Main Menu
User Menu

Military history website

Armáda ČR - pravidla

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Armáda České republiky

Tato skupina sdružuje především ty uživatele www.valka.cz , kteří se zajímají o výstroj a výzbroj naší současné armády a nebo historii České republiky.

Činnost členů této skupiny by měla být směřována na informace o naší armádě, a to jak z hlediska výzbroje a výstroje, tak o jednotlivých složkách a o jejích zahraničních misích. Samozřejmě jsou vítána i fakta a články z historie České republiky.

Za články a faktografické příspěvky nejen o naší armádě, ale i o České historii, mají členové této hodnostní skupiny možnost získat některé z vyznamenání jejichž seznam je zde.
Mimo těchto řádů a medailí je možnost získat i některý z řádů udělovaných Velitelem Československé branné moci, které jsou až na jeden určené pouze příslušníkům skupin nesoucí v názvu ČSR/ČR.

Ovšem i zde platí že vstupem do této hodnostní skupiny se ničemu nezavazujete, vaše členství je naprosto dobrovolné.
URL : https://www.armedconflicts.com/Armada-CR-pravidla-t46683#182738Version : 0