Main Menu
User Menu

Military history website

Acamapichtli

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Acamapichtli (náhuatl zavretá pesť so steblami)


*1307
+1397


Vláda (1366-1397)


Ācamāpīchtli je považovaný za prvého Huey tlatoani Mexicov. Uzavrel spojenectvo medzi Tenochtitlánom a hlavným mestom Tepanecov Azcapotzalcom, čím si vytvoril spojenectvo pre svoje dobivačné aktivity na juh od teritória.


Názory na jeho narodenie sa rôznia, pričom ako najstarší dátum sa uvádza rok 1299 podľa Códice Ramírez, potom 1307 podľa Ixtlilxochitl, ktorý dátum je najpravdepodobnejší, aj keď sa vyskytujú dátumy ako 1335 alebo 1376.


Roku 1274 dostali Mexicovia povolenie od Tepanecov na usadenie v ostrovnej časti ktorú volali Cuauhmixtitlan roku 1274.


Roku 1366 tepanecký kráľ Acolnahuácatl, aby si zaistil vernosť Aztékov, akceptuje Acamapichtli na tróne v Tenochtitlane, začínajúc tak novú líniu vládcov v tomto meste, a ktorá bude mať právo vládnuť ako Hueyi tlahtohcayotl.


Aj keď Acamapichtli bol zvolený ako Cihuacóatl (kráľ mesta) roku 1366 pôsobil od tohto momentu ako vládca. Až roku 1383 sa uskutočnila ceremónia ktorá mu umožnila mať titul Tlahtoani-tlacateccatl. Počas svojho panovania sa spojil s Tepanecami v ich vojnách, roku 1376 proti Chalkom, započnúc tak sústavné boje medzi týmito mestami ktoré trvali 40 rokov.


V tom istom roku sa rozhodol premenovať hlavné mesto z Mexihco - Cuauhmixtitlan na Mexihco - Tenochtitlan, na počesť svojho predchodcu. Zakrátko aliancia medzi Mexicami a Tepanecami spôsobila, že večšina miest v údolí Mexica bola pod ich nadvládou ako napríklad Xaltocan y Tepotzotlan a táto aliancia vládla celému regiónu.


zdroj:
es.wikipedia.org
redescolar.edu.mx

URL : https://www.valka.cz/Acamapichtli-t85011#313635Version : 0
MOD