Main Menu
User Menu

Military history website

Trnka, Zdeněk

     
Příjmení:
Surname:
Trnka
Jméno:
Given Name:
Zdeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Trnka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
19.11.1979-26.02.1981 velitel 3. letky
11. stíhací letecký pluk
27.02.1981-30.09.1982 Zástupce velitele
11. stíhací letecký pluk
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1990 Inspektor vzdušné střelby oddělení Stíhacího letectva 3. divize PVOS
DD.MM.1990-01.03.1994 Náčelník oddělení Stíhacího letectva 3. divize PVO
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Trnka-Zdenek-t95083#355234Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Trnka
Jméno:
Given Name:
Zdeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Trnka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.09.1962-01.08.1963 Letecké učiliště
01.08.1963-30.11.1965 Vyšší letecké učiliště
DD.MM.1975-14.07.1978 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
30.11.1965 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
19.11.1979-27.02.1981 Velitel : 3. letka
03.06.1990-01.05.1991 Velitel : Oddělení stíhacího letectva 3. divize protivzdušné obrany státu
01.05.1991-31.12.1992 Velitel : Oddělení stíhacího letectva 3. divize protivzdušné obrany státu
01.01.1993-31.12.1993 Velitel : Oddělení stíhacího letectva 3. divize protivzdušné obrany státu

Ručně vyplněné položky:
01.12.1965-DD.05.1967 pilot, 7. stíhací letecký pluk
DD.05.1967-DD.MM.1975 pilot, 11. stíhací letecký pluk
15.07.1975-19.11.1979 pilot, 11. stíhací letecký pluk
27.02.1981-30.06.1982 zástupce velitele, 11. stíhací letecký pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-03.06.1990 inspektor vzdušné střelby, 3. divize protivzdušné obrany státu
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
Vojenský historický archiv Praha - Fond č.610 (11-slp)
"11. stíhací letecký pluk (podruhé)" - Svět křídel Cheb 2018
Kronika 11. slp
URL : https://www.valka.cz/Trnka-Zdenek-t95083#660316Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PROSÍM OPRAVIT/DOPLNIT:
Vojenské vzdělání:
01-09.1962-01.08.1963 Letecké učiliště
01.08.1969-30.11.1965 Vyšší letecké učiliště
DD.MM.1975-14.07.1978 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti: 30.11.1965 poručík
Vložit (Ručně vyplněné)
Průběh vojenské služby:
01.12.1965-DD.05.1967 7. stíhací letecký pluk - pilot
DD.05.1967-DD.MM.1975 11. stíhací letecký pluk - pilot
15.07.1975-19.11.1979 11. stíhací letecký pluk - pilot
19.11.1979-26.02.1981 11. stíhací letecký pluk - velitel letky
27.02.1981-30.06.1982 11. stíhací letecký pluk - zástupce velitele
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-03.06.1990 3. divize protivzdušné obrany státu - Inspektor vzdušné střelby
03.06.1990-01.05.1991 3. divize protivzdušné obrany státu / Oddělení stíhacího letectva - náčelník

Zdroje:
Vojenský historický archiv Praha - Fond č.610 (11-slp)
"11. stíhací letecký pluk (podruhé)" - Svět křídel Cheb 2018
Kronika 11. slp
URL : https://www.valka.cz/Trnka-Zdenek-t95083#660510Version : 0