Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Martin Šulc

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Komentáře k příspěvkům tohoto autora ...
URL : https://www.valka.cz/Martin-Sulc-t405#2171Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Homosexuálové v nacistických koncentračních táborech


Jedna vec ma zarazilo v tomto článku - a to označenie homosexuálov ako "pink triangles" - nezdá sa mi logické, žeby sa pred WWII a v priebehu WWII v koncentračných táboroch v nemecku používali anglické výrazy. Skôr si myslím že by malo ísť o nemecký výraz.......


Ale môžem sa mýliť.
URL : https://www.valka.cz/Martin-Sulc-t405#164720Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Při sčítání obyvatel ve většině zemí (evropských) byli cikáni vedeni jako buď etnická nebo společenská skupina a bývali vybaveni identifikační kartou. Je těžké rekonstruovat genocidu cikánů zmnoha důvodů, ale jednim z nich bezesporu je, že cikáni až donedávna neměli své mluvčí, kteří by prezentovali cikánskou genocidu široké veřejnosti, není dost historiků a archivářů , kteřá by se mohli zabývat těmito studiemi a výzkumem. Steretypizování cikánů stále přetrváva, at už se jim říká Romové nebo Sintové.


Jeden z lidí, který se skutečně zasloužil o to, aby se osud cikánů za 2. světové války dostal do podvědomí lidi, je Angličan Donald Kenrick a jeho kniha "Gypsies under the Swastika" (Cikáni pod hákovým křížem). Zúčastňuje se vědeckých konferencí a je objektivní ve svém přístupu k této zdaleka ne ještě úplně objasněné trgédie, aniž by ukazoval prstem na jednotlivé země a obviňoval je ze spolupráce na vyhlazování cikánů. (Což se běžně stává během seminářů a konferencí, kde jednotliví reprezentanti buď odmítají nebo vysvětlují podíl zemí na vraždění cikánů).
Člověk může jenom doufat, že i samotní Češi budou mít zájem na seriózních výzkumech osudu cikánského obyvatelstva naší země za války a nakonec i před ní, neboť na rozdíl od židů, cikáni byli pronásledovaní po celou dobu jejich existence na českých a moravských územích v mnohem větší míře a bez přestání.
URL : https://www.valka.cz/Martin-Sulc-t405#234425Version : 0