Main Menu
User Menu

Military history website

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Čoraz viac sa budeme stretávať s týmto pojmom vo vojenskom a kozmickom priemysle, definícia zo stránky www.nanotechnologie.sk :


"Nanotechnológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá presnou a zámernou manipuláciou hmoty na úrovni atómov.
V oblasti nanotechnológií sa pracuje so štruktúrami, ktoré majú rozmery rádovo v nanometroch (1 nm = 10-9 m). Atómy majú veľkosť 10-10 m, tj. 1 nm predstavuje niekoľko atómov".


Precíznym poskladaním atómov dokážeme vytvoriť materiály s presne požadovanými vlastnosťami.
Z toho istého prvku preorganizovaním atómov napr. uhlíka dostaneme rozdielne látky: tuhu (grafit), uhlie, diamant.
URL : https://www.armedconflicts.com/Nanotechnologie-t84768#312330Version : 0