14. stoleti

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Evropa/Francie - 26.08.1346 - Crésy (Kresčak) - Anglie / Francie - Stoletá válka
URL : https://www.valka.cz/14-stoleti-t7471#18358 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Evropa/ČR - podzin/1304 - Kutná Hora - Rakousko /České království
URL : https://www.valka.cz/14-stoleti-t7471#18381 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Evropa/Francie - 13.09.1356 - Poitiers - Angličané (Edward "Black Prince") / Francouzi (král Jan II.) - stoletá válka
URL : https://www.valka.cz/14-stoleti-t7471#18493 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Evropa/ČR - 3.12.1310 - Praha - Jan z Lucemburku - Jindřich Korutanský
Evropa/Německo - 28.9.1322 - Mühldorf - Ludvík Bavor - Fridrich I. Habsburský
URL : https://www.valka.cz/14-stoleti-t7471#20762 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Evropa/Rakousko - 13.3.1332 - Mailberk - České království - Rakousko-Uherská koalice
Evropa/Itálie - 25.11.1332 - San Felice (u Modeny) - Karel IV. - Lombardská města
URL : https://www.valka.cz/14-stoleti-t7471#20763 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Balkán/28.6.1389-Kosovo pole. Balkanske národy-Osmanská riša
V bitke na Kosovom poli osmanský sultán Murad I.zdrvujúco porazil spojené vojská balkánskych národov pod vedením kňiežaťa Lazara.
URL : https://www.valka.cz/14-stoleti-t7471#35791 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Bulharsko 25.9.1396V bitke pri Nikopole Turci pod vedením sultána Bajazída I zdrvujúco porazili západnú križiacku výpravu,ktorú viedol uhorský kráľ Žigmund Luxemburský.Bulharsko sa stalo osmanskou provinciou(nezávislosť dosiahlo až roku 1908).
URL : https://www.valka.cz/14-stoleti-t7471#39928 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Flámsko 11.7.1302 Bitka zlatých ostrôh.
V tzv.bitke zlatých ostrôh pri Kortrijku(Courtrai) v západnom Flámsku zvíťazili flámski remeselníci nad francúzkym rytierskym vojskom a zabezpečili si nezávislosť od francúzkej koruny.Počas tzv.bruggskej rannej omše vyvraždili už 18 mája francúzkych vojakov v Bruggách.
URL : https://www.valka.cz/14-stoleti-t7471#39930 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Európa / Anglicko - 19. 6. 1306 nl. - juh Anglicka / Methven ( Ruthven ) - Škóti ( Robert Bruce ) / Anglicko ( gróf z Pembrogu )


Európa / Anglicko - 11. 8. 1306 nl. - juh Anglicka / Dalra - Škóti ( Robert Bruce ) / Anglicko ( gróf z Pembrogu )


Európa / Anglicko - máj 1307 nl. - juh Anglicka / Loudon Hill - Škóti ( Robert Bruce ) / Anglicko
URL : https://www.valka.cz/14-stoleti-t7471#49060 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Východná Európa - 1363 – Sinye Vody – Litva / Tatári
severovýchodná Európa/Pobaltie - 1348 – Rudava - Litva / Rád nemeckých rytierov
Západná Európa - 28.9.1322 – Mühldorf - rakúsky vojvoda Fridrich Krásny / spojené vojsko rímsko-nemeckého cisára Ľudovíta IV. Bavora a českého kráľa Jána Luxemburského
Západná Európa/Švajčiarsko - 15.11.1315 – Morgarten – vojsko troch švajčiarskych lesných kantonov / rakúske vojsko arcivojvodu Leopolda Habsburského (víťazstvo malo za následok nezávislosť kantonov).
URL : https://www.valka.cz/14-stoleti-t7471#90416 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Evropa/Skotsko - 24.6. 1314 - Bannockburn - Skotsko(Robert Bruce)/Anglie(Eduard II.)


Evropa/Francie - 24.6. 1340 - Sluys - Anglie(Eduard III.)/Francie(Filip VI.)


Evropa/Turecko - 1354 - Gallipol - Osmani(Orchan)/Byzanc


Evropa/Turecko - 1361 - Adrianopol - Osmani(Murad I.)/Byzanc


Evropa/Litva - 17.2. 1370 - Dudau - Řád německých rytířů(Winrich z Kniprode)/Litevsko


Evropa/Rusko - 8.9. 1380 - Kulikovo pole - Moskvané(Dmitrij Donský)/Zlatá Horda


Evropa/Itálie - 1380 - Choggia - Janov/Benátky


Evropa/Španělsko - 14.8. 1385 - Aljubarrota - Kastílie(Jan I.)/Portugalsko(Jan I.)
URL : https://www.valka.cz/14-stoleti-t7471#107741 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Asie/Indie - 1329 - Mirath - Mongolové/Dilliský sultanát(Allá´uddín)


Asie/Čína - 1368 - Peking - Ming(Ču Jüan-čang)/Mongolové


Asie/Írán - 1370 - Balch - Tamerlán/Ílchanát


Evropa/Rusko - 1382 - Poltava - Zlatá horda(Tachtamiš)/Rusové


Asie/Írán - 1393 - Šíráz - Tamerlán/Ílchanát
URL : https://www.valka.cz/14-stoleti-t7471#108501 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ázia/India - 1398 - Tamerlán/zničenie Dillí
URL : https://www.valka.cz/14-stoleti-t7471#136932 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more