Main Menu
User Menu

Military history website

Československo ve zvláštních službách 1-4 - Karel Pacner

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Československo ve zvláštních službách (4 díly). - Praha : Themis, 2001-2002. - ISBN 80-7312-012-7 ; ISBN 80-7312-013-5 ; ISBN 80-7312-002-X ; ISBN 80-7312-008-9


Bohužel, při studiu jsem se musel prokousat i touhle věcí. Ve všech dílech jsou tu větší tu menší faktografické a historiografické chyby a osobní sympatie či naopak nevraživost vůči různým osobám ze strany autora. Jen namátkou: velice prapodivný vznik 1. světové válka a svérázné vysvětlení páně autora vzniku Dohody a Centrálních mocností, Roosevelt posílá Stalinovy rozhořčenou notu 14 dní po své smrti, na Německé ambasádě v Bukurešti bratr Hermana Göringa slaví několik měsíců po obsazení sověty, prapodivné popisy různých případů z 50. let. Z šéfa prvorepublikových špionů Moravce Pacner dělá skoro naivního blba, zatímco z komunisty Baráka protřelého morálního profesionála! Rozvědka před 68 je vůbec profesionální geniální síla bránící republiku, aby se po 68 proměnila v naprosté amatérské pitomce, kteří nic neumí a slouží zlu (zatímco ti před 68 byli ti dobří)! Autor často fabuluje! Tam, kde končí fakta, začíná Pacner: např. agent se po dlouhé době náročné služby u nás vrátí na západ, kde je "překvapivě" pro celkové nervové zhroucení hospitalizován v psychiatrickém sanatoriu, kde později i umírá. V celku pochopitelné. Na to vám Pacner postaví poměrně krkolomnou hypotézu zkoušek sér pravdy na agentech a jejich uklízení po sanatoriích! Kapitolou samou o sobě je text knihy: občas je to téměř braková špionážní literatura plná honiček, kapslí a vysílaček, aby se o pár stran proměnila v naprostou nudu na desítkách stran popsaných příčinami, důsledky a popisem různých reorganizací, které jiné knihy přejdou stránkou schémat před a po. Velice svérázně zachází Pacner s krycími a skutečnými jmény agentů: dejme tomu že se agent ve skutečnosti jmenuje Franta, krycí jméno má Vašek, u druhé tajné služby má jméno Tonda a když jde někam něco vyřídit, tak použije falešné jméno třeba Otík! Vyznáte se v tom? Přiznám se, že já ne! A teď si představte, že autor je schopen používat všechna jména na jedné stránce a to v nejednom případě!
Tato publikace je bohužel jedinou kompletní historii ČS. tajných služeb 1914-90 a dost skřípe jak svým provedením, tak i erudicí autora. Myslím si tedy, že na jejich skutečně profesionální zpracování si budeme ještě muset počkat.
URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovensko-ve-zvlastnich-sluzbach-1-4-Karel-Pacner-t85365#315527Version : 0