Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

SOV - KS-19 / KS-19M / KS-19M2 (100mm protiletadlový kanon)

KS-19 / KS-19M / KS-19M2

100-мм зенитная пушка КС-19 1947 года

     
Název:
Name:
100 mm protilietadlový kanón KS-19
Originální název:
Original Name:
100-мм зенитная пушка КС-19 1947 года
Výrobce:
Producer:
DD.09.1947-DD.MM.19RR Dělostřelecký závod č. 8 M. I. Kalinina, Sverdlovsk /
DD.MM.1950-DD.MM.1957 Votkinský strojírenský závod, Votkinsk /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1947-DD.MM.1957
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
10 151
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.09.1947
Obsluha:
Crew:
15
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
9550 kg
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
? kg
Ráže:
Calibre:
100 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
? mm
Celková délka:
Overall Length:
9450 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2350 mm
Celková výška:
Overall Height:
2201 mm
Náměr:
Elevation:
? °
Odměr:
Traverse:
360 °
Přepravní rychlost:
Manoeuvre Speed:
40 km/h
Používaná munice:
Ammo Used:
AP-T
APC-T
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
Výškový dostřel 15000 m
Dálkový dostřel 21000 m
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
15 střel/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
?
Uživatelské státy:
User States:
...
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
archív autora buko1
A.B. Širokorad - Encyklopedia otečestvennoj artillerii, Charvest 2000, Minsk, ISBN 985-433-703-0
URL : https://www.valka.cz/SOV-KS-19-KS-19M-KS-19M2-100mm-protiletadlovy-kanon-t955#738707Version : 0
MOD
KS-19 /Type-59
KS 19 is 100mm shoulder-fired missiles; a cannon that was introduced into the army of the USSR at the end of 40 years and had to replace the cannon PCS-12 caliber 85mm. Nowadays, it is being phased out from the armament of the Russian army, China use the four tildes this cannon, under the designation of Type-59 . When the transfer is happening in the index in a position to the back, when it is towed by a vehicle such as a trailer, while shooting is based on four screw supports. Surveying is carried out by the sight PUAZO-6/19 and radar SON-9 (works in zone a/B) Cannon shoots ammunition AP-T or APC-T on the weight of 16 kg when ústňové the speed of 900-1000 m/s.

TTD:
The number of home 1
Caliber 100 mm
Drive mechanical
Rate of fire 15 strz/min
The elevation range of 15000 m
Remote range 21000 m
Sensors
Operating the reach of 13700 m
The stock of ammunition 100 pcs

Transport
Model / Type of trailer
The crew of 15
Fighting the weight of the 9550 kg
The total length of 9.45 m
Width 2,35 m
The height of the 2,201 m
The length of the chassis 4,65 m
Gauge chassis 2,165 m.
URL : https://www.valka.cz/SOV-KS-19-KS-19M-KS-19M2-100mm-protiletadlovy-kanon-t955#45943Version : 0
100 mm protilietadlový gun KS-19
100 мм пушка обр. 1947г (КС-19)

História developmentand
In septembri 1947 bola in Race no 8 completed prototype séria 4 pack PLK KS-19 and ešte v tom istom mesiaci bola having been továrenským skúškam. Nakoľko army demanded mobility COL, bol one prototoyp PLK KS-19 umiestnený on
the chassis of the ZU-17 (aЗУ-17) and in the novembri 1947 bol subjected to skúškam. In the framework of the skúšok sa tested manévrovacie and the firing capabilities of the new kanóna and on the basis of pripomienok of the commission were carried out some modifications on the chassis. Modified podvozok got označenie KZU-16 (КЗУ-16), the production has secured the Race no 13. In decembri 1947 were 4 prototypes, umiestnené already on podvozkoch KZU-16 subjected to vojskovým skúškam, pričom vystrieľali 3653 výstrelov and najazdili 1506 km (jazdy graduated from one cannon). Bol odstránený advice smaller problémov carriage, but the overall výsledok znel that the KS-19 is adopted into the arms of the Sovietskej army with oficiálnym host 100 mm rifle figure 1947g (KS-19), dekrétom Sovietu Ministrov no 2886-1184 zo dňa 02.03.1948 and nariadením of the Ministry of defence priemyslu zo dňa 22.03.1948.

Continue bola in Race no 8 produced the first serial batéria PLK, and delivered to the pre potreby Sovietskej army.

Modernizácia
On the basis of rozhodnutia of the Ministry of defense and Hlavného veliteľstva delostrelectva sa in the year 1950 started modernizácia of that gun with the designation of the KS-19M (КС-19М). Modernizáciu secured, výrobca, Race no 8. Modernizácia prebehla to konca 1950 and from januára to júna 1951 prebiehali skúšky the modernized kanóna on polygóne. In the framework of the skúšok bolo vystrieľaných 520 vystrelov (216 using munície with väčšou powder náplňou) and cannon najazdil in závese for vozidlom Studebacker 1500 km, prevažne after komunikáciách so štrkovým povrchom. Priemerná rýchlosť streľby mobile cieľ was 14-16 výstrelov for minútu.Skúšky, vrátane strelieb and presunov were carried out in the use of the modernized chassis KZU-16MU (КЗУ-16МУ), pričom 172 výstrelov zosilnenou muníciou bolo performed pri umiestnenení kanóna on betónovej ploche, with námerom 70° and in the odmere between the various key players. Výsledkom skúšok bolo konštatovanie that the barrel and ďalšie súčasti the modernized PLK priamo used to streľbu zabezpečujú splnenie required noriem, the problem oblasťou zostáva podvozok, which you can individual súčasti nevydržali záťaž task sa on prenášala pri výstrele.

Modernizácia chassis
In the year 1947 ochre 100 mm kanóna KS-19 prebiehali etc work on samodvíhajúcom sa chassis pre 100 mm gun KS-19, with the designation of KS-32 (КС-32). Project riešil Race no 8, pričom ako the basis of the bol used pôvodný podvozok KZU-16 (52-FOR-415).
Evolution in the fighting services kanónov KS-19 for the troops sa vyskytol advice nedostatkov in the chassis, the bola znižovaná combat value in the kanóna, nakoľko bola ohrozovaná its mobility. Modernized podvozok KZU-16MU, tested in 1951 nebol able to splniť consuming požiadavky and preto bol in the year 1953 the specified development of the new chassis of the Race 13. New podvozok mal nahradiť ručný transfer ports of the pochodovej position into a fighting position (s časom nie dlhším ako 5 minút), ďalej mal odstrániť nadmernú záťaž axles (špeciálne zadnej), umožniť ťahanie cannon rýchlosťou min. 40 km/h, zvýšiť medzný uhol heel zbrane (min. 38°) and a ďalšie.
The technical project of the new chassis with the designation KZU-26 (КЗУ-26) bol predstavený in 1954 hlavným konštruktérom Even.I. Plotnikovom. This project bol zamietnmutý Ministerstvom defence priemyslu and Vrchným veliteľstvom delostrelectva. In 1955, bol predstavený a new project with the designation KZU-28 (КЗУ-28), which bol 19.02.1955 approved and bola permitted the construction of the prototype.
The prototype of the KS-19 on the chassis KZU-28 bol subjected to skúškam on polygóne, where najazdil 2000 km and vystrieľal 1667 without significant defects. Bolo decisions on the introduction of this chassis into production and cannons with podvozkom KZU-28 got označenie KS-19M2 (КС-19М2).

Technical description:
COL KS-19 secures the fight so air cieľmi to rýchlosti 1200 km/h, with the height of the flight to 15000 m. Individual riadiace and firing elements batérie soo in palebnom position prepojené electric systémom. Navedenie kanónov on cieľ (odmer, námer and parametre nadbehu) soo assured hydrodynamickým prevodom GSP-100 (ГСП-100) by PUAZO (ПУАЗО), núdzovo it is possible to použiť ručné ovládanie.
COL KS-19 has a mechanized nasledujúce activities:
- nastavenie časovania zapaľovača náboja
- nabitie
- uzamknutie nábojovej chamber
- výstrel
- release / decodare nábojovej chamber and vyhodenie cartridge
Order one výstrelu begins by inserting the náboja on feeding stôl machine časovania zapaľovača. The cannon allows viesť jednorázovú streľbu with kadenciou 13 výstrelov for minútu. Pri dlhodobejšom pôsobení soo limits nasledovné:
- 45 výstrelov/5 minút
- 110 výstrelov/60 minút
- 160 výstrelov/120 minút
The time of transmission of paľby (order to streľbe on iný cieľ) does not take viac ako 2,5 minúty.

Upgraded PLK KS-19M2 soo-equipped hydrodynamickým prevodom GSP-100M (ГСП-100М). This system allows the automatic diaľkové navedenie gun in azimute and odmere max. 8 kanónov KS-19M2, at the same time allows nastavenie časovača zapaľovačov for všetkých kanónov on the basis of údajov of PUAZO. Ochre automatic navedenia allows semi-automatic, etc navedenie (navedenie vykonáva the operator on the basis of údajov synchrónneho transfer). GSP-100 sa ochre vlastných zariadení on kanónoch skladá of prepojovacích káblov, baterijného hosta and centrálnej rozdeľovacej unit (ЦРЯ, "batéria the middle"). Elektrickú energiu pre drive GSP-100M secures the generator SPO-30 (СПО-30, 3 x 230/133V, 50 Hz). In palebnom the position of the sa programy elements of the PL system (individual cannons, PUAZO and SPO-30) nesmú nachádzať ako ďalej 75 (100) meters from the centrálnej unit.


Source: archive of the author,And.B. Širokorad - Encyklopedia otečestvennoj artillerii, Charvest 2000, Minsk, ISBN 985-433-703-0.
URL : https://www.valka.cz/SOV-KS-19-KS-19M-KS-19M2-100mm-protiletadlovy-kanon-t955#255660Version : 0
MOD
photo-
SOV - KS-19 / KS-19M / KS-19M2 (100mm protiletadlový kanon) -


SOV - KS-19 / KS-19M / KS-19M2 (100mm protiletadlový kanon) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-KS-19-KS-19M-KS-19M2-100mm-protiletadlovy-kanon-t955#46159Version : 0
photo-
SOV - KS-19 / KS-19M / KS-19M2 (100mm protiletadlový kanon) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-KS-19-KS-19M-KS-19M2-100mm-protiletadlovy-kanon-t955#46258Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jedna zo známejších fotografií - KS-19 v Múzeu delostrelectva v Petrohrade (wikimedia)
SOV - KS-19 / KS-19M / KS-19M2 (100mm protiletadlový kanon) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-KS-19-KS-19M-KS-19M2-100mm-protiletadlovy-kanon-t955#255675Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Z výzbroje niektorej bojujúcej strany v Afganistane... (snímka z roku 2003, alebo 2004 pri odsune ťažkej výzbroje do zberných stredísk novovytvorenej Afganskej armády a koaličných síl).


URL : https://www.valka.cz/SOV-KS-19-KS-19M-KS-19M2-100mm-protiletadlovy-kanon-t955#258165Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

KS-19 v Muzeu bojové slávy Uralu, Věrchjaja Pyšma.

Zdroj: archiv autora

SOV - KS-19 / KS-19M / KS-19M2 (100mm protiletadlový kanon) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-KS-19-KS-19M-KS-19M2-100mm-protiletadlovy-kanon-t955#376573Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
 -
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/736741
URL : https://www.valka.cz/SOV-KS-19-KS-19M-KS-19M2-100mm-protiletadlovy-kanon-t955#736742Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -


 -
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/736743
URL : https://www.valka.cz/SOV-KS-19-KS-19M-KS-19M2-100mm-protiletadlovy-kanon-t955#736744Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zábery z nácviku streľby zo 100 mm kanónu KS-19 na podvozku upraveného vozidla AV-15 (viď príspevok Martina Smíška vyššie) v službe u ukrajinskej 241. samostatnej brigády územnej obrany.
tweet #1720410855127363981
URL : https://www.valka.cz/SOV-KS-19-KS-19M-KS-19M2-100mm-protiletadlovy-kanon-t955#739000Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

KS-19 na upravenom podvozku AV-15 u 241. samostatnej brigády územnej obrany v snehovej nádielke.
tweet #1726860215348240827
URL : https://www.valka.cz/SOV-KS-19-KS-19M-KS-19M2-100mm-protiletadlovy-kanon-t955#740650Version : 0
MOD