2005 / 04

Vojenská história

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

VOJENSKÁ HISTÓRIA
9, 2005, č. 4Obsah čísla:
Jurok, Jiří: Čeští husitští a katoličtí kondotiéři z Moravy na Slovensku v 15. století - období bratříků (3-15)
Lacko, Martin: Generál s legendou na začiatku kariéry. Pavol Marcely a jeho pád do zajatia v januári 1943 na Kaukaze (16-29)
Pejs, Oldřich: Vojenští duchovní v Čs. samostatné obrněné brigádě ve Velké Británii (1943–1945) (30-43)
Karpáty, Vojtech: Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy 1944–1945 - organizácia a aktivity (44-59)
Graus, Igor: Hradní kapitáni a puškárski majstri v službách mesta Banskej Bystrice v 16. storočí (60-66)
Hausner, Gábor: Vojenská spisba v ranonovovekom Uhorsku (67-82)
Jakešová, Elena: Slovenskí vysťahovalci – civilní „zajatci“ v Kanade /1915–1916/ (83-91)
Friedl, Jiří – Šrámek, Pavel: Pokus o československo-polské vojenské sbližení v březnu 1938 (92-101)
Schvarc, Michal: Správa Franza Karmasina pre Volksdeutsche Mittelstelle o jeho pobyte na východnom fronte v dňoch 1. – 14. júla 1941 (102-108)
Purdek, Imrich: Vznik a vývoj vojenskej symboliky od vzniku Armády /Ozbrojených síl/ Slovenskej republiky (109-130)
URL : https://www.valka.cz/2005-04-t79459#291713 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more