Main Menu
User Menu

Military history website

Signum V. řada 2008 - 20012

Rejstřík

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

REJSTŘÍK OBSAHU SIGNUM V. ŘADA


V. řada Zpravodaje klubu faleristů v Brně SIGNUM vycházela následovně:
V roce 2008 čísla 1 až 4
2009 5 až 8
2010 9 až 12
2011 13 až 16
2012 17 až 20
V. řadu redigoval a vydával dr. Roman Jedlička za pomoci redakční rady (ing. Josef Hrdý a Ladislav F. Sedlák).
Poznámka k rejstříku: první číslo před lomítkem je pořadové číslo sešitu, za lomítkem další čísla znamenají stránky.


TEORIE A DISKUSE
Growka, K.: Patří k vyznamenání „papír“? - Aneb písemné prameny faleristiky 16/781-793
Growka, K.: K článku „Císařský věčný voják“ 20/1042
Hrdý, J.: Aplikace českého heraldického lva na vyznamenáních 13/637-652
Hrdý, J.: Zamyšlení nad 100. číslem a vzpomínka na číslo první 20/997
Jedlička, R. - Hrdý, J.: Dar na „zlatý poklad“ Československa 14/729-730
Považan, V.: Určovanie originality stúh RU vyznamenaní pomocou UV lampy 8/430-431
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Císařský věčný voják 19/972-973
Staněk, F.: Připomínky a oprava k článku „Patří k vyznamenání papír?“ 17/879
Tusek, F.: Rozpoznávací znaky novoražeb firmy Rothe z let 1960 – 1970 4/203-8/431
Tusek, F.: Desatero nákupu dekorací 17/880
Tusek, F.: Druhý kus 19/945-950


VYZNAMENÁVANÉ OSOBNOSTI
Broucek, P.: Řády c. a k. polního podmaršála Ernsta Friedla 13/675-678
Growka,K.: Archivní prameny k nositelům stříbrné medaile
Za statečnost Z Jesenicka 1/24-28
Jedlička, R.: Polní zbrojmistr Leopold Rollinger von Rolleg 16/804-811
Karásek, M.: Vyznamenania Ernesta Bielika 12/623-625
Kilian, F. - Tusek, F.: Řády knížete Václava Liechtenštejna 17/849
Šimac, M.: Příběh jedné dekorace: Arm. kaplan P. Robert Ivo Nitz (1852-1950) 2/601- 607
Tusek, F. - Jedlička, R.: Památeční dekorace (Anton L. von Hardegg) 18/896-900
Wodák, V.: Řády a vyznamenání slavného polního maršála (von Mackensen) 5/264-269
Wodák, V.: C. a k. apoštolský polní vikář Emmerich Bjelik 13/679
Wodák, V.: Ad „Polní zbrojmistr Leopold Rollinger von Rolleg“ 19/974-975
Pokuta, L.: Novinová vzpomínnpor. Eduard Dobromysl) 15/771-773


RYTÍŘSKÉ ŘÁDY A CÍRKEVNÍ DEKORACE
Growka, K.: Kříž probošta z Jeseníku 9/467-471
Hrdý, J.: Poslední Rožmberk a jeho Řád lebky 15/741-749
Klobušický, J.: Řád rytířů sv. Kateřiny z hory Sinaje 17/833-838
Koláčný, I.: Pamětní medaile Karla knížete Schwarzenberga k 70. výročí
obnovení Řádu sv. Lazara v zemích Koruny české 2/61-62
Nejedlo, P.: Čestný kříž arcibaziliky sv. Jana v Lateránu 9/452-454
Nejedlo, P.: Záslužné medaile „Za dobré záusluhy“ (Bene merenti) 19/985
Nejedlo, P, - Franěk, Č.: Čestný kříž Svatého domu Loreto 11/575-579
Nejedlo, P. - Franěk, Č.: Kříž „Za dobré zásluhy“ Svatého roku 1925 13/680-681


ČESKOSLOVENSKO
a) čs. řády
Growka, K.: Úvaha o typologii a ceně Řádu Slovenského nár. povstání 5/249-253
Growka, K.: Poslední udělení Čs. voj. Řádu bílého lva „Za vítězství“ 6/316-317
Growka, K.: K počtu udělení Řádu 25. února 1948 12/626-629
Jašek, V.: „Francouzský“ Řád bílého lva 14/693-694
Jedlička, R.: Návrh Čs. Řádu bílého lva v pražské aukci 5/269-271
Jedlička, R.: Miniatury Čs. Řádu bílého lva - doplněk 14/695-705
Jedlička, R.: Řád Karla IV. - mezityp 15/765-768
Jedlička, R.: Geneze Čs. Řádu bílého lva 20/998-1025
Karásek, M.: Rad 25. februára 1948 – priveľa bielych miest 6/317-319
Tusek, F.: Spojka miniatur s Řádem bílého lva 20/1026
Tusek, F. - Kilian, F.: Převýšení u Řádu bílého lva 20/1026-1028


b) Druhý odboj
Growka, K.: Záhada odznaku Hornonitranské partyzánské brigády kpt. Trojana 10/516-518
Hamadej, I.: Pamětní odznak odbojové skupiny „Nejvyšší rada vojáků
a pracujícího lidu“ (doplněk) 18/930
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Odznak partyzánské skupiny „Pikra“ 10/518-522
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Odznak partyzánské skupiny „Pikra“ - doplněk 11/586
Karásek, M.: Pamätný odznak Hornonitranskej partizánskej brigády 2/88-89
Karásek, M.: Odznaky partizánskych oddielov SNP 7/362-366
Karásek, M.: Odznak zabudnutej partizánskej jednotky (Blesk-Signál) 11/574-575
Karásek, M.: Pamätný odznak „Čs. odboj Slovakov v Taliansku“ 13/681-682
Karásek, M.: Neznáma partizánska medaila (Kunerad) 16/619-620
Karásek, M.: Pamätná medaila Zväzu protifašistických bojovníkov „Sliač“ 18/932-933
Kilian, F,: Pamětní medaile revolučního KNV v Táboře 7/362
Kilian, F.: Pamětní medaile ONV Kamenice nad Lipou 8/426-427
Kilian, F.: Odznaky sjezdu odbojové skupiny Victoria 8/428-429
Kilian, F.: Pamětní odznak obránců barikád Praha XI. Žižkov
ve dvou různých provedeních 9/475-479
Pokuta, L.: O dekoracích Národních gard v tisku Svazu brannosti 17/865-869
Riedl, M.: Zajímavý dekret k udělení pamětního odznaku NSG 14/730-733
Riedl, M.: Dekrety k čestnému odznaku „CANA“ 19/977-982
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Pamětní odznak odbojové skupiny
„Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu“ 16/820-822
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Pamětní odznak „Národní revoluční armáda Brno“ 16/822-824
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Pamětní medaile Železnobrodského odboje 16/825-826
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Odznak Svazu čs. válečných invalidů 16/826-828
Sedlák,L. F. - Jedlička, R.: K článku „Odznak Svazu čs.válečných invalidů“ 17/878-879
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Pamětní odznak „Ústředního svazu
národního odboje domácího“ 16/828-829
Staněk, F.: Doplněk k článku „Dekrety k čestnému odznaku CANA“ 20/1042-1043


c) Protektorát ČM
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava 14/719-726
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava - doplněk 16/814-816
Riedl, M.: Odznak Českého svazu válečníků 20/1036-1041


d) odznaky a vyznamenání
Djakov, J.: Čs. odznak „Polní letounový pozorovatel zbraní“ 4/207-213
Djakov, J.: Odznaky leteckých pluků RČS z roku 1938 9/433-435
Djakov, J.: Československé letecké odznaky britské výroby 17/838-848
Growka, K.: Sbíráme Fučíkovy odznaky 10/526-528
Growka, K.: Nechtěná medaile Svazu čs. - sovětského přátelství 17/873-874
Growka, K.: Mezinárodní organizace v ČSSR v područí studené války 19/986-991
Jedlánek, F.: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice
(Vítězný únor, Bachmač, Sokolovo) 1/29-41
Jedlánek, F.: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice 2 2/71-83
Jedlánek, F.: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice 3 3/116-129
Jedlánek, F.: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice 4 4/214-224
Jedlička, R.: K článku Poválečná vyznamenání SNR 5/272
Jedlička, R.: „In margine“ soupisu čs. vyznamenání 6/322-324
Jedlička, R.: K odznaku „Za budování brannosti“ 15/769-771
Jedlička, R.: Miniatura kříže NSG „Za věrné služby 1938“ 19/975-977
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Upomínkový prsten 21. pěšího pluku Maršála Foche
z roku 1935 3/138-143
Karásek, M.: Odznaky budovateľov Trate mládeže 3/144-151
Karásek, M.: Povojnové vyznamenania Slovenskej národnej rady 1 4/161-181
Karásek. M.: Povojnoné vyznamenania Slovenskej národnej rady 2 5/241-242
Karásek, M.: Vyznamenania denníka Pravda 7/361
Karásek, M.: Služobný odznak Ústredne štátnej bezpečnosti 9/472-474
Karásek, M.: Počty vyrobených vyznamenaní v Štatnej mincovni Kremnica 17/880-881
Müller, P.: Varianta nebo falzum kříže „V těžkých dobách“ 4/227
Müller, P.: Varianty medaile Jana E. Purkyně 18/934-935
Müller, P.: Co je to? 19/972
Rádl, M.: Fučíkův odznak 8/405-412
Rádl, M.: Odznak 3. odboje „Ostnatý drát ve zlatě“ 18/934-937
Riedl, M.: Upravená pamětní medaile 33. pěš. pluku „Doss Alto“ 10/524-525
Riedl, M.: Stužky k Pamětní medaili samostatných technických rot Ruských legií 18/929
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Jubilejní odznak ženijního pluku č. 3 18/927-928
Vykruta, L.: Čestný odznak „Vzorný příslušník SNV ČSR“ 13/684-685
Žilka, K.: Státní vyznamenání ČSFR a jejich vzácnost 11/570-573


ČESKÁ REPUBLIKA
Growka, K.: Pamětní medaile k 100. výročí založení čsl. legií 14/734-735
Hrdý, J.: Pamětní medaile k založení Kanceláře prezidenta republiky 14/733
Jedlánek,F.: Armáda České republiky a rytířské tradice
(Řád rytířů radiotechnického vojska. Kříž rytíře dělostřelectva) 1/42-49
Jedlánek, F.: Pamětní odznak 90. výročí Hradní stráže 1918 - 2008 2/93-99
Jedlánek, F.: Pamětní odznak 90. výročí Vojenské kanceláře prezidenta republiky 2/100-102
Jedlánek, F.: Vyznamenání a pamětní odznaky Ministerstva obrany ČR 4/225-226
Jedlánek,F.: Vyznamenání Ministerstva obrany ČR 6/319-322
Jedlička, R.: Medaile 70. výročí přísahy Národní gardy 216 v Kladně 2/103-104
Koláčný, I.: Záslužné vyznamenání Zlínského kraje 3/113-115
Mjalovský, V.: Hasiči Teplice 3/151-154
Müller, P.: Pamětní odznak Ředitelství výcviku a doktrín krále Jana
Lucemburského ve Vyškově 3/156
Nejedlo, P.: Klub vojenské historie Trutnov a jeho dekorace 8/418-423
Salák, M.: Účastnické odznaky Policie ČR 10/528531
Wolf, M.: Pamětní medaile ke 40. výročí založení vojenského gymnázia
Jana Žižky Opava 8/424-426


HABSBURSKÁ MONARCHIE
a) řády
Broucek, P.: Rozhodnutí císařovny Marie Terezie k založení vojenského záslužného
řádu nazvaného „Rakouský císařský řád Marie Terezie“ 18/889-896
Jedlička, R. - Tusek, F.: Velkokříž Vojenského řádu Marie Terezie
s brilianty v nabídce internetu 15/759-761
Tusek, F.: Vyšívaná hvězda Řádu sv. Štěpána 11/541-542
Tusek, F.: Upozornění na velmi nebezpečný padělek (hvězda Řádu FJ) 12/626
Tusek, F.: Řád sv. Štěpána ve vídeňské aukci 12/630
Tusek, F.: Zvláštní kus Leopoldova řádu 14/718-719
Tusek, F.: Vzácný rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie 18/901-902
Tusek, F.: Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie z rodiny Barco 19/950-951
Tusek, F.: Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie ve stříbře 19/951
Tusek, F.: Komandérský kříž Leopoldova řádu navozující otázky 19/968
Tusek, F. - Kilian, F.: „Malé dekorace“ založené v r. 1908 13/664-674


b) vyznamení a odznaky
Bergel, R.: K článku „Zlatá praporová medaile Latourových dragounů
z roku 1791“ 17/875-878
Jedlička, R.: Vojenský záslužný kříž s brilianty a rubíny v internetové nabídce 1/58
Jedlička R. - Sedlák, L. F.: Válečná medaile 1873 1/9-17
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Pamětní kříž 1912-1913 tzv. mobilizační 2/65-70
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Jubilejní kříž 1908 (100. výročí založení) 3/130-138
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Jubilejní pamětní medaile z r. 1898 (110. výročí) 4/194-202
Jedlička, R. - Sedlák. L. F.: Záslužná medaile Za čtyřicetileté věrné služby 5/253-259
Jedlička, R. - Sedlák. L. F.: Záslužné kříže rakouské monarchie 1
-Zlatý záslužný kříž 6/303-311
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Záslužné kříže rakouské monarchie 2
- Stříbrný záslužný kříž 7/347-357
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Záslužné kříže rakouské monarchie 3
- Železný záslužný kříž 1916 8/396-404
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Ještě k článku o Jubilejním kříži 1908 8/428
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Medaile Vídeňské invalidovny z roku 1750 9/435-443
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Válečný kříž za civilní zásluhy 1915 10/497-510
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Rakousko-uherská medaile za zranění 11/557-569
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Záslužný kříž pro vojenské duchovní 12/589-600
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Rakouské odznaky veteránů před rokem 1849 13/653-663
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Medaile starostů Dolnorakouska z r. 1908 14/706-712
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Rakousko-uherské letecké odznaky
ze sbírek našich kolegů 14/713-718
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Dekorace 4. pluku Deutschmeistrů 15/750-758
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Zlatá praporová medaile Latourových dragounů
z roku 1791 16/793-800
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Rakouská pamětní medaile na tažení proti Dánsku
z roku 1864 17/851-860
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Záslužný kříž pro vojenské duchovní - doplněk 18/903-909
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Vojenská záslužná medaile „Signum laudis“ - 1 18/912-924
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Vojenská záslužná medaile „Signum laudis“ - 2 19/957-966
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Vojenská záslužná medaile „Signum laudis“ - 3
„Velké“ Signum laudis 20/1028-1033
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Stříbrná pozlacená záslužná medaile
pro uherské bojovníky z Druhé slezské války 1748 19/966-968
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Pamětní medaile na plukovníka pandurů
sv. pána von Trencka 19/969-971
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Spony - doplněk 19/972
Kilian, F.-Tusek, F.: Odznak námořního pilota ve srovnání 8/389-390
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 1
- Odznak polního pilota 1913 5/233-240
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 2
- Odznak polního pilota 1917 6/293-302
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 3
- Odznak pozorovatele 7/329-343
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 4
- odznak námořního pilota 1913 8/381-388
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 5 - Letecké odznaky
c.a k. válečného námořnictva 1918 9/443-451
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 6a
- nerealizované návrhy odznaků armády 10/489-494
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 6b
- nerealizované návrhy odznaků válečného námořnictva 11/543-549
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 6c
- umělecké řemeslo a čepicové odznaky 12/609-617
Strejček, J.: Legitimace r. u. Železného záslužného kříže 9/465-467
Tusek, F.: Udělování řádů a vyznamenání příslušníkům 30. p. pluku
v letech 1725 až 1869 7/358-360
Tusek, F.: Rakouské řády a vyznamenání v pražském muzeu Armády ČR 10/532-533
Tusek, F.: Spony 18/907-909
Tusek, F. - Jedlička, R.: Polotovar Vojenského záslužného kříže 19/983-984
Tusek, F. - Kilian, F.: Zdobné rýhování u zlatých starorakouských dekorací – 1 16/801-804
Tusek, F. - Kilian, F.: Zdobné rýhování u zlatých starorakouských dekorací 2 17/860-861
Tusek, F. - Kilian, F.: Rozpoznané falzum? (Vojenský záslužný kříž) 19/971
Wodák, V.: Josef Hoffmann - autor Válečného kříže za civilní zásluhy 1915 11/583-584


REGIONÁLNÍ FALERISTIKA
Balkán
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Odznaky senátora a poslance království Srbska 19/952-953
Petříček, A.: Aukce Aurea - prosinec 2007 : Černá Hora, Srbsko, Král.SHS 1/50-57
Petříček, A.: Aukce Aurea prosinec 2007: Černá Hora,Srbsko,Král.SHS, pokr. 2/86-88
Sehnal, J.: Jugoslávské řády 10/523
Growka, K.: Rumunská „vítězná“ vyznamenání z let 1944/45 11/553-556
Izrael
Koláčný, I.: Vojenská vyznamenání státu Izrael 4/185-193
Koláčný, I.: Vojenská vyznamenání státu Izrael - Náprsní dekorace 1 6/281-288
Kongo
Sehnal, J.: Řády Nezávislého státu Kongo 1 1/579-582
Německo
Jedlička, R.: Odznak z Norimberského procesu 2/90-93
Kilian, F. - Tusek, F.: Způsoby výroby Železného kříže 1939 2. třídy 1/20-23
Scharfenberg, G.: Na stopě jednomu nositeli řádu – Vzácně udílený anhaltský
řád přináší hádanky 1/1-7
Tusek, F.: Originalita řádů a vyznamenání III. říše - 1 9/455-458
Tusek, F. - Kilian, F.: Originalita řádů a vyznamenání III. říše - 2 10/511-513
Tusek, F. - Kilian, F.: Originalita řádů a vyznamenání III. říše - 3 11/551-553
Tusek, F. - Jedlička, R.: Krásné, ale falešné! (odznaky Červ.kříže III.říše) 18/931
Wodák, V.: Ad „Dekorace 4. pluku Deutschmeistrů“ 17/870-872
Papežský stát
Growka, K.: Připomínky k článku Válečná medaile z polního tažení proti Itálii
v r. 1860 11/584-586
Nejedlo, P. - Franěk, Č.: Válečná medaile z polního tažení proti Itálii v r. 1860
(Castelfidardo 1860) 10/514-518
Nejedlo, P. - Franěk, Č.: Pamětní kříž na bitvu u Mentany v r. 1867 12/620
Nejedlo, P.: Pamětní medaile na smíření Církevního státu 20/1044-1045
Polsko
Growka, K.: Vyznamenání III. Polské republiky (2007) 8/413-417
Rakouská republika
Hrdý, J.: Signum Laudis „for ever“ 19/991992
SSSR
Growka, K.: Znáte etuje sovětských vyznamenání? 18/924-927
Turecko
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: „Železný půlměsíc“ v rakousko-uherské armádě 5/260-263
Velká Británie
Lukš, O.: Barmský řád (Britské řády - 19. část) 1/8-9
Lukš, O.: Řád Za imperiální zásluhy (Britské řády - 20. část) 2/63-65
Lukš, O.: Záslužný letecký kříž 3/109-112
Lukš, O.: Kříž vzdušných sil 4/182-184
Lukš, O.: Záslužná letecká medaile 5/243 - 247
Lukš, O.: Medaile vzdušných sil 6/289-292
Lukš. O.: Medaile za výjimečnou statečnost - letecká 7/344-346
Lukš, O.: Hvězda let 1939-45 se štítkem „Battle of Britain“ 8/390-395
Lukš, O.: Hvězda Evropských leteckých posádek 9/458-464
Lukš, O.: Medaile RAF „Za chvályhodnou službu“ 10/495-497
Lukš, O.: Medaile RAF „Za dlouholetou službu a dobré chování“ 11/549-550
Lukš, O.: Medaile RAF Levies (odvedenců) „Za dlouholetou
službu a dobré chování“ 12/617-619
Lukš, O.: Medaile „Ocenění vzdušné efektivity“ 13/682-683
Lukš, O.: Medaile královny pro vítěze střeleb RAF 14/727-729
Lukš, O.: Králova (královnina) pochvala a citace v rozkaze za vzdušné operace 15/762-765
Lukš, O.: Pamětní medaile velitelství bombardovacího letectva RAF 16/812-813
Lukš, O.: Odznak služby „Varování před vzdušnými útoky“ 17/861-865
Lukš, O.: Medaile císařovny indické 18/909-911
Lukš, O.: Korunovační a jubilejní medaile královny Viktorie 19/953-957
Lukš, O.: Jubilejní medaile královny Viktorie z roku 1897 20/1034-1036
Tusek, F.: Viktoriin kříž (muzeum voj. letectva Hendon -VB) 16/811-812


ZPRÁVY
9. mezinárodní sjezd Rakouské faleristické společnosti (red.) 1/41
Symposium Rakouské faleristické společnosti
v Deutschlandsbergu (Tusek - Jedlička) 2/104-107
Řádová expozice na Sovinci (Growka) 4/228
Výstava Krása evropské faleristiky (Jedlánek) 5/272-277
Výstava Pretium laborum non vile. Rytíři Zlatého rouna na Moravě (red.) 6/325-326
Výstava v Grazu - Gratulace dr. Jedličkovi za přednášku v Rakousku –
Faleristika na webu (red.) 7/379
Chvála kopie? (red.) 8/431
Výstava řádů V. Havla (red.) 9/481
Internetové stránky člena našeho Klubu Zd. Kvída z Prahy (red.) 9/481
Návštěva v Muzeu Armády ČR v Praze 10/553
10. sjezd Rakouské faleristické společnosti 11/556
Poťouchlosti času (Growka) 12/607-608
20 let rakouské Společnosti pro studiem řádů (Tusek - Kilian) 12/632
Výstava v Paříži (Muzeum Čestné legie, leden-květen 2011)(Mjalovský) 13/690-691
Na Slovensku založena faleristická společnost (red.) 13/691
Řády a vyznamenání - výstava zaměřená na Leopolda Berchtolda (Jedlička) 14/736
Řád zlatého rouna na české známce (Growka) 14/737-738
Faleristická konferencia v Banskej Bystrici (Marciš) 15/777-778
1. mezinárodní faleristická konference Slovenské faleristické společnosti (red.) 16/830-831
Kancléř čtyř panovníků - výstava k 300. výročí narození hraběte V.A.Kounice
na zámku Slavkov u Brna (red.) 17/881
Vídeňské muzeum řádů (Tusek - Kilian) 17/881-883
Návštěva v Černé Hoře (Tusek) 17/883-884
Paměť Slezska ve faleristice (Growka) 18/938-939
Ukradený Řád Klementa Gottwalda (red.) 18/943
Z pražských výstav (Growka) 19/993-994
Faleristika v opavském Slezském zemském muzeu (Growka) 19/995
2. konference Slovenské faleristické společnosti - Bratislava 27. 10. 2012 20/1049-1051
K článku „Z pražských výstav“ (Growka) 20/1050


AUKCE
Aukce řádů a čepicových odznaků firmy Rauch ve Vídni 8. - 9. září (Tusek) 3/155-156
Aukce vídeňských firem Rauch a Dorotheum v květnu 2009 (Tusek) 6/326
Aukce vídeňského Dorothea v říjnu 2009 (Tusek) 9/480
Aukce firmy Rauch ve Vídni - říjen 2010 (Tusek - Kilian) 12/633
Aukce vídeňského Dorothea - listopad 2010 (Tusek) 12/633-634
Aukce vídeňského Dorothea listopad 2011 (Tusek) 17/884-885
Aukce Dorotheum květen 2012 (Tusek) 18/937-938
Tématická aukce firmy Spink London k Bitvě o Británii září 2012 (Hrdý) 20/1047-1048
Aukce firmy Rauch - září 2012 (Tusek) 20/1049


OSOBNÍ
Jedlánek, F.: Březen 1939 - Všichni se nevzdali - památce kpt. K. Pavlíka 6/312-315
Sedmdesátiny Ivana Chládka - medailisticky i faleristicky (J. Hrdý) 12/630-632
Vzpomínka na vzácného přítele - 10 let od smrti V.A.Měřičky (I. Koláčný) 14/736
In memoriam Otto von Habsburg (I. Koláčný) 15/774-777
Zakladatel časopisu Signum Ing. Josef Hrdý osmdesátníkem (red.) 19/992-993
Člen Klubu faleristů Brno prof. dr. Attila Pandula vyznamenán
rytířským křížem maďarského Záslužného řádu (red.) 20/1048


LITERATURA
Pavlík, Sv.: Vyznamenání a bojové odznaky Třetí říše I. (L. F. Sedlák) 1/59
Připomínky ke knize Svetozára Pavlíka (F. Tusek) 3/159
Dolejší, J.: Rytíři a dámy papežských řádů (I. Koláčný) 3/156-157
Ročenka Orden und Ehrenzeichen za rok 2007 (J. Hrdý) 3/158
Petříček, A. V.: Faleristika pomníků Černé Hory (J. Hrdý - L. F. Sedlák) 4/229-231
Kozon,V.: Pflegephaleristik - Katalog Österreich (red.) 4/231
Čičikalov, A. S.: Orděna i znaki Bělogo dviženija (J. Hrdý) 5/277-278
Kraus, O.: Kvalifikační odznaky rakousko-uherské armády (L. F. Sedlák) 5/279
Dvě italské publikace (V. Mjalovský) 6/327
Britská vyznamenání aneb „Waterloo české faleristické publikace“ (O. Lukš) 7/366-372
Několik poznámek k jazykové části publikace „Anglické řády a vyznamenání“
od B. a J. Kounovských (E. Orián) 7/372-378
Encyklopedie světových vyznamenání začala vycházet
/B.Barac: Reference catalogue Orders, Medals…/ (J. Hrdý) 9/481-483
Litva - representační publikace o vyznamenáních 1918-1940
/V. Kavaliauskas: Už neopelnus Lietuvai/ (J. Hrdý) 9/483-484
Nejedlo, P.: Dekorace rytířského řádu sv. Václava (red.) 9/484
Nové knihy - Jugoslávie (J. Sehnal) 9/484
Nové knihy - Pakistan (J. Sehnal) 9/484-486
Recenze aneb co mi přišlo do ruky /8 anotací/ (V. Mjalovský) 9/486-487
Indra, J,: Německé střelecké spolky v Čechách (K. Growka) 10/534-535
Indra,J.: Spolky c. k.vojenských vysloužilců (K. Growka) 10/535-536
Faleristická časopisecká hlídka 2009 (K. Growka) 10/536-538
Recenze aneb co mi přišlo do ruky /5 anotací/ (V. Mjalovský) 10/538-539
Subskripce publikace o nositelích zlaté medaile Za statečnost
(J. C. Steiner: Heldenwerk 1914 - 1918) (red.) 11/586-587
Rakúsko-uherské pamätné čiapkové odznaky v zbierkach NBS - Múzea
mincí a medailí v Kremnici (red.) 11/587
Nesrovnalosti v tzv. odborné literatuře (F.Tusek) 12/621-623
Katalog výstavy Rytíři Řádu zlatého rouna na Moravě (K. Growka) 12/634-635
Faleristická časopisecká hlídka 2010 (K. Growka) 13/686-687
Záslužná studie o toskánském Řádu sv. Josefa
/E.Gregorovičová:Sborník Národního archivu 18, Praha 2010/(K. Growka) 13/687-688
C.k. úředník ve zlatém věku jistoty (K. Growka) 13/688-689
Recenze aneb co mi přišlo do ruky /2 anotace/ (V. Mjalovský) 13/689
Jörg C. Steiner: Heldenwerk 1914-1918 - Die Träger der Goldenen
Tapferkeitsmedaille…, Wien…2010 (L. F. Sedlák) 13/689-690
Recenze /8 anotací - převážně belgických publikací/ (V. Mjalovský) 15/778-779
H. Williamson : The Great War Medal Collectors Companion (V. Mjalovský) 17/885
Brněnská Folia numismatica tentokrát faleristicky (J. Hrdý) 17/885-886
Faleristická časopisecká hlídka 2011 (K. Growka) 17/886-887
Fl. Berger: Ritterkreuzträger aus Österreich und den k.u.k. Kronländer
Wien 2006 (V. Wodák) 18/939-942
M. Salak: Stručný přehled medailí, odznaků a plaket PČR, 2011 (Red.) 18/942
Recenze (V. Mjalovský) 18/943
Výběrová bibliografie československé, české a slovenské faleristiky (Red.) 18/943
Nejedlo, P.: Světský rytířský řád „Černí myslivci pobezkydští“
a jeho dekorace (V. Walter) 20/1045-1047Rejstřík obsahu SIGNUM - V. řada 2008 – 2012
SIGNUM - Zpravodaj Klubu faleristů v Brně.
Vydává MUDr. Roman Jedlička, Polní 3, 639 00 Brno.
Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod č. MK CR E 18084 ze dne 29. 1. 2008.
Neprošlo jazykovou úpravou. Zpracoval Ing. Josef Hrdý.
URL CZ: https://www.valka.cz/Signum-V-rada-2008-20012-t158421#483737Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rejstrik-t158421#483737Version : 0