Main Menu
User Menu

Military history website

USA - Hughesov ďalekopis

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hughesov ďalekopis bol jedným z prvých prakticky používaných ďalekopisov. Vzhľadom pripomínal klavír a písanie(hranie)na ňom vyžadovalo zmysel pre rytmus. Výcvik trval približne rok. Išlo o synchrónny systém. Klávesy boli rozdelené na biele a čierne, ďalekopis písal okrem základných a niektoré špeciálne znaky. Text bol zapisovaný na pásku. Pohon ďalekopisu bol zabezpečovaný závažím a rýchlosť regulovaná Watovym regulátorom. Nemeckej armáde bolo v čechách odovzdaných v roku 1939 14 kusov týchto ďalekopisov.


Zdroj: vlastný archív, Electus 2007
URL CZ: https://www.valka.cz/USA-Hughesov-dalekopis-t85986#318080Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/USA-Hughesov-dalekopis-t85986#318080Version : 0
MOD