Rakúsko-uhorské delostrelecké batérie v Turecku

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Už pred vojnou pracovala v Turecku rakúska vojenská misia pod velením c. a k. vojenského zmocnenca generálmajora Josepha Pomiankowského. Skutočná vojenská spolupráca medzi podunajskou monarchiou a Tureckom však mohla začať až po porážke Srbska koncom októbra 1915. Už 22. októbra 1915 vyplávala z Viedne po Dunaji vojenská inštruktážna skupina, tvorená 4 dôstojníkmi a 80 vojakmi. Transportnú loď chránili počas plavby po Dunaji monitory SMS Körös a SMS Sava. V decembri 1915 boli do Turecka dopravené 24cm motorizovaná batéria mažairov č. 9 a 15cm rakúska húfnicová batéria č. 36 (veliteľ kpt. Karl Manouschek), vyčlenené zo 7. pluku pevnostného delostrelectva. Obidve batérie boli okamžite nasadené na Galipoli. Paľba rakúsko-uhorských diel na tomto bojisku I. svetovej vojny začala na Štedrý večer 1915. Po evakuácii dohodových jednotiek z Galipolského polostrova pôsobila 15cm húfnicová batéria pri obrane pobrežia a 13. mája 1916 sa jej podarilo pri Smyrne potopiť britský monitor M-30. Aj druhá, Manouschkova batéria bola používaná pri obrane pobrežia.


JAROŠ K.: Z turecké armády do britského zajetí. Paseka, Praha a Litomyšl 1995. ISBN 80-7185-036-5
URL : https://www.valka.cz/Rakusko-uhorske-delostrelecke-baterie-v-Turecku-t57642#208329 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more