Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Česká rota 223.pěšího praporu kanadské armády

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Před několika lety se dostal do rukou dr.Cíglera, čs.krajana žijícího v Austrálii, snímek sedmi důstojníků a 77 poddůstojníků a vojínů českého původu, tvořících českou rotu 223.pěšího praporu kanadské armády v době první světové války. Během následujícího pátrání bylo zjištěno, že zmíněný prapor byl z velké části sestaven ze skandinávských přistěhovalců do Kanady na území vojenských okresů č.10.,11.,12.a 13. od konce února 1916 do začátku května 1917. Jeho odvodní komise sídlila ve Winnipegu v provincii Manitoba a celkový početní stav činil 507 důstojníků, poddůstojníků a mužstva. Po příjezdu do Francie v polovině května roku 1917 byl prapor zařazen k záloze kanadského expedičního sboru. Není však dosud známo, zda příslušníci české jednotky sloužili v rámci kanadské armády po celou dobu války anebo zda byli přeřazeni k čs.legii ve Francii. Dle rozkazu č.69 ze dne 15.července 1916 se prapor nazýval 223rd Scandinavian Battalion, Canadian Expeditionary Force.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Poznámka autora příspěvku :
Výše uvedený text byl údajně napsán před více než dvaceti léty a já jej získal od jednoho přítele, zabývajícího se historií čs.jednotek v zahraničí. Veškeré mé další pátrání jak po zmínkách o čs.rotě v kanadské armádě, tak po zmíněném dr.Cíglerovi, je prozatím bezúspěšné.
URL : https://www.valka.cz/Ceska-rota-223-pesiho-praporu-kanadske-armady-t3896#10661Version : 0
Reklama