Velká válka na moři 3. díl. Rok 1916 - J. Hrbek

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Třetí svazek pentalogie je věnován především největší námořní bitvě 1. světové války, k níž došlo na konci května 1916 mezi britským a německým loďstvem u Skagerraku a která svým rozsahem zdaleka překonala všechny předchozí námořní konflikty. Zařazena je i třetí část seznamu lodí, přinášející informace o velikosti, rychlosti a výzbroji válečných lodí Německa, Portugalska, Rakouska-Uherska včetně jejich osudu, potopení či vyřazení ze služby. Text doplňují bokorysy lodí, dokumentární fotografie, přehledové textové tabulky a názorné mapky.
Brož., asi 270 stran, na 120 obr.
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-3-dil-Rok-1916-J-Hrbek-t6006#14062 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Možnosť objednať si túto knižnú sériu.
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-3-dil-Rok-1916-J-Hrbek-t6006#101995 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more