Main Menu
User Menu

Military history website

21.12.2012 - ISAF: Slovensko vysiela do misie príslušníkov komunikačného modulu

To operácie ISAF boli nasadení three slovenskí soldiers in the framework of the vyslania Nasaditeľného komunikačného module (DCM-C1)) into the mission. Komunikačný module is deployed pri Basic cell phones to KIS in the Castle and falls under the velenie 3. spojovacieho battalion worry NATO so sídlom in Bydgoszcz.

source: http://www.mil.sk/31911/


1) DCM - Deployable Communication Module.
URL : https://www.valka.cz/21-12-2012-ISAF-Slovensko-vysiela-do-misie-prislusnikov-komunikacneho-modulu-t143876#464316Version : 0
MOD