Main Menu
User Menu

Military history website

Velká válka na moři 3. díl. Rok 1916 - J. Hrbek

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Třetí svazek pentalogie je věnován především největší námořní bitvě 1. světové války, k níž došlo na konci května 1916 mezi britským a německým loďstvem u Skagerraku a která svým rozsahem zdaleka překonala všechny předchozí námořní konflikty. Zařazena je i třetí část seznamu lodí, přinášející informace o velikosti, rychlosti a výzbroji válečných lodí Německa, Portugalska, Rakouska-Uherska včetně jejich osudu, potopení či vyřazení ze služby. Text doplňují bokorysy lodí, dokumentární fotografie, přehledové textové tabulky a názorné mapky.
Brož., asi 270 stran, na 120 obr.
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-3-dil-Rok-1916-J-Hrbek-t6006#14062Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Možnosť objednať si túto knižnú sériu.
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-3-dil-Rok-1916-J-Hrbek-t6006#101995Version : 0