Main Menu
User Menu

Military history website

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani

Medal for Strengthening Friendship in Arms

     
Název:
Name:
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani
Název v originále:
Original Name:
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.03.1970
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
zlatá
stříbrná
bronzová
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-upevnovani-pratelstvi-ve-zbrani-t108652#385431Version : 0
     
Název:
Name:
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 1. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - zlatá medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.02.1970
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Avers
Na lícové straně medaile jsou položeny vedle sebe dvě vzájemně se prolínající ratolesti ve tvaru vavřínového listu. Obě ratolesti jsou svázané stuhou ve tvaru písmene „S". Na dolním konci této stuhy je zobrazena lyra, uprostřed obrys rakety, na horním konci stuhy je znázorněn symbol atomového jádra a pěticípá hvězda nad pravým okrajem ratolesti. Při celém obvodu medaile je umístěn nápis:
ZA UPEVŇOVÁNÍ PŘÁTELSTVÍ VE ZBRANI

Revers
Na rubní straně medaile obdobná spirálově složená stuha, která je překrytá štítem státního znaku. Na dolní volné části stuhy je umístěn nápis: ČSSR.
Podpis medailéra je umístěn při levém okraji medaile, při dolní části znakového štítu.
Autorem medaile byl Jozef Hvozdenský.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-upevnovani-pratelstvi-ve-zbrani-t108652#385435Version : 0
     
Název:
Name:
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 2. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - stříbrná medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.03.1970
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-upevnovani-pratelstvi-ve-zbrani-t108652#385436Version : 0
     
Název:
Name:
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.03.1970
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-upevnovani-pratelstvi-ve-zbrani-t108652#385437Version : 0
Název
Name
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 1. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - zlatá medaile
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-upevnovani-pratelstvi-ve-zbrani-t108652#471640Version : 0
MOD
Název
Name
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 2. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - stříbrná medaile
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-upevnovani-pratelstvi-ve-zbrani-t108652#471641Version : 0
MOD
Název
Name
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-upevnovani-pratelstvi-ve-zbrani-t108652#471642Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani

Myšlenka ocenit vojáky koaličních armády, případně spojeneckých armád má své opodstatnění. Tato problematika byla velmi dobře propracována již v době napoleonských válek. Jako důkaz můžeme připomenout např. Chlumský kříž určený pro ruské vojáky, nebo Kříž Sv. Jiří pro pruské veterány. Případně pamětní medaile, které razili panovníci pro pluky, které nesly jejich jméno (Pamětní medaile pro ruský gardový Kexholmský pluk, Pamětní medaile pro královský pruský pluk gardových granátníků č. 2, Pamětní medaile pro 13. Bavorský pěší pluk). Jako důkaz snad jen obrázek ruského poddůstojníka, který na své řádové sponě má dalších deset medailí armád Rakouska-Uherska, Německa, Francie, Rumunska a dalších.

Založit tedy podobnou dekorací byla myšlenka dobrá. Bohužel přichází v době tuhé normalizace, a tak ani mezi vojáky ji nenacházíme, více a hrdě se objevovala na civilních oděvech okresních tajemníků a soudruhů KSČ, příslušníků Policie a Lidové milice.


Medaile byla založena rozhodnutím předsednictva FS ČSSR č. 16 ze dne 4. března 1970. Medaile byla zřízená ve třech stupních:

Medaile Za upevňování přátelství ve zbraní, zlatá medaile (žlutý kov)
Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani, stříbrná medaile (bílý kov)
Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani, bronzová medaile (šedý kov)

Všechny medaile jsou ražené v obecném kovu a patinovány. Přesto to však medaile I. a II. stupně, určené k dekorování vysokých představitelů komunistických stran a velení Varšavské smlouvy jsou raženy ve stříbře a I. stupeň je zlacený. Bylo to však jen v první edici této ražby. Oficielně je však uváděn pouze obecný kov.

Medaile byli určeny k ocenění zásluh jednotlivců i kolektivů. Medaili uděluje prezident republiky.

Medaile I. stupně, (zlatá)se uděluje čelným představitelům(velitelům) vojenských útvarů, úřadů a zařízení ozbrojených sil a bezpečnostních složek států Varšavské smlouvy a to vždy za vynikající zásluhy o internacionální pomoc a zásluhy v bojové družbě příslušníků ozbrojených složek Varšavské smlouvy.
Dále se propůjčuje vedoucím pracovníkům veřejného a politického života, diplomatům, vynálezcům, pedagog, umělcům a vědcům ,kteří byť vzdáleně měli cosi společného s vojsky Varšavské smlouvy. Medaile se v I. stupni mohla udělit i vojákům ČSLA, ale jen vysokým funkcionářům armády (generalitě a politickým pracovníkům).

Podmínky pro udělení medaile II. stupně jsou totožné s podmínkami kladené na I. stupeň. Pouze se mění hiaerchie či společenské a velitelské postavení dekorovaných. V praxi to znamená např. to, že touto medailí mohl být vyznamenán důstojník, který zastával funkci minimálně velitele pluku.

Medaile III. stupně pak byla určená pro nižší důstojníky armády, střední stranický aparát, prosté příslušníky Lidové milice či příslušníky Sboru národní bezpečnosti (SNB). Tato medaile mohla být udělená i vojákům základní služby, k tomu však docházelo zcela výjimečně u vojáků Pohraniční stráže .

Popis medaile :
Na lícové straně medaile jsou položeny vedle sebe dvě vzájemně se prolínající ratolesti ve tvaru vavřínového listu. Obě ratolesti jsou svázané stuhou ve tvaru písmene "S". Na dolním konci této stuhy je zobrazena lyra, uprostřed obrys rakety, na horním konci stuhy je znázorněn symbol atomového jádra a pěticípá hvězda nad pravým okrajem ratolesti. Při celém obvodu medaile je umístěn nápis:

ZA UPEVŇOVÁNÍ PŘÁTELSTVÍ VE ZBRANI

Na rubní straně medaile obdobná spirálově složená stuha, která je překrytá štítem státního znaku. Na dolní volné části stuhy je umístěn nápis: ČSSR
Podpis medailéra je umístěn při levém okraji medaile, při dolní části znakového štítu. Autorem medaile byl osvědčený a prověřený stranický umělec Jozef Hvozdenský.

STUHA :
Stuha je 38 mm široká a 55 mm dlouhá. Barevné složení: Modro-rudo-bílá-rudo-modro.
Uprostřed bílé části stuhy u medaile:

I. stupně je jeden stříbrošedý proužek v šířce 1,75 mm
II. stupně jsou dva tyto stříbrošedé proužky 4 mm od sebe vzdálené
III. stupně jsou tři tyto stříbrošedé proužky 4 mm od sebe vzdálené

Medaile I. stupně se nosí na levé straně prsou za zlatou medailí Čs. vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství".
Medaile II. stupně za medailí "Za zásluhy o obranu vlasti".
Medaile III. stupně za medailí "Za službu vlasti".

V případě, že je nošena jen malá stužka, je tato na liště 10 x 38 mm, která dle příslušného stupně odpovídá barevnému poměru stuh odpovídajícího stupně.

Literatura a prameny:
Václav A. Měřička: Československá vyznamenání IV. část 1945-1975
Archiv: Alt
Archiv:Faleristika
Archiv: Zborov
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-upevnovani-pratelstvi-ve-zbrani-t108652#325967Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název
Name
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 1. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - zlatá medaile
Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
DD.MM.RRRR 2. tankový pluk
2nd Tank Regiment
2. tankový pluk
21.04.1983 10. tankový pluk
10th Tank Regiment
10. tankový pluk
DD.MM.RRRR 14. tankový pluk
14th Tank Regiment
14. tankový pluk
21.04.1983 20. tankový pluk
20th Tank Regiment
20. tankový pluk
DD.MM.RRRR 21. tankový pluk
21st Tank Regiment
21. tankový pluk
Celkem : 5
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-upevnovani-pratelstvi-ve-zbrani-t108652#720480Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název
Name
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 2. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - stříbrná medaile
Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
DD.MM.RRRR 33. tankový pluk
33rd Tank Regiment
33. tankový pluk
06.10.1984 20. samostatný raketometný oddíl
20th Separate Rocket Launcher Division
20. samostatný raketometný oddíl
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-upevnovani-pratelstvi-ve-zbrani-t108652#720481Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název
Name
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile
Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-upevnovani-pratelstvi-ve-zbrani-t108652#720482Version : 0
MOD