28.10.2007 - Udělení státních vyznamenání při příležitosti vzniku ČSR

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

28.10.2007 - Udělení státních vyznamenání při příležitosti vzniku ČSR


Při příležitosti vzniku ČSR byly dne 28.10. 2007 uděleny tyto státní vyznamenání těmto 24-ti osobnostem:


Plukovník v.v. Stanislav Hnělička - Řád bílého lva vojenské skupiny za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost


Štábní kapitán Rudolf Hrubec, in memoriam - Řád bílého lva vojenské skupiny za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost


Vladimír Bystrov - Řád Tomáše Garriqua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva


Plukovník v.v. Jiří Formánek - Řád Tomáše Garriqua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva


František Zahrádka - Řád Tomáše Garriqua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva


Nadpraporčík Marek Král - Medaile za hrdinství - za hrdinství při záchraně lidského života


Nadpraporčík Marián Šovčík - Medaile za hrdinství - za hrdinství při záchraně lidského života


Sestra Marie Goretti Boltnarová - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti výchovy


Prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc. - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti vědy


Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc. - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti vědy


Anna Honová - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát


Jiří Horčička, in memoriam - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění


Václav Hudeček - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění


Ilja Hurník, DrSc.h.c. - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění


JUDr. Milan Kantor - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát


MUDr. Tomáš Klíma - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy


Doc. PaedDr. Pavel Kolář - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy


Jiří Kout - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění


Prof. Ludvík Kundera - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění


Plukovník v.v. Ladislav Sitenský - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění


Jiří Stivín - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění


Jan Šrámek - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát


Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti vědy


Páter Jan Zemánek, CSsR - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát


Více najdete zde
URL : https://www.valka.cz/28-10-2007-Udeleni-statnich-vyznamenani-pri-prilezitosti-vzniku-CSR-t66191#234460 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more