Main Menu
User Menu

Military history website

PLA - Pravidlá pre členov

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pre členov hodnostnej skupiny PLA na serveri www.valka.cz platia všeobecné pravidlá serveru (Základní pravidla pro diskusi na forum.valka.cz) + ďalšie pravidlá pre jednotlivé sekcie. V prípade nedodržania týchto pravidiel je príslušník skupiny upozornený a v prípade opakovania mže byť z hodnostnej skupiny vylúčený, prípadne sa mu môže zablokovať účet.


Príslušníci PLA nevkladajú na server údaje ktorými porušujú autorské práva, v prípade že sa ukáže že údaje, ktoré vložili sú v rozpore s platnými zákonnými normami nesie zodpovednosť za následky aj v prípadnej trestnoprávnej rovine.


To je zatiaľ všetko čo ma napadlo.....P.S.: členom sa môže stať každý registrovaný príslušník serveru www.valka.cz. Pravidlá neumožňujú byť súčastne členom viacerých armád, ale PLA umožňuje čestné členstvo, bez zobrazenia výložiek ...... (zabezpečím zverejnenie v rozkaze veliteľa PLA).
URL : https://www.armedconflicts.com/PLA-Pravidla-pre-clenov-t55844#204107Version : 0
MOD