Urwin-Mann, John Ronald

     
Příjmení:
Surname:
Urwin-Mann Urwin-Mann
Jméno:
Given Name:
John Ronald John Ronald
Jméno v originále:
Original Name:
John Ronald Urwin-Mann
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Squadron Leader
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.07.1920 Victoria, Britská Kolumbie /
30.07.1920 Victoria, British Columbia /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 80. a 126. perutě Commander of No. 80 and No. 126 Squadron
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
stíhací eso (8+2-4-3 vítězství) Fighter Ace (8+2-4-3 Claims)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street, London 1994
www.acesofww2.com
URL : https://www.valka.cz/Urwin-Mann-John-Ronald-t66007#233868 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Urwin-Mann Urwin-Mann
Jméno:
Given Name:
John Ronald John Ronald
Jméno v originále:
Original Name:
John Ronald Urwin-Mann
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street, London 1994
www.acesofww2.com
URL : https://www.valka.cz/Urwin-Mann-John-Ronald-t66007#529214 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

RAF Válečná služba War Service
Délka služby | služební číslo:
Period of Service | Service Number :
No.42281
1939-1959
Jednotky:
Units:
253., 238., 80., 126. peruť
Nejvýznamnější válečná funkce:
Most Important War Appointments:
velitel 80. a 126. perutě
Commander of No. 80 and No. 126 Squadron
Bojiště:
Theaters of Operations:
Bitva o Británii, severní Afrika, Sicílie
Battle of Britain, North Africa, Sicily
Použité typy:
Used Planes:
Hurricane Mk.I, Mk.IIC, Spitfire Mk.V
Vítězství:
Claims:
8+2-4-3
V období:
In Period:
07.1940-01.1943
Nárokované typy:
Claimed Planes:
Bf 110 (3x), He 111 (3x), Bf 109 E (2x), Ju 88 (2x)
Ostatní nároky:
Other Claims:
-
Vyznamenání:
Decoration:
26.11.1940 DFC
07.04.1942 bar to DFC
14.05.1943 DSO
Poznámka:
Note:
-
-
Zdroje:
Sources:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street, London, 1994
Shores C.: Aces High, volume 2, Grub Street, London, 1999
www.acesofww2.com
URL : https://www.valka.cz/Urwin-Mann-John-Ronald-t66007#382809 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more