Babí Jar - 29.-30.9.1941

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Babí Jar


Koncem září 1941 po dobytí Kyjeva německou armádou, vylepili příslušníci čerstvě založené ukrajinské milice po městě vyhlášku, zhruba tohoto znění:


Židé žijící v Kyjevě a jeho okolí se dostaví 29. září 1941 v 8 hodin ráno na roh ulic Melnichovská a Dochturovská / poblíž hřbitova / ( správně Melnikovova a Degt'arevova ). S sebou si vezmou osobní doklady, cennosti, peníze, teplé oblečení, spodní prádlo atd.


Všichni Židé, kteří neuposlechnou toto nařízení a budou přistiženi kdekoli jinde, budou zastřeleni.


Všichni civilisté, kteří vniknou do budov evakuovaných Židů a odcizí jejich majetek, budou zastřeleni.Po městě se začala šířit zvěst o přesídlení Židů, kteří se shromažd'ovali dle nařízení vyhlášky.


Obergruppenführer Friedrich Jeckeln (vrchní velitel SS a policie na Ukrajině ) naplánoval akci v Babím Jaru, což byla 1.5 km dlouhá rokle podobná horské, rozkládající se mezi třemi kyjevskými obvody. Kolem jsou lesy, hřbitovy a zahrádkářské pozemky. Rokle má strmé stěny místy převislé a jejím dnem protéká potok.


Ráno 29. září 1941 na určeném místě již Židy očekávalo Sonderkommando 4a, kterému velel Standartenführer Paul Blobel (*1894-1951), dva oddíly policejního praporu Jih a ukrajinská milice.


Po tříkilometrovém pochodu z centra se shromáždění nešt'astníci dostali k místu, kde je ukrajinští ozbrojenci dělili do skupin po 30-40 lidech.


Poté Židé odložili své osobní věci a postoupili ke stolům, za kerými seděl personál štábu Einsatzgruppe C a odebíral cenné věci a osobní dokumenty, které před zraky "evakuovaných" trhal a házel na hromadu.


Dále skupiny postupovaly koridorem složeným z vojáků se psy. Koridor vyústil na prostranství, které bylo obestoupeno ukrajinskou milicí. Zde bylo Židům nařízeno odložit oděvy. Kdo se zdráhal vysvléci donaha, byl nemilosrdně skopán a zbit.


Kousek odtud již nešt'astníci sestupovali do rokle, kde si je převzala schutzpolizei a donutila jednoho podruhém ulehnout obličejem k zemi. Další oběti již uléhali na své mrtvé předchůdce. Bez rozdílu - muži, ženy a děti jeden po druhém uléhali a muži popravčí čety je stříleli zezadu ranami ze samopalu.


Aby vše probíhalo přesně, obětem "pomáhal" určitý člen komanda v určení místa popravy a tím pomohl střelci, který se mohl soutředit pouze na svou ohavnou "práci".


Blobel se v hlášení chlubil dobrou organizací a tím, že Židé do poslední chvíle před popravou věřili v přesídlení.


Řádění Sonderkommanda a schutzpolizei v Kyjevě ve dnech 29. a 30. září 1941 si vyžádalo život 33 771 Židů.


(format upravil Admin)
URL : https://www.valka.cz/Babi-Jar-29-30-9-1941-t21245#80963 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more