Main Menu
User Menu

Military history website

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iné označeni 9А-621. Zbraň vznikla z kanónu AO-18.
rozmery (d×lך) [mm] 1877,5 × 252 × 285
kaliber 30x165 mm
rýchlosť streľby 4600-5100
počiatočná rýchlosť [m/s] 876-900
hmotnosť zbrane [kg] 145
Používa sa na Mig-27, zásoba streliva 300 nábojov.
Zdroj: https://www.airwar.ru/weapon/guns/gsh630.html
URL : https://www.valka.cz/SOV-GS-6-30-t106136#208526Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

archiv autora
URL : https://www.valka.cz/SOV-GS-6-30-t106136#379218Version : 0
MOD
Source: www.facebook.com.
URL : https://www.valka.cz/SOV-GS-6-30-t106136#630047Version : 0
MOD