Main Menu
User Menu

Military history website

Řád hvězdy Anjouanu [1874]

Order of Star of Anjouan

Ordre de l'Étoile d'Anjouan

     
Název:
Name:
Řád hvězdy Anjouanu
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l'Étoile d'Anjouan
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1874
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Anjouanu-1874-t237451#656386Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Anjouanu - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Étoile d´Anjouan
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1874
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Anjouanu-1874-t237451#656387Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Anjouanu - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Étoile d´Anjouan
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1874
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Anjouanu-1874-t237451#656388Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Anjouanu - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Étoile d´Anjouan
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1874
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Anjouanu-1874-t237451#656391Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Anjouanu - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Étoile d´Anjouan
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1874
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Anjouanu-1874-t237451#656392Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Anjouanu - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Étoile d´Anjouan
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1874
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Anjouanu-1874-t237451#656393Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název
Name
Řád hvězdy Anjouanu - velkokříž
Order of Star of Anjouan - Grandcross
Ordre de l´Étoile d´Anjouan
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Salan, Raoul
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Anjouanu-1874-t237451#656394Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název
Name
Řád hvězdy Anjouanu - velkodůstojník
Order of Star of Anjouan - Grandofficer
Ordre de l´Étoile d´Anjouan
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Anjouanu-1874-t237451#656395Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název
Name
Řád hvězdy Anjouanu - komandér
Order of Star of Anjouan - Commander
Ordre de l´Étoile d´Anjouan
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Lyautey, Hubert
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Anjouanu-1874-t237451#656396Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název
Name
Řád hvězdy Anjouanu - důstojník
Order of Star of Anjouan - Officer
Ordre de l´Étoile d´Anjouan
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Anjouanu-1874-t237451#656397Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název
Name
Řád hvězdy Anjouanu - rytíř
Order of Star of Anjouan - Knight
Ordre de l´Étoile d´Anjouan
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Anjouanu-1874-t237451#656398Version : 0
MOD