Main Menu
User Menu

Military history website

Stuartovská Anglie - Martin Kovář

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Století skotské dynastie Stuartovců, kteří nastoupili na trůn po skvělé alžbětinské éře, bylo poznamenáno především dvěma revolucemi, které do značné míry změnily strukturu stávajícího systému i celé společnosti. Na samém sklonku stuartovské éry pak dovršením unie se Skotskem vzniká Velká Británie, připravená utkat se s Francií o rozhodující pozice v zámoří.


1. vyd., brož., 360 stran, asi 80 obr., 290,- Kč
URL : https://www.valka.cz/Stuartovska-Anglie-Martin-Kovar-t6043#14099Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Velmi čtivě napsaná kniha uvádí čtenáře do hlavních událostí Anglie a Skotska 17.století, formujících britskou i evropskou politiku na další staletí. Za zmínku stojí především popis rozkolu mezi králem a parlamentem, občanské války, období Cromwellovy republiky i časy následného návratu monarchie a uzavření zmíněné anglo-skotské unie. Osobně knihu doporučuji všem, kdož se o toto období přímo do hloubky nezajímají, ale chtějí být "v obraze".
URL : https://www.valka.cz/Stuartovska-Anglie-Martin-Kovar-t6043#14101Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Výborná kniha, tiež odporúčam. Dá Vám prehľad o Anglicku za vlády Stuartovcov a na puritánske revolúcie.
URL : https://www.valka.cz/Stuartovska-Anglie-Martin-Kovar-t6043#230665Version : 0