Main Menu
User Menu

Military history website

198. pešia brigáda (ľahká) [1967-1971]

198th Infantry Brigade (Light) (Separate)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.


USA 198. pešia brigáda
Datum vzniku 10.05.1967, Ft.Hood Texas
Předchůdce -
Datum zániku 30.11.1971, Ft.Lewis
Následovník -
Nadřízené velitelství 25.09.1967-29.11.1971 23. pešia divízia "AMERICAL Division"
Dislokace 21.10.1967-26.10.1967 Da Nang
26.10.1967-xx.12.1967 Duk Pho
xx.12.1967-13.10.1971 Chu Lai
Velitel
10.05.1967-xx.xx.19xx
21.11.1969-xx.xx.19xx plukovník Joseph C. Clemons
Podřízená velitelství -
Podřízená tělesa -
Podřízené oddíly 10.05.1967 - 30.11.1971 1.prápor, 6.pešieho pluku
10.05.1967 - 30.11.1971 1.a 5.prápor, 46.pešieho pluku
10.05.1967 - 30.11.1971 1.prápor, 52.pešieho pluku
10.05.1967 - 30.11.1971 1.prápor (105mm), 14.delostreleckého pluku
10.05.1967 - 15.02.1969 9. zabezpečovací prápor
01.07.1966 - 29.11.1971 Eskadra H (obrnená), 17. jazdeckého pluku
10.05.1967 - 30.11.1971 555. ženijná rota
10.05.1967 - 30.11.1971 47. oddiel vojenskej histórie
10.05.1967 - 30.11.1971 87. oddiel chemickej ochrany
10.05.1967 - 30.11.1971 635. oddiel vojenského spravodajstva
10.05.1967 - 30.11.1971 47. spojovacia čata (psovodov)
Prameny en.wikipedia.org
Literatura Rottman,Gordon L.. The US Army in the Vietnam War 1965 -1973, vyd. : Osprey Publishing Ltd., 2008. 98 s. ISBN 978 1 84603 239 4
URL CZ: https://www.valka.cz/198-pesia-brigada-lahka-1967-1971-t82811#303486Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/198th-Infantry-Brigade-Light-Separate-t82811#303486Version : 0