Main Menu
User Menu

Military history website

>> ČSR/ČR (všechny skupiny) - vyznamenání

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Společná vyznamenání pro hodnostní skupiny ČSR/ČR.

Tyto řády jsou udělovány příslušníkům hodnostních skupin nesoucí v názvu ČSR/ČR. Tedy až na Medaili 28. října 1918.
To ovšem má jednu výjimku žádné z těchto řádů a medailí nemůže být uděleno Veliteli čs.branné moci. Tato výjimka se vztahuje na všechny vyznamenání v hodnostních skupinách ČSR/ČR.

Pokud budete chtít někoho na některou medili navrhnout, pak mě prosím kontaktujte.


Řád Zlatého lva

Uděluje se za dlouhodobou práci ve prospěch informovanosti ohledně historie ČSR/ČR a to jak plněním příslušných faktografických sekcí fora.valka.cz tak publikováním článků souvisejících s historii ČSR/ČR na serveru www.valka.cz.
Právo navrhnout na tento řád má kterýkoliv člen hodnostních skupin ČSR/ČR.
Schvaluje rada složená z velitelů těchto hodnostních skupin a to naprostou shodou na navrhované osobě.
Řád lze udělit opakovaně.
URL : https://www.armedconflicts.com/CSR-CR-vsechny-skupiny-vyznamenani-t41991#165258Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Řád Přemysla Otakara II.

Uděluje se za přispívání do sekce Osobnosti - Československo a publikováním článků o osobnostech naší historie na www.valka.cz
Právo navrhnout na tento řád má kterýkoliv člen hodnostních skupin ČSR/ČR nebo moderátor sekce osobnosti.
Schvaluje vrchní velitel čs.branné moci.
Řád lze udělit opakovaně.
URL : https://www.armedconflicts.com/CSR-CR-vsechny-skupiny-vyznamenani-t41991#185443Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Husitská medaile

Uděluje se za články týkající se čs.odboje a přispívání do sekce čs.odboj.
Právo navrhnout na tuto medaili má kterýkoliv člen hodnostních skupin ČSR/ČR nebo moderátor sekce čs.odboj.
Schvaluje vrchní velitel čs.branné moci.
Medaili lze udělit opakovaně.
URL : https://www.armedconflicts.com/CSR-CR-vsechny-skupiny-vyznamenani-t41991#185444Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Medaile technika

Uděluje se za faktografické příspěvky týkající se čs.techniky, výstroje, vyznamenání atd.
Právo navrhnout na tuto medaili má kterýkoliv člen hodnostních skupin ČSR/ČR nebo moderátor příslušné faktografické sekce.
Schvaluje vrchní velitel čs.branné moci.
Lze udělit opakovaně.
URL : https://www.armedconflicts.com/CSR-CR-vsechny-skupiny-vyznamenani-t41991#185451Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Medaile 28.října 1918

Tato medaile je udělována jednou ročně u příležitosti vzniku ČSR. Medaile má tři stupně.
Lze ji udělit i příslušníkům jiných hodnostních skupin a to za přispívání do faktogafických sekcí týkající se historie ČSR.
O udělení rozhoduje velitel čs.branné moci.
URL : https://www.armedconflicts.com/CSR-CR-vsechny-skupiny-vyznamenani-t41991#185452Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Za službu v zahraničí

Udělována za plnění faktografických sekcí fora nebo za publikování článků na www.valka.cz , které nesouvisí z historií ČSR/ČR.
Právo navrhnout na tento řád má kterýkoliv člen hodnostních skupin ČSR/ČR, moderátor příslušné faktografické sekce nebo Admin.
Schvaluje vrchní velitel čs.branné moci.
Lze udělit opakovaně.
URL : https://www.armedconflicts.com/CSR-CR-vsechny-skupiny-vyznamenani-t41991#185464Version : 0