Main Menu
User Menu

Military history website

Seznam zajatých německých vojáků za WWII v Rusku

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dobrý den.
Chtěl bych poprosit, zda by nám někdo neporadil s jednou záležitostí.
Můj kamarád měl tatínka, který pocházel z Hlučínska. Byl nucen v roce 1941 nastoupit k wehrmachtu. V roce 1945 padl ve Východním Prusku do sovětského zajetí, ze kterého se vrátil už v roce 1946. Kamarád by se chtěl zeptat, zda v Moskvě či Kyjevě by mohla ještě dnes existovat jeho karta zajatce s podrobnostmi o tom, kde se nacházel? Popřípadě, kde by se o ni mohlo žádat.
Předem děkuji za každou radu.
URL : https://www.valka.cz/Seznam-zajatych-nemeckych-vojaku-za-WWII-v-Rusku-t236056#652541Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pane kolego,
osobně vám nepomohu, protože již nemám kontakty v Ruské federaci, ale jste-li obeznámen s ruštinou můžete oslovit níže uvedené instituce, nebo autory.


Государственный архив Российской Федерации (Státní archiv RF)
https://statearchive.ru/contacts.html


Российский государственный военный архив (Státní vojenský archiv RF)
https://rgvarchive.ru/


Další státní archivy RF
https://www.rusarchives.ru/federal/rgva


Сергей Медведев: Немецкие военнопленные в СССР в 1941 - 1956 гг. и формирование образа Советского Союза
(Sergej Medveděv: Němečtí váleční zajatci v SSSR v letech 1941 - 1956 a utváření obrazu Sovětského svazu)
doktorantská práce je dostupná na
www.dissercat.com


Сергей Сидоров: Репатриация военнопленных из СССР в 1947-1950 гг.
(Sergej Sidorov: Repatriace válečných zajatců ze SSSR v letech 1947-1950)
časopis: Власть 2012, № 2, ISSN 2071-5358 - skeny studie jsou dostupné na
https://www.isras.ru/vlast_2012_02.html
cyberleninka.ru


Немецкие военнопленные в Советском Союзе (Němečtí zajatci v SSSR)
ru.m.wikipedia.org


Список советских лагерей немецких военнопленных Второй мировой войны
(Soupis sovětských táborů německých zajatců DSV)
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Seznam-zajatych-nemeckych-vojaku-za-WWII-v-Rusku-t236056#652561Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dobrý den, pane Tintěro,
moc Vám děkuji za všechny odkazy. Musíme je s kamarádem projít a předpokládám, že by určitě některý z těch archívu zkusil kontaktovat, zda by něco nezjistil. Rusky z nás dvou umí jen on.
Moc ještě jednou děkuji a přeji pevné zdraví v současné době.
URL : https://www.valka.cz/Seznam-zajatych-nemeckych-vojaku-za-WWII-v-Rusku-t236056#652611Version : 0