Ми-17) – exportní označení Mi-8MT.
Mi-17-1V (Ми-17-1В) – exportní varianta Mi-8MTV (Mi-8MTV-2?).
Mi-17-1VA (Ми-17-1ВА) – sanitní varianta Mi-17-1V s malým operačním sálem a dalším vybavením. 1989, 1 kus.
Mi-17G (Ми-17Г) – sanitní varianta, snad exportní označení Mi-17-1VA.
Mi-17KF Kittywake (Ми-17КФ) – varianta Mi-8MTV pro západní trh se západní avionikou a „delfíní“ přídí. 1997?, 1 konverze Mi-17.
Mi-17M Spasatěl (Ми-17М Спасатель) – záchranná varianta Mi-8MTV-1 s nafukovacími plováky a dalším vybavením. 1992, v Kazani postaven 1 kus.
Mi-17MD (Ми-17МД) – prototyp Mi-8MTV-5, přestavěn z Mi-8MTV-GA. Také první označení pro exportní Mi-8MTV-5.
Mi-17N (Ми-17Н) – exportní? označení Mi-8MTKO.
Mi-17P (Ми-17П) – exportní verze stroje pro radioelektronický boj Mi-8MTP s rušícími stanicemi Izdělije 1, Izdělije 2 a Izdělije 3.
Mi-17PG (Ми-17ПГ) - exportní varianta stroje pro radioelektronický boj Mi-8MTI s jedinou rušící stanicí.
Mi-17PI (Ми-17ПИ) – exportní varianta stroje pro radioelektronický boj Mi-8MTI.
Mi-17PP (Ми-17ПП) – exportní varianta stroje pro radioelektronický boj Mi-8MTPB.
Mi-17S (Ми-17С) – exportní luxusní salonní úprava Mi-8MT, mírně odlišné pro různé zákazníky.
Mi-17V-5 (Ми-17В-5) – exportní označení pro Mi-8MTV-5.
Mi-17V-5-2 (Ми-17В-5-2) – exportní označení pro Mi-8MTV-5-2.
Mi-17V-6 (Ми-17В-6) – exportní označení Mi-8MTV-6.
Mi-17V-7 (Ми-17В -7) – čínské označení pro Mi-8MTV-6.

Mi-171 (Ми-171) – exportní označení pro Mi-8AMT.
Mi-171A (Ми-171A) – obdoba Mi-171PT splňující americké normy. 1998?
Mi-171AG (Ми-171АГ) – obdoba Mi-171A s motory VK-2500. Neznámý počet konverzí.
Mi-171E (Ми-171E) – exportní označení pro Mi-8AMT pozdějších sérií.
Mi-171S (Ми-171C) – exportní verze Mi-8AMT s luxusním interiérem.
Mi-171Š (Ми-171Ш) – exportní označení pro Mi-8AMTŠ.
Mi-171Š-2 (Ми-171Ш) - exportní označení pro Mi-8AMTŠ-2.
Mi-171TP (Ми-171ТП) – konvertibilní úprava Mi-8AMT, s hranatými okny, nákladovými dveřmi jako na Mi-8P. 1995, v Ulan-Ude postaven snad jeden kus.
Mi-171A1 (Ми-171А1) – obdoba Mi-171A certifikovaná v Brazílii. Cca 2005.
Mi-171A2 (Ми-171А2) – civilní náhrada za Mi-8MTV-5-1 a Mi-8AMT s novými rotory, motory VK-2500PS-03 a novou avionikou. 2014, prototypy, sériová výroba má probíhat v Kazani i Ulan-Ude.

Mi-172 (Ми-172) – civilní dopravní varianta Mi-8MTV-3, hranatá okna, dveře jako na Mi-8S, pozdější stroje s „delfíní“ přídí. 1994?, v Kazani postaveno minimálně 20 ks.
Mi-172A (Ми-172A) – salonní varianta Mi-172 splňující americké normy. 1998?
Mi-172AG (Ми-172АГ) – obdoba Mi-172A s motory VK-2500.
Mi-172PT (Ми-172ПТ) – exportní víceúčelová verze. 1997.

https://ruslet.webnode.cz/
URL : https://www.armedconflicts.com/Prehledove-forum-t935#196517Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zahraniční verze:
HT-40E – jugoslávská varianta Mi-8T pro radioelektronický boj a průzkum s italským systémem Aries F. 1989, 4 konverze.
Mi-8RL – polská záchranná verze Mi-8P/Mi-8T se západní avionikou. 2002, 4 konverze.
Mi-8B – označení pro německé Mi-8TB s odstraněnou výzbrojí.
Mi-8MSB – ukrajinská modernizace Mi-8T/Mi-8P s motory TV3-117MA-SBM1V. 2010, cca 26 konverzí.
Mi-17 LPZS – slovenská záchranná verze Mi-17. 2004, 4 konverze.
Mi-17AE – polská záchranná verze Mi-17. 2006, 2 konverze.
Mi-17M / Mi-17MODER – slovenská modernizace Mi-17. 2002, 11? konverzí.
Mi-17Z-2 – československá úprava Mi-17 pro odposlech rádiové komunikace. 80. léta, 2 konverze.
Mi-171C - Mi-171 stavěné z ruských komponentů čínskou firmou Sichuan Lantian Helicopter Co. 2007, 40 ks.
URL : https://www.armedconflicts.com/Prehledove-forum-t935#197380Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Okrem verzií spomenutých v predchádzajúcich príspevkoch vznikli ďalšie verzie používané v Sovietskej armáde. V roku 1974 sa začala používať špeciálna varianta Mi-8T upravená na vzdušnú pokládku telefonického kábla s dĺžkou 10 km. V roku 1975 sa začala používať prvá verzia Mi-8T upravená ako rádiový retlanslátor. V tom istom roku sa začala používať verzia Mi-8T prispôsobená ako lietajúce stredisko prenosu televízneho vysielania. Špeciálnu verziu Mi-8T obdržali vojská pohraničnej stráže a vlastnú verziu Mi-8T mali aj jednotky ministerstva vnútra.
V roku 1987 obdržala označenie Mi-8MTF (Ми-8МТФ) ešte jedna špeciálna verzia vrtuľníka Mi-8MT - úlohou tejto verzie bolo zadymovanie bojiska a tým sťažovanie vizuálneho prieskumu protivníkovi (okrem iného). V roku 1987 na báze Mi-8MT vznikol výcvikový trenažér pre výcvik výsadkárov, v roku 1988 špeciálna prieskumná verzia na zisťovanie a sledovanie nízkoletiacich cieľov a rakiet s plochou dráhou letu. V roku 1990 na bázi Mi-8MA vznikla špeciálna verzia na ochranu ekonomických záujmov a hraníc.

Vedecko-výskumné verzie:
Mi-8 bol použitý aj pre výrobu civilných verzií - v roku 1981 sa do dvoch Mi-8T inštalovala špeciálna aparatúra "MAKFAR-11" pre vykonanie vyhľadávacích aerogeofyzikálnych meraní. V roku 1990 bolo 12 kusov Mi-8MT prerobených na lietajúce meteorologické stanovištia a neskôr bolo na báze Mi-8MTV vybudované ekologické laboratórium.

Mil Mi-8RF (Мил Ми-8РФ) - verzia vybavená rádiometrickou aparatúrou.

Okrem vedeckých úloh sa Mi-8 rôznych verzií používali vo výrobných závodoch a konštrukčných kanceláriách ako lietajúce laboratóriá a skúšobné stroje pre vývoj a skúšky nových vrtuľníkov Mi-14, Mi-24 a Mi-28 a tiež nových motorov a prístrojového vybavenia.

Lietajúce žeriavy:
Od roku 1970 vzniklo na bázi Mi-8T a neskôr Mi-8MT niekoľko variánt lietajúcich žeriavov so špeciálnou kabínou operátora a vnútorným televíznym okruhom.

Poľnohospodárske a lesnícke verzie:
Mi-8ATS (Ми-8АТС) – varianta Mi-8T pre chemický postrek so zásobníkmi a rozstrekovaču na bokoch trupu. 1975, 1 konverzie.
Mi-8FSch (Ми-8ФСх) – obdoba Mi-8ATS s motormi TV2-117AG. 1 prototyp.
Mi-8MTSch (Ми-8МТСх) - varianta Mi-8MT, obdoba Mi-8ATS. 1 prototyp.
Mi-8TL (Ми-8ТЛ) – varianta Mi-8T pre hasenie lesných požiarov, s 200 l nádržou na vodu v podvese. 1977, malé množstvo.
Mi-8MTL (Ми-8МТЛ) – druhé použitie označenia, varianta Mi-8MT pre hasenie lesných požiarov. 1983.

Okrem týchto základných verzií (pre rozprašovanie hnojív a hasenie požiarov) vznikli pre použitie v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve aj ďalšie verzie. V roku 1983 a 1990 vznikla špeciálna zateplená verzia s vyšším objemom paliva pre prácu v arktických podmienkach na báze Mi-8MT a Mi-8MTV. Ďalšie verzie vznikli na objednávku zahraničných užívateľlov na báze Mi-8P, Mi-8MT (Mi-17) a Mi-8MTV (Mi-17-1V).

Zdroj:
V. R. Michejev - Mi-8 - 40 rokov - let normálny, ISBN 5-94384-006-0, Polygon Press 2001 (originál v ruštine)
https://www.temadnya.ru/spravka/25aug2003/3034.html
URL : https://www.armedconflicts.com/Prehledove-forum-t935#196704Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vrtuľník Mi-17 ( Mi-8) zdravotnícka verzia sa vytvára prestavbou výsadkového ( dopravného ) vrtuľníku Mi-17 ( 8 ). Mi-17 ( 8 ) so zdravotníckou úpravou umožňuje prepravu ležiacich ranených na skladacích zdravotníckych nosidlách.


Prestavba na zdravotnícku verziu nevyžaduje demontáž žiadnej časti vrtuľníku a používajú sa len palubné prostriedky dodávané s vrtuľníkom.


Zdravotnícka verzia umožňuje prepraviť 12 ležiacich ranených so zdravotníckym personálom ( 1 – 2 osoby).


Hlavné technické údaje :


TTD vrtuľníku sú totožné s údajmi MI-17 (8).


Odsunová kapacita :


- sediacich : 24
- ležiacich : 12


Súčiastky a zariadenie potrebné k vytvoreniu zdravotníckej verzie sú uložené v samostatnej prepravnej, prenosnej debni mimo vrtuľník.


Zariadenie sa skladá :
- popruhov,
- konzol,
- závesov,
- spojovacích tyčí,
- opierok,
- upínacích pásov,
- príchytiek.


Ďalšie zdravotnícke zariadenie :
- nádoba na vodu,
- kontajner na nádobky s nápojmi,
- stolík so sedačkou,
- vypúšťaciu nádobu,
- umývadlo, výlevku,
- kontajner na kyslíkové fľaše,
- tašku na dezinfekčný materiál, na podkladnú misu, na nádobu na moč,
- nádobu na odpadky.


Nosidlá sú uchytené v trupe v čelustiach závesov nosných tyčí a na vnútornej strane pomocou upínacích pásov, ktoré sú zavesené na závesoch na strope a na podlahe v príchytkách. Nosidlá sú uložené v troch radách nad sebou. Na každej strane vnútorného priestoru vrtuľníku je uchytené 6 nosidiel.Zdroj : Zdrav-23-6
Mil Mi-8 [Kód NATO: Hip] - Odsunová úprava.

Odsunová úprava.
Mil Mi-8 [Kód NATO: Hip] - Úprava pre odsun ranených.

Úprava pre odsun ranených.
URL : https://www.armedconflicts.com/Prehledove-forum-t935#310199Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A takto to vypada v predpise na vrtulnik.
Mil Mi-8 [Kód NATO: Hip] - Montaz umyvadla zdravotnika so zasobnikom vody a odpadnou nadobou

Montaz umyvadla zdravotnika so zasobnikom vody a odpadnou nadobou
Mil Mi-8 [Kód NATO: Hip] - montaz sanitarneho vybavenia vo vrtulniku

montaz sanitarneho vybavenia vo vrtulniku
URL : https://www.armedconflicts.com/Prehledove-forum-t935#332081Version : 0