Četa ženatých Baťovců v kanadském záložním vojsku

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Po vyhlášení všeobecné mobilizace čs.státních příslušníků, žijících v zahraničí, prezidentem dr.Edvardem Benešem v roce 1941, přijela čs.vojenská mise v této době také do kanadské Batawy. Tato pracovní kolonie byla nedlouho předtím založena zaměstnanci obuvnického koncernu Baťa. Jelikož otázka finanční podpory českých rodin ženatých zaměstnanců nebyla uspokojivě vyřešena jak ze strany čs.zahraniční vlády, tak i kanadských orgánů, došlo k pozoruhodnému vojensko-organizačnímu řešení : zatímco svobodní Baťovci byli odvedeni do služby u čs.zahraničního vojska, ze ženatých Baťovců byla po předchozím souhlasu velení kanadské armády sestavena četa 2.pěšího praporu pluku Hastings & Prince Edward. Prapor v té době zastával funkci miličního zeměbraneckého útvaru při ostraze západního pobřeží Kanady. Česká četa, jež byla současně částí jak čs.zahraniční armády, tak i kanadského záložního vojska, čítala kromě dvou důstojníků (kapitán Tomáš J.Baťa byl jejím velitelem) také 5 poddůstojníků a 58 vojínů, vesměs vysloužilců československé prvorepublikové armády. Po japonské kapitulaci v září 1945 byli Češi demobilizováni.
URL : https://www.valka.cz/Ceta-zenatych-Batovcu-v-kanadskem-zaloznim-vojsku-t3893#10652 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more