Main Menu
User Menu

Military history website

Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády

Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army

Jubilejná medaila 20 rokov Robotnícko-roľníckej Červenej armády

Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии

     
Název:
Name:
Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády
Název v originále:
Original Name:
Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.01.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structuure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-XX-let-Delnicko-rolnicke-Rude-Armady-t96508#359229Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády
Název v originále:
Original Name:
Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.01.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://mondvor.narod.ru/MRKKA20.html
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-XX-let-Delnicko-rolnicke-Rude-Armady-t96508#412187Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Bylo uděleno více než 37 500 medailí. Je pravděpodobné, že tato medaile se udělovala pouze v roce 1938. Všechny známé udělovací doklady jsou totiž datovány v tomto roce. Původně byla kolodka malá červená čtyřuhelníková. V roce 1943 byly medaile předělávány na normální pětiúhelníkovou kolodku.
Na obrázku je 1. typ kolodky.Prameny:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-XX-let-Delnicko-rolnicke-Rude-Armady-t96508#359230Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Na obrázku je 2. typ kolodky.Prameny:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-XX-let-Delnicko-rolnicke-Rude-Armady-t96508#359231Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Udělovací doklady.https://mondvor.narod.ru/MRKKA20.html
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-XX-let-Delnicko-rolnicke-Rude-Armady-t96508#359232Version : 0
MOD
Název
Name
Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády
Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army
Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
.
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-XX-let-Delnicko-rolnicke-Rude-Armady-t96508#523108Version : 0
MOD