RUM - šabľa vz.1869/75

vychádzková šabľa

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vzhladom na značnú váhu oficiálne používanej dôstojníckej šable vz.1869 bolo dostojníkom povolené nosenie lahšej vychádzkovej varianty tejto zbrane. V literatúre sa táto zbraň zvykne označovať ako vychádzková šabľa vz.1869 alebo vz.1869/75.
Od "bojovej" verzie sa líši predovšetkým lahšou a užšou čepelou (okolo 20 mm), ktorá môže byť narozdiel od oficiálneho vzoru obojstranne brúsená. Rovnako je lahší aj kôš a rukoväť. Čepele týchto zbraní bývajú často nádherne zdobené.


zdroj:
Jan Šach, Petr Moudrý: Chladné zbrane v habsburskej monarchii, Ars-Arm Praha, ISBN 80-902043-4-1
Môj archív
URL : https://www.valka.cz/RUM-sabla-vz-1869-75-t59141#213316 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more