2006 / 01

Historie a vojenství

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

HISTORIE A VOJENSTVÍ
55, 2006, č. 1

Obsah čísla:
Eichler, Jan: Od přímé podpory režimu Saddáma Husajna po jeho vojenské svržení (4-20)
Pavel, Jan: Vojenská správa a soukromý sektor v období první republiky (21-30)
Šolc, Jiří: Technické vybavení operační skupiny ANTHROPOID (31-39)
Břečka, Jan: Vzpomínka na BARIUM a Velkého Josefa (40-52)
Uhlíř, Jan B.: Zánik desantu ANTIMONY (53-62)
Vondrovský, Ivo: Stavební vývoj pevnosti Leopoldov (63-73)
Rajlich, Jiří: Nadporučík letectva Jiří Král (74-90)
Pehr, Michal: Generál Jaroslav Plass (91-100)
Poznámky tajemníka britského kabinetu z 2. světové války (101)
Stránky z Válečného deníku I. oddílu dělostřeleckého pluku 1 (102-107)
URL : https://www.valka.cz/2006-01-t78590#288857 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more