Main Menu
User Menu

Military history website

Přehled VYZNAMENÁNÍ hodnostní skupiny Latinské Ameriky

Condecoraciónes de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Rozhodnutím velitele hodnostní skupiny Ozbrojených sil zemí Latinské Ameriky se k dnešnímu dni zavádí tato vyznamenání:


Orden del Sol (Řád slunce)
je nejvyšší vyznamenání hodností skupiny, propůjčované velitelem skupiny uživatelům války.cz za zvlášť výjimečné nebo dlouhodobé plnění a vytváření faktografických fór a tvorbu článků, týkajících se Latinské Ameriky, za obzvlášť zaznamenání hodnou práci na jiných faktografických fórech nebo za zvlášť výjimečné činy, přispívajícím k dobrému jménu a prestiži války.cz.
Řád slunce má pouze jeden stupeň a může být propůjčen i příslušníkům cizích armád.
Orden de José Martí (Řád José Martího)
propůjčuje velitel skupiny uživatelům války.cz za zásluhy při tvorbě článků nebo za zásluhy při plnění a vytváření faktografických fór o osobnostech Latinské Ameriky nebo za obzvlášť zaznamenání hodnou práci na faktografických fórech o osobnostech celého světa.
Řád José Martího má tři stupně:
3. stupeň - Orden de José Martí grado tercero – v bronzové barvě
2. stupeň - Orden de José Martí grado segundo – ve stříbrné barvě
1. stupeň - Orden de José Martí grado primero – ve zlaté barvě

Udělení vyššího stupně Řádu je spojeno s předchozím nebo současným udělením Řádu stupně nižšího.
Řád José Martího může být propůjčen i příslušníkům cizích armád.
Orden de Estrella Cariba (Řád karibské hvězdy)
propůjčuje velitel skupiny uživatelům války.cz za zásluhy při tvorbě článků nebo při plnění a vytváření faktografických fór o problematice Latinské Ameriky nebo za obzvlášť zaznamenání hodnou práci na faktografických fórech obecně.
Řád karibské hvězdy má tři stupně:
3. Orden de Estrella Cariba grado tercero – v bronzové barvě
2. Orden de Estrella Cariba grado segundo – ve stříbrné barvě
1. Orden de Estrella Cariba grado primero – ve zlaté barvě

Udělení vyššího stupně Řádu je spojeno s předchozím nebo současným udělením Řádu stupně nižšího.
Řád karibské hvězdy může být propůjčen i příslušníkům cizích armád.
Cruz Militar (Válečný kříž)
propůjčuje velitel skupiny uživatelům války.cz za zásluhy při tvorbě článků nebo za zásluhy při práci na faktografických fórech o konfliktech a ozbrojených silách Latinské Ameriky nebo za obzvlášť významnou práci při tvorbě článků a faktografických fór, týkajících se i jiných regionů.
Válečný kříž má dva stupně:
2. stupeň - Cruz Militar en Argento – Válečný kříž ve stříbře
1. stupeň - Cruz Militar en Oro – Válečný kříž ve zlatě

Udělení kříže ve zlatě je podmíněno předchozím udělením kříže ve stříbře.
Udělení kříže ve stříbře je podmíněno předchozím udělením Záslužné armádní medaile nebo Záslužného leteckého kříže nebo Záslužné námořní hvězdy.
Válečný kříž může být propůjčen i příslušníkům cizích armád.
Medalla al Mérito Ejército (Záslužná armádní medaile)
uděluje velitel skupiny uživatelům války.cz za zásluhy při tvorbě článků nebo za zásluhy při plnění a vytváření faktografických fór, týkajících se pozemních armád nebo konfliktů Latinské Ameriky nebo za významné zásluhy při stejné činnosti obecně.
Záslužná armádní medaile má jeden stupeň a může být udělena i příslušníkům cizích armád.
Cruz al Mérito Aeronáutico (Záslužný letecký kříž)
uděluje velitel skupiny uživatelům války.cz za zásluhy při tvorbě článků nebo za zásluhy při plnění a vytváření faktografických fór, týkajících se vzdušných sil nebo konfliktů Latinské Ameriky nebo za významné zásluhy při stejné činnosti obecně.
Záslužný letecký kříž má jeden stupeň a může být udělen i příslušníkům cizích armád.
Estrella al Mérito Naval (Záslužná námořní hvězda)
uděluje velitel skupiny uživatelům války.cz za zásluhy při tvorbě článků nebo za zásluhy při plnění a vytváření faktografických fór, týkajících se námořních sil nebo konfliktů Latinské Ameriky nebo za významné zásluhy při stejné činnosti obecně.
Záslužná námořní hvězda má jeden stupeň a může být udělena i příslušníkům cizích armád.
Medalla Latinoamericana al Mérito (Záslužná latinskoamerická medaile)
uděluje velitel skupiny příslušníkům Ozbrojených sil zemí Latinské Ameriky na základě dlouhodobého členství v některé z armád Latinské Ameriky nebo příslušníkům cizích armád za propagaci a rozvíjení problematiky Latinské Ameriky.
Záslužná latinskoamerická medaile má dva stupně:
2. stupeň - Medalla Latinoamericana al Mérito en Argento – stříbrná
1. stupeň -Medalla Latinoamericana al Mérito en Oro - zlatá

Udělení zlaté medaile je podmíněno předchozím udělením medaile stříbrné.

URL : https://www.armedconflicts.com/Condecoraciones-de-las-Fuerzas-Armadas-Latinoamericanas-t57451#207486Version : 0
MOD