Budětice

zřícenina hradu
     
Název:
Name:
Budětice Budetice
Další názvy:
Other Names:
-
Typ:
Style:
hrad castle
Stav:
Condition:
nepatrné zbytky small relics
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno open free
Obec:
Municipality:
Budětice Budetice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°17'33.8970731"N 13°35'04.8500061"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.1254
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
Rabí Rabi
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.valka.cz/
URL : https://www.valka.cz/Budetice-t66356#416831 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Budětice


Zřícenina hradu stojí asi 9 km JZ od Horažďovic (kraj Plzeňský, okres Klatovy) na zalesněném kopci, který se nazývá Čbán u Budětic, SZ od hradu Rábí. Ves Budětice byla zprvu majetkem královským od krále Václava I. ji získal Držislav. Roku 1254 potvrdil Přemysl II., že majitelem vsi je Dluhomil. Roku 1290 je uváděn jako majitel Bohuslav z Budětic, zřejmě tehdy již hrad stál. Ovšem tomu hrad již nevyhovoval a tak v sousedství založil nebo spíše získal starší a výstavnější hrad Rábí. O rovných sto let později hrad koupili Švihovští z Rýzmberka a připojili je pak ke svému rabskému panství. Poté hrad nebyl dále udržován a pustl.
Trosky hradu, které zaujímají vrchol kopce svědčí o tom že hrad byl jednodílný vymezený oválný areál. Ze tří stran byl obehnán příkopem a zřejmě lehčí formou opevnění - nejspíše dřevěným hrazením. V čele nad příkopem se pak tyčila malá okrouhlá věž, jejiž půdorys byl poněkud eliptický, asymetricky byla umístěna v čele zděného paláce. Další případné stavby musely být ze dřeva, protože se nám po nich nezachovaly žádné patrné nadzemní stopy.
Nejspíš se jedná o opožděnou šlechtickou aplikaci hradu přechodného typu, který byl zjednodušen. Tomu napovídá i umístění paláce bez kontaktu s obvodovými fortifikacemi. Také pohyb sídla v prostoru Budětice - Rabí je jednou z názorných ukázek změny potřeb a možností šlechticů ve 13. století.


Zdroje:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V : Jižní Čechy. Praha, 1986.
Durdík, Tomáš., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha, 2000. ISBN 80-7277-003-9.
https://www.hrady.cz/hrad-budetice-dzban
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bud%C4%9Btice_(hrad)

Budětice - Budětice - plán hradu s okolním terénem
Durdík 2000, s. 90 obr. 148

Budětice - plán hradu s okolním terénem
Durdík 2000, s. 90 obr. 148

URL : https://www.valka.cz/Budetice-t66356#234859 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more