Main Menu
User Menu

Military history website

Velká válka na moři 2. díl. Rok 1915 - J. Hrbek

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Druhý díl pentalogie líčí námořní operace roku 1915. Mocnosti Dohody se tehdy pokusily dosáhnout zásadního obratu ve vývoji konfliktu a využít své převahy na moři k útoku na Cařihrad. Autor se zabývá nejen pokusem britského a francouzského loďstva vynutit si průjezd Dardanelskou úžinou a pozdějším vyloděním na Gallipoli, ale I námořními operacemi na ostatních evropských mořích a prvním tažením německé neomezené ponorkové války, vedené v rozporu s mezinárodním právem. Součástí je I druhá část seznamu válečných lodí všech států účastnících se 1. světové války.
1. vyd., brož, 226 stran, na 100 obr., cca 240,- Kč
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-2-dil-Rok-1915-J-Hrbek-t6005#14061Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Možnosť objednať si túto knižnú sériu
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-2-dil-Rok-1915-J-Hrbek-t6005#101994Version : 0