Ehrenabzeichen Österreichischer Flottenvereines - odznak vysoké admirality - prosím identifikovat

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prosím CO TO JE ZA ODZNAK?, kde je uvedený ? Prosím o radu pomoc.
Tento odznak máme ve sbírce mnoho desítek let a bylo mi řečeno že údajně je to
NEOFICIÁLNÍ ODZNAK za obrovský dar (něco jako zimní pomoc) loďstvu.
Vysoká admiralita, zřejmě admirál, pokud dal velmi vysoký dar, si pak mohl objednat takový odznak s korunou.
Před mnoha lety byl prý někde v aukci, ale udajně jich bylo jen pár kusů.
Má někdo odkaz na takovou aukci, či článek katalogu, muzea a podobně?
Děkuji.


- na krabičce nápis:
EHRENABZEICHEN
Österreichischer Flottenvereines
- uvnitř jména klenotníka:
ZIMBLER, WIEN VII
K.u.K.HOF-LIEFERANT
Burggasse 33
URL : https://www.valka.cz/Ehrenabzeichen-OEsterreichischer-Flottenvereines-odznak-vysoke-admirality-prosim-identifikovat-t271456#735668 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Je možné, že takovéto odznaky asociace udělovala dárcům. Nikde jsem ho nenašel, ale to nic neznamená. Třeba by to chtělo více potrápit Google. Číslo uvedené na rubu odznaku bude s největší pravděpodobností pořadové číslo.
URL : https://www.valka.cz/Ehrenabzeichen-OEsterreichischer-Flottenvereines-odznak-vysoke-admirality-prosim-identifikovat-t271456#735682 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more