Main Menu
User Menu

Military history website

Mackensen, August von

     
Příjmení:
Surname:
von Mackensen
Jméno:
Given Name:
Anton Ludwig August
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Ludwig August von Mackensen
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.12.1849 Haus Leipnitz
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.11.1945 Burghorn /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 11. armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/August_von_Mackensen
URL : https://www.armedconflicts.com/Mackensen-August-von-t19870#409089Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Mackensen
Jméno:
Given Name:
Anton Ludwig August
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Ludwig August von Mackensen
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukopník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.RRRR generálmajor
DD.MM.RRRR generálporučík
DD.MM.RRRR generál pěchoty
DD.MM.RRRR generálplukovník
22.06.1915 generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

10.05..191

Královský hohenzollernský domácí řád - velkokomtur
House Order of Hohenzollern - Grandcommander
Königlicher Hausorden von Hohenzollern - Großkomtur
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] 04.4..1915

Vojenský řád Maximiliana Josefa velkokříž
Military Order of Maximilian Joseph Grand Cross
Militär Max-Joseph-Orden Grosskreuz
-

DD.MM.1897

Medaile ke stému výročí
Centenary Medal
Zentenarmedaille
-

DD.MM.1906

Pamětní odznak na stříbrnou svatbu
Silver Wedding Memorial Badge
Erinnerungszeichen zur Silbernen Hochzeit
-

06.05.1914

Vojenský záslužný kříž 1. třída
Military Merit Cross 1st Class
Militärverdienstkreuz I. Klasse
-

27.11.1914

Pour le Mérite
Pour le Mérite
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] 09.04.1915

Řád württemberské koruny 1. třída (velkokříž)
Order of Württemberg Crown 1st Class (Grand Cross)
Orden der Württembergischen Krone Grosskreuz
-

28.08.1915

Řád černé orlice - velkokříž
Order of the Black Eagle - Grandcross
Schwarzer Adlerorden
-

DD.08.1915

Řád černé orlice - velkokříž
Order of the Black Eagle - Grandcross
Schwarzer Adlerorden
-

Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804] DD.09.1915

Řád Sv. Štěpána velkokříž
Order of St. Stephen Grandcross
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] 06.12.1915

Vojenský řád sv. Jindřicha - rytíř
Military Order of St. Henry - Knight
Ritter Militär-Sankt-Heinrichs-Orden
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] 06.12.1915

Vojenský řád sv. Jindřicha - komandér 1. třídy
Military Order of St. Henry - Commander 1st Class
Militär-Sankt-Heinrichs-Orden - Kommandeur I. Klasse
-

06.12.1915

Vojenský záslužný kříž 1. třída
Military Merit Cross 1st Class
Militärverdienstkreuz I. Klasse
-

09.01.1917

Železný kříž - velkokříž
Iron Cross - Grandcross
Eisernes Kreuz - Großkreuz
-

09.01.1917

Velkokříž Železného kříže
Grand Cross of the Iron Cross
Großkreuz des Eisernen Kreuzes
-

26.04.1917

Válečný kříž Karla Eduarda
Carl Eduard War Cross
Carl-Eduard-Kriegskreuz
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile na válku 1915-1918
Commemorative Medal for War of 1915 - 1918
възпоменателнa медал за война 1915 -1918
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Stanislava 1. třída s meči
Order of St Stanislaus 1st Class with Swords
Орден Святого Станислава 1-я степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
Order of St. Anne 1st Class with Swords
Орден Святой Анны I степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Alexandra 1. třída
Order of Saint Alexander 1st Class
Орден Свети Александър
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Jeruzalémský kříž
Jerusalem Cross
Jerusalem-Kreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny 1. třída
Order of Crown 1st Class
Kronenorden 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny 2. třída s meči
Order of Crown 2nd Class with Swords
Kronenorden 2. Klasse mit Schwerten
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice velkokříž s dubovými listy
Order of Red Eagle Grancross with Oak Leaves
Roter Adler Orden Grosskreuz mit Eichenlaub
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice - 1. třída s korunou a dubovými listy
Order of Red Eagle - 1st Class with crown and Oak leaves
Roter Adler Orden - I. Klasse mit Krone und Eichenlaub
-

DD.MM.RRRR

Pamětní válečná medaile 1870/71
War Commemorative Medal of 1870/71
Kriegsdenkmünze für 1870/71
-

DD.MM.RRRR

Královský hohenzollernský domácí řád - velkokomtur
House Order of Hohenzollern - Grandcommander
Königlicher Hausorden von Hohenzollern - Großkomtur
-

DD.MM.RRRR

Důstojnické služební vyznamenání
Long service award
Dienstauszeichnung für Offiziere
-

DD.MM.RRRR

Řád čestného kříže - 3. třída
Order of Honour Cross - 3rd Class
Orden des Ehrenkreuzes - III. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž
Hanseatic cross
Hanseatenkreuz
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
-

DD.MM.RRRR

Sasko-Ernestínský domácí řád - velkokříž
Saxe-Ernestine House Order - Grandcross
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Großkreuz
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád zähringenského lva - komandér 2. třídy
Order of the Zähringen Lion - Commander 2nd Class
Orden vom Zähringenen Löwen - Kommandeur II. Klasse
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.RRRR

Záslužný řád Filipa velkomyslného - komandér 2. třídy
Order of Merit of Philip the Magnanimous - Commander 2nd Class
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Komtur II. Klasse
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - velkokříž
Order of Albrecht - Grandcross
Albrecht - Orden - Großkreuz
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - komadér 1. třídy
Order of Albrecht - Commander 1st Class
Albrecht - Orden - Komtur I. Klasse
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - důstojník
Order of Albrecht - officer
Albrecht - Orden - Offizierskreuz
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný řád - Velkokříž
Military Merit Order - Grand Cross
Militär -Verdienstorden - Großkreuz
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný řád - kříž 2. třídy
Military Merit Order - 2nd Class Cross
Militär -Verdienstorden- Kreuz 2. Klasse
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - velkokříž
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Grandcross
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Großkreuz
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád württemberské koruny 1. třída (velkokříž)
Order of Württemberg Crown 1st Class (Grand Cross)
Orden der Württembergischen Krone Grosskreuz
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád württemberské koruny 2. třída (komandér s meči)
Order of Württemberg Crown 2nd Class (Commander with Swords)
Orden der Württembergischen Krone Komturkreuz mit Schwerten
-

Waldecké knížectví [1712-1918] / Principality of Waldeck [1712-1918] DD.MM.RRRR

Záslužný kříž - 1. třída
Cross of Merit - 1st Class
Verdienstkreuz - I. Klasse
-

Schaumbursko-lippské knížectví [1807-1918] / Principality of Schaumburg-Lippe [1807-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád - 1. třída
House Order - 1st Class
Hausorden - L. Klasse
-

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach [1815-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád bílého sokola - komandér s hvězdou
Order of White Falcon - Commander with Star
Hausorden vom Weißen Falken
-

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach [1815-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád bílého sokola - velkokříž
Order of White Falcon - Grandcross
Hausorden vom Weißen Falken
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Řád Gryfa - velkokomandér
Order of Griffin - Grandcommander
Greifenorden - Großkomtur
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Řád Jindřicha Lva - velkokříž
Order of Henry the Lion - Grandcross
Hausorden Heinrichs des Löwen - Großkreuz
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Řád Jindřicha Lva - komandér 2. třídy
Order of Henry the Lion - Commander 2nd Class
Hausorden Heinrichs des Löwen - Kommandeur II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád Františka Josefa velkokříž
Order of Franz Joseph Grandcross
Franz Joseph Orden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Pamětní mediale na válku 1914 - 18
War Commemorative Medal
Östererreichische Welt-Kriegs-Denkmünze 1914-1914
-

DD.MM.RRRR

Maďarská pamětní medaile na světovou válku
Hungarian War Commemorative Medal
Magyar Háborús Emlékérem
-

DD.MM.RRRR

Řád Osmanie - 2. třída
Order of Osmanieh - 2nd Class
Osmanlı Devlet Nişanı
-

DD.MM.RRRR

Řád Medjidie - 1. třída
Order of the Medjidie - 1st Class
Mecidiye Nişanı
-

Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804] DD.MM.RRRR

Řád Marie Terezie velkokříž
Order of Maria Theresia Grandcross
Maria Theresia Orden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda velkokříž
Order of Leopold Grandcross
Leopold-Orden Großkreuz
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/August_von_Mackensen
URL : https://www.armedconflicts.com/Mackensen-August-von-t19870#499717Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Generalfeldmarschall August von Mackensen


August von Mackensen se narodil 6. prosince 1849 ve městě Leipnitz ve statkářské rodině. Vzdělání získal na gymnáziu a poté nastoupil na univerzitu, kde začal studovat zemědělství. Dne 1. října 1869 vstoupil do armády k elitnímu 2.husarskému pluku, se kterým se zúčastnil Prusko-Francouzské války, během které získal Železný kříž 2.třídy a povýšení na poručíka. Přestože nevystudoval válečnou akademii, je v roce 1880 přidělen do generálního štábu a v roce 1894 se stal velitelem 1.husarského pluku, v roce 1899 byl povýšen do šlechtického stavu a v roce 1901 na generála.


V době vypuknutí 1.světové války velel XVII.sboru, přiděleného k 8.armádě. V srpnu 1914 hrál se svým sborem důležitou roli v bitvách u Gumbinnenu a Tanenbergu. V listopadu 1914 se stává velitelem 9.armády, se kterou bojuje u města Lodž, kde je za vynikající velení 27.listopadu 1914 vyznamenán řádem Pour le Merite. V dubnu 1915 byl jmenován velitelem 11.armády, se kterou na začátku května prolomil ruskou frontu u Gorlice-Tarnowa, což vyústilo v drtivou porážku Rusů. 3.června je vyznamenán Dubovými ratolestmi k řádu Pour le Merite.


V září 1915 byl Mackensen jmenován velitelem vojsk, které bojovaly proti Srbsku a s pomocí německé 14., rakouské 3.armády a bulharských jednotek ho ke konci roku dobyl. Poté co v srpnu 1916 vyhlásilo Rumunsko válku Rakousku, byl jmenován velitelem jednotek, které ho měly porazit, poté co se mu to podařilo byl povýšen na polního maršála a jmenován velitelem okupačních jednotek v Rumunsku, v této funkci zůstal až do konce války.


Po skončení války je internován v Maďarsku a v prosinci 1919 propuštěn a v roce 1920 odešel do výslužby. Byl aktivní v politice a také podporoval NSDAP. Aktivně se nezůčastnil druhé světové války a dále žil klidně ve výslužbě. Přes podporu Hitlera zůstal Mackensen monarchistou a v roce 1941 se zůčastnil pohřbu sesazeného císaře Viléma II.


August von Mackensen zemřel 8.listopadu 1945 ve věku nedožitých 96 let v Brunghornu v Dolním Sasku.


zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/August_von_Mackensen
URL : https://www.armedconflicts.com/Mackensen-August-von-t19870#74677Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Generaloberst August von Mackensen


Zdroj:
https://www.jasnet.pl/niezalezni/1WOJNA/INDEX.HTM
URL : https://www.armedconflicts.com/Mackensen-August-von-t19870#345509Version : 0
Poľný marshal von Mackensen celebrates on svojom panstve Brüssow 90. narodeniny, Germany, 06.12.1939.

1. Generalfeldmarschall von Mackensen,
2. Oberstleutnant Hans-Henning von Gersdorff, von Mackensenov hand (Adjutant)
3. ambassador von Mackensen, the son of marshal
4. mrs. von Mackensen (Leonie von der Osten)
5. Generaloberst Walther von Brauchitsch

source: www.bundesarchiv.de.
URL : https://www.armedconflicts.com/Mackensen-August-von-t19870#536445Version : 0
MOD